Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS

w związku z pismem GGK – NG-OSG.054.8.2018.AA

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-OSG.054.8.2018.AA z dnia 16 maja 2018 r., dotyczącym zbadania skali występowania w EGiB gruntów o nieustalonym właścicielu przygotowaliśmy poniżej zapytania SQL, które po wykonaniu w Monitorze zapytań programu EWOPIS, umożliwią przekazanie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii informacji, o których mowa w piśmie.

Liczba działek ogółem, liczba działek dla właściciela NN (status osoby=40) i liczba działek we władaniu na zasadach samoistnego posiadania (RWD=11 lub 14):
select (
select count(1) as ile from dzialka d
where d.status in(0,1) and id_rob is null) as "Liczba działek ogółem",
(
select count(1) as ile from dzialka d
 join ( select u.id_jedn from udzialy u 
    where u.sti in(0,1) and u.rwd=7 
    group by 1) u on u.id_jedn=d.rjdr
where d.status in(0,1) and id_rob is null) as "Liczba działek SI",
(
select count(1) as ile from dzialka d
 join ( select u.id_jedn 
       from udzialy u 
       join podmioty p on p.sti=40 and p.id_pdm=u.id_podm
     where u.sti in(0,1) and u.rwd in (11,14) group by 1) u on u.id_jedn=d.rjdr
where d.status in(0,1) and id_rob is null) as "Liczba działek własciciel NN"
from system
Wykaz ilościowy działek, dla których, przy oznaczeniu właściciela widnieje informacja "właściciel nieustalony" (status osoby=40), z podziałem na rodzaj użytku (OFU):
select count(1) as "Liczba działek NN",uz as "Użytek"
from (
select d.id,(select first 1 ofu from (
 select uz.ofu,sum (uz.pew) as pew from uzytki uz where uz.rdze=d.id and uz.status in(0,1)
 group by 1 order by 2 desc)) as uz
from dzialka d
 join jedn_rej j on j.sti in(0,1) and j.id=d.rjdr 
 join (select id_jedn from udzialy u 
     join podmioty p on p.sti=40 and p.id_pdm=u.id_podm
     where u.sti in(0,1) and u.rwd in(11,14) group by 1) u on u.id_jedn=j.id
where d.status in(0,1) and d.id_rob is null)
group by 2

Odwiedza nas 140 gości oraz 2 użytkowników.