Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Program instalujący na stacji roboczej

wymagane przez nasze oprogramowanie biblioteki i inne składniki

Podczas instalacji naszego oprogramowania następuje wgranie niezbędnych bibliotek do folderów systemowych oraz instalacja innych niezbędnych składników potrzebnych na stacji roboczej. Ten proces następuje także podczas wykonania instalacji podłączeniowej. W przypadku, gdy instalacja nie była wykonana (pełna lub podłączeniowa), a tylko nastąpiło wyjęcie ikon na pulpit, programy nie będą działały prawidłowo, jeśli tych bibliotek oraz składników brakuje.

W tym celu przygotowaliśmy specjalny program instalujący niezbędne biblioteki i inne dodatki. Jest to zestaw wspólny dla wszystkich naszych programów. Nie oznacza to jednak, że każdy nasz program potrzebuje wszystkich tych składników. Sterowników kluczy HASP może potrzebować tylko EWMAPA i nie ma sensu ich instalować dla potrzeb np. Ośrodka. Z kolei silnika bazy danych BDE potrzebują tylko nieliczne nasze programy, większość najnowszych (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW itd.) korzysta z baz Firebird.

Instalator ma możliwość zainstalowania:

  • modułów BPL/DPL,
  • klienta Firebirda z wersji 3.0.6,
  • sterowników do kluczy sprzętowych HASP wykorzystywanych w EWMAPIE,
  • silnika bazy danych BDE wykorzystywanego w niektórych naszych starszych programach.

Aktualizacja – 14-09-2020

Instalator posiada także możliwość działania z parametrami podanymi w linii poleceń:

  • /CO=”składniki do zainstalowania oddzielone przecinkiem”
  • /S

Pierwszy z parametrów może określać jakie składniki mają zostać zainstalowane (oddziela je się przecinkiem). Możliwe do wyboru są:

  • BPL – wybiera moduły BPL/DPL
  • FBClient – wybiera klienta Firebirda
  • HASP – wybiera sterowniki dla kluczy sprzętowych
  • BDE – wybiera silnik bazy danych BDE (wymagany tylko dla niektórych, starszych programów)

Brak tego parametru oznacza, że instalator instaluje składniki domyślne, czyli moduły BPL/DPL oraz klienta Firebirda.

Drugi parametr /S oznacza uruchomienie instalatora w trybie cichym (silent). W tym trybie instalator nie wyświetla okienek wymagających reakcji użytkownika. Tryb ten nie ma zastosowania dla instalacji silnika bazy danych BDE.

Przykłady zastosowania:

Instalacja-bibliotek.exe /S
instaluje w trybie cichym domyślne składniki: moduły BPL/DPL oraz klienta Firebirda

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL"
w okienku z wyborem składników zaznacza wstępnie tylko moduły BPL/DPL

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL" /S
instaluje w trybie cichym moduły BPL/DPL

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL,FBClient,HASP" /S
instaluje w trybie cichym: moduły BPL/DPL, klienta Firebirda, sterowniki kluczy sprzętowych


⇨ Instalacja do pobrania ⇦

Odwiedza nas 204 gości oraz 3 użytkowników.