Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z art. 10.2 ustawy o zmianie ustawy PGiK

Ustawa o zmianie ustawy PGiK, która weszła w życie 31.07.2020 r. obliguje do zamknięcia z upływem 30 dni zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących wyłącznie tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu dokonanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Aby wykonać tą operację w systemie OŚRODEK należy uruchomić poniższe zapytanie SQL (w opcji Baza → Monitor zapytań należy wybrać zakładkę Zaawansowane i wkleić zapytanie. Następnie nacisnąć przycisk Wykonaj).

Warunkiem prawidłowego wykonania ninijeszego zapytanie jest powiązanie asortymentów związanych z tyczeniem z celem pracy "tyczenieObBud" (można to sprawdzić w Opcji Dodatkowe → Słownik asortymentów → Asortymenty zgłoszeń).

update roboty R 
set w_toku='0', d_prz_o='2020-08-30',
Opis='Anulowano na podstawie art. 10.2 ustawy o zmianie ustawy PGiK' where
w_toku='1' and
exists (select S.id_roboty from kergasor S where R.uid=s.id_roboty
group by S.id_roboty
having count(*) = 1) 
and 
exists (select k.uid from kergasor K , asortym A where k.id_roboty=R.uid and k.id_asort=a.uid and a.cel=36)

Odwiedza nas 92 gości oraz 2 użytkowników.