Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK – oświadczenia wykonawców

Nowelizacja prawa geodezyjnego, która wchodzi w życie 31 lipca 2020 r. daje uprawnienia wykonawcy prac geodezyjnych do składania oświadczeń o pozytywnym wyniku kontroli, co jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów. Przygotowywana wersja OŚRODEK 9 będzie to w sposób szczególny uwzględniała.

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła jednak w życie ustawa tzw. „Tarcza 4.0”, która te uprawnienia wykonawcy do składania oświadczeń przyspieszyła. W oświadczeniu wykonawca musi zawrzeć numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji. Numer protokołu nie występował w poprzednich przepisach. W nowym projekcie rozporządzenia „w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych” jest mowa o numerze protokołu, jednak nie jest podany jego format. Proponujemy, aby było to złożenie numeru zgłoszenia, znaku podkreślenia i kolejnego numeru protokołu w ramach zgłoszenia.

Aby w powyższy sposób numerować protokoły z systemie Ośrodek, należy zmodyfikować wzorzec protokołu poprzez dodanie „PROTOKÓŁ nr _Nrkerg_1”, gdzie w przypadku konieczności utworzenia kolejnych protokołów w ramach tego samego zgłoszenia liczbę „1” należy zmienić na kolejną. Ciąg „_Nrkerg” jest nazwą zmiennej, która zostanie automatycznie uzupełniona podczas generacji protokołu.

Równocześnie należy poprawić statusy. U większości Państwa występują nstępujące statusy:

  • 4a. Operat po kontroli - OK
  • 4b. Operat po kontroli - do poprawy

Sugerujemy zmianę nazw statusów na bardziej dopasowane do wymogów ustawy:

  • 4a. POZYTYWNY wynik weryfikacji zbiorów i materiałów
  • 4b. NEGATYWNY wynik weryfikacji zbiorów i materiałów

Odwiedza nas 81 gości oraz 1 użytkownik.