Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Zmiany na geoportalu w związku z wejściem nowej ustawy tzw. „Tarczy 4.0”

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja ustawy tarczy antykryzysowej tzw. Tarcza 4.0.

Na podstawie art. 15zzzia ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawiesza się pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz za udostępnianie zbiorów danych ortofotomapy. Nie wystawia się także licencji i DOO dla tych zbiorów danych.

W związku z tym wprowadziliśmy zmiany na geoportalu – pozycja 2 z tabeli 3 oraz pozycje z tabel 4 i 5 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne nie mogą być już dodawane do zgłoszenia. Równocześnie informujemy, że wykonawcy prac mają dostęp do osnów geodezyjnych, których nie muszą już jednak zamawiać.

Pobieranie ortofotomapy jest możliwe z geoportalu krajowego. Opis znajduje się pod tym linkiem: Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie ortofotomapy

Odwiedza nas 229 gości oraz 1 użytkownik.