Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Szanowni Państwo, poniższa informacja była oczywiście wyłącznie primaaprilisowym żartem.

Od jutra nasza strona internetowa i kontakt z nami - tylko po śląsku

Szanowni Państwo, jest to ostatnia informacja jaką publikujemy na naszej stronie posługując się literacką polszczyzną. Kolejne nowe informacje i komunikaty publikowane będą już tylko po śląsku.

Jaki powód takiej decyzji? W świecie mediów zawsze postrzegani i opisywani jesteśmy jako "śląska firma GEOBID" lub "GEOBID firma ze Śląska". Dlatego też chcąc dodatkowo podkreślić tą naszą tożsamość zdecydowaliśmy na taki właśnie krok. Sukcesywnie tłumaczyć na śląski będziemy także naszą stronę internetową.

Łoprucz zmiany nasziyj przodńiyj zajty, po leku bydymy Wom tyż tuplikować co je co po naszymu.
Dzisioj bydzie ło kole (pol.: rowerze).

Aha - szkolorze kiere przijadom do nos na kurs ôbejrzom, co rechtôr bydzie ôblyczony w bergmōniok. A co to je bergmōniok? Bergmōniok to mundur łod grubiorza. Gyszichta ślōnskigo bergmōnioka siyngo nazod aże do ôziymnostego storocza. To żodyn inkszy jak ino grof Friedrich Wilym von Reden (dyrechtōr Wyższego Urzyndu Gōrniczego we Wrocławiu i fater ślōnskigo przemysłu) prziszōł ku tymu, co bergmōny muszōm ôblykać sie egal, coby kożdy widziōł, co ône fedrujōm w imiyniu jednego państwa pruskigo i sōm choby epno armijo, kero wyciōngo wōngel spod ziymi. To beztōż te uniformy sōm take podane na wafynroki pruskich wojokōw. Wtynczos zorty bergmōniokōw były roztomajte, na tyn bajszpil sztajgry ôblykali biołe, a byjamtry czorne galoty. Eli komuś sie pokićkało, mogli go nawet zawrzić do heresztu! Dzisiej mōmy te mundury zglajszachtowane: ino czorne. Egal czyście mieli fatra, ujka abo starzika robić na grubie, wetna sie, co kożdy z Wos wiy jak wyglōndo taki bergmōniok. Jakla, galoty (abo kecka), czako i mantel, biōły szalik, oberhymda (tyż biōło), czorne fuzekle i czorne halbszuły. Niyftore majōm tyż prawo do szpady, nale tukej trza dać pozōr: eli cosik ôszkliwego niyskorzyj napochajōm, to bydōm musieli ta szpada dać nazod! No i knefle: dziewiynć u jakli, na kożdyj pyrlik i żelosko (te same pyrlik i żelosko znojdziecie tyż na kraglu), do tego po piynć knefli na sztulpach. Ordnung muss sein, beztōż muszymy porachować: ordery mogōm być ino gynau trzi cyntymyjtry ôd knefla! A kożdy knefel, wiadomo, wyglancowany, coby sie świycił!.

Galantnie to wszysko wyglōndo. Niy jedna frelka, jak zoboczy tak ôblyczonego karlusa, zaroz za nim podrałuje (jak ino zmiarkuje, co taki synek mo niy ino fajne ôblyczyniy, nale tyż porzōndno robota i geltag).

We zaufaniu Wom padōm co momy sam jednego dyrechtōra, co to przerobił na grubie pora lot i kiery co rok czwortego grudnia skuli Barbōrki prziłazi we takim ôblyczyniy. To je fajne bo galantnie poôblykane bergmōny tyż sie napoczyli tukej tracić - jak nasze gruby.

Moi roztomili pamiyntejcie i dejcie pozōr - co my łod jutra ino...

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.