Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


WINPLAN 2

Zapowiedź nowej wersji oprogramowania

Wszystkim użytkownikom oprogramowania autorstwa firmy GEOBID, a zwłaszcza tym, którzy opracowują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i korzystają z ich cyfrowych wersji wykonanych w naszej technologii, prezentujemy najnowszą wersję oprogramowania WINPLAN – 2, która już wkrótce będzie dostępna w przygotowanej dla Państwa ofercie.

Dokonaliśmy wielu zmian w programie, np. w WINPLANIE 2 będzie możliwość przechowywania danych w jednej zintegrowanej bazie opartej na serwerze Firebird (open source). Może być w niej przechowywany jednocześnie rysunek miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego utworzony w aplikacji EWMAPA, a także zapisy uchwał planów utworzone w aplikacji WINPLAN 2. Użytkownicy korzystający ze starych struktur danych będą mogli wykonać konwersję bazy do nowych struktur za pomocą wbudowanej w WINPLAN 2 opcji. Nowe funkcjonalności aplikacji pozwolą m.in. na: przechowywanie skanów oraz atrybutów wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania, automatyczne generowanie wypisów lub zaświadczeń z planów dla działki lub nieruchomości (albo wielu działek ewidencyjnych) oraz zawarcie w wypisie ustaleń nie tylko dla przeznaczeń terenów, jak to miało miejsce w starej wersji aplikacji WINPLAN, ale również ustaleń szczegółowych, wymienionych w uchwale, np. dla stref ochronnych. W aplikacji wprowadzono również rozbudowany system filtrowania na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów, a konstrukcja bazy oparta na silniku Firebird umożliwi wykonywanie rożnego rodzaju operacji za pomocą prostych zapytań SQL.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy wykorzystaniu aplikacji EWMAPA oraz WINPLAN 2 gwarantuje ponadto ich łatwą prezentację w geoportalu autorstwa firmy GEOBID wraz z wdrożeniem internetowej obsługi wydawania wypisów i wyrysów.

Przedstawiamy listę najważniejszych zmian w programie WINPLAN 2.

 1. Praca na nowoczesnym silniku relacyjnych baz danych Firebird
  • Zmieniono sposób przechowywania danych, obecnie dane są przechowywane w bazie SQL Firebird.
  • Zapewniono kontrolę dostępu do zbiorów danych i autoryzację użytkowników systemu.
  • Dodano możliwość przechowywania danych opisowych (WINPLAN) w jednej bazie danych *.fdb razem z danymi graficznymi (EWMAPA).
  • Dodano wygodny monitor zapytań SQL wraz z możliwością zachowania przygotowanych pytań do późniejszego wykorzystania, także przez osoby mniej doświadczone.
  • Zapewniono możliwość konwersji danych utworzonych w starszej wersji programu WINPLAN.
 2. Intuicyjny interfejs programu

  Do nowej wersji programu WINPLAN 2 została dodana obsługa skórek. Opcja umożliwia zmianę zestawu ikon z udostępnianych bibliotek oraz utworzenie własnej biblioteki. Nowy interfejs poprawia ergonomię oraz sprawia, że praca staje się prostsza.

 3. Obiekty dodatkowe - strefy

  W planach zagospodarowania przestrzennego oprócz obszarów (przeznaczeń) planu występują również różnego typu obiekty dodatkowe, np. strefy stanowiące obszary chronione, pasy ochronne sieci technicznych czy obiekty o charakterze punktowym (zabytki lub kapliczki przydrożne). Nowa wersja programu oferuje rozbudowaną obsługę tego typu obiektów. Natomiast wprowadzona opcja automatycznego wypisu z planu rozszerza możliwy do wygenerowania zakres informacji.

 4. Możliwość obsługi wniosków

  W nowej wersji programu została wprowadzona pełna obsługa wniosków o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Umożliwia to pełne ewidencjonowanie wniosków, które obecnie mogą być składane również online za pomocą Geoportalu naszego autorstwa.

  Funkcjonalności związane z obsługą wniosków to między innymi:

  • automatyczne generowanie wypisu na podstawie listy działek,
  • możliwość przechowywania wygenerowanego wyrysu z programu EWMAPA,
  • przechowywanie danych o wnioskodawcy,
  • informacja o wysokości opłat za wniosek,
  • możliwość wyboru oraz przeszukiwania za pomocą filtrów.
 5. Rozszerzenie istniejących do tej pory funkcjonalności
  • możliwość podglądu oraz edycji dokumentu z poziomu zaawansowanego edytora,
  • intuicyjna edycja rekordu w tabeli,
  • możliwość sortowania po dowolnej kolumnie,
  • wizualizacja każdego obiektu planu na mapie,
  • nowe pola opisowe, np. Data uchwały, Nr dziennika, Ważny do,
  • możliwość wykonywania i komponowania własnych zestawień,
  • rozbudowana lista zmiennych wykorzystywanych we wzorcach.
 6. Kreator połączenia z programem EWMAPA

  Możliwość wizualizacji planów oraz wyświetlania działek na mapie, a także automatycznego generowania wypisu w oparciu o działki wymaga połączenia ze sobą dwóch programów. W nowej wersji programu WINPLAN 2 dodany został Kreator połączenia z programem EWMAPA, który przeprowadzi nawet mniej zaawansowanych użytkowników przez konfigurację.

 7. Współpraca od strony programu EWMAPA

  WINPLAN 2 podobnie jak jego poprzednik umożliwia pracę z poziomu programu EWMAPA. Interfejs daje sposobność przeglądania informacji opisowej do planu oraz generowania wypisów.

  W nowym programie zwiększona została funkcjonalność interfejsu. Obecnie umożliwia on:

  • przeglądanie informacji o wskazanych planach (przy wybieraniu każdego planu z osobna),
  • przeglądanie informacji o planach wybranych na podstawie wskazanych działek (przy wyborze działki).

O rozpoczęciu przyjmowania zamówień poinformujemy w kolejnych komunikatach na naszej stronie internetowej.

Odwiedza nas 176 gości oraz 3 użytkowników.