Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, 21 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo!

Przed miesiącem informowaliśmy o zmianach dotyczących tematyki szkoleń z obsługi programu EWMAPA. Od tego roku kalendarzowego przeorganizowaliśmy również szkolenia z programów EWOPIS i OŚRODEK.

W przypadku programu EWOPIS mamy do dyspozycji dwa rodzaje szkoleń:

 •         EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB (administracja) - (2 dni),
 •         EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB (wykonawcy) - (1 dzień).

Pierwsze ze szkoleń to stacjonarny dwudniowy kurs obsługi programu EWOPIS przeznaczony wyłącznie dla pracowników administracji prowadzących bazę ewidencji gruntów i budynków

Drugie, to szkolenie przeznaczony wyłącznie dla pracowników firm wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, którzy znają program EWOPIS oraz program EWMAPA.

W przypadku programu OŚRODEK mamy do dyspozycji dwa rodzaje szkoleń:

 •         OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK - (2 dni),
 •         OŚRODEK - szkolenie dla pracowników WODGiK - (1 dzień).

Pierwsze ze szkoleń to stacjonarny dwudniowy kurs obsługi programu OŚRODEK omawiający działanie programu w realiach nowego rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pracujących na wcześniejszych wersjach programu OŚRODEK i prowadzony jest w formie zajęć praktycznych bezpośrednio przy stanowiskach komputerowych.

Drugie, to jednodniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na którym omawiane jest specyficzne dla nich wykorzystanie systemu OŚRODEK.


TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ

EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB (administracja) - (2 dni)

 1. wprowadzenie - omówienie terminologii używanej w programie,
 2. uruchomienie programu, omówienie struktury danych i opcji konfiguracyjnych,
 3. omówienie menu głównego programu,
 4. omówienie funkcji interfejsu użytkownika obowiązujących we wszystkich oknach programu,
 5. przeglądanie przedmiotów i podmiotów ewidencji oraz rejestrów: gruntów, budynków i lokali,
 6. praca z "oknami" (połączenia hierarchiczne),
 7. wyszukiwanie danych ewidencyjnych wg różnych kryteriów,
 8. wizualizacja danych opisowych w EWMAPIE,
 9. omówienie wydruków (wypisów z rejestrów i kartotek) generowanych przez program w poszczególnych oknach,
 10. omówienie wydruków z opcji Inne raporty,
 11. etapy wprowadzania zmian,
 12. rejestracja dokumentów w dzienniku zgłoszeń zmian,
 13. praktyczne wprowadzanie zmian na podstawie przygotowanych przykładów i wg sugestii uczestników szkolenia (np. transakcje kupna-sprzedaży, spadek, podział działki, ewidencja budynku, rejestracja dzierżaw, zmiana danych osobowych),
 14. tworzenie zawiadomień o zmianie,
 15. przeglądanie i interpretacji danych archiwalnych,
 16. rezerwacja numerów działek i budynków,
 17. opcja kontroli bazy w programie EWOPIS,
 18. współpraca programu EWOPIS z EWMAPĄ: ustawienia i porównanie,
 19. zasilanie baz danych w trybie modernizacji,
 20. wykonywanie eksportów do formatu SWDE i GML.

EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB (wykonawcy) - (1 dzień)

 1. omówienie sposobów aktualizacji bazy EGiB przez Wykonawców – w trybie Edycja w zmianie w bazie w Starostwie lub w trybie zarządzania w wydanej bazie do modernizacji,
 2. omówienie importów danych z plików tekstowych,
 3. omówienie opcji Popraw dane,
 4. omówienie monitora zapytań,
 5. czynności przy pracy w trybie Edycja w zmianie,
 6. współpraca programu EWOPIS z EWMAPĄ - ustawienia i porównania,
 7. modernizacja danych w bazie zintegrowanej (ewidencja budynków, użytki),
 8. zasilanie baz danych w trybie modernizacji,
 9. omówienie opcji kontroli bazy w programie EWOPIS.

OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK (2 dni)

 1. organizacja szkolenia,
 2. zastosowanie systemu OŚRODEK,
 3. instalacja systemu OŚRODEK,
 4. struktura zbiorów po instalacji,
 5. omówienie instrukcji elektronicznej,
 6. uprawnienia w systemie,
 7. dodawanie nowych użytkowników,
 8. menu BAZA - konfiguracja,
 9. podstawowe moduły systemu,
 10. konfiguracja do współpracy w EWMAPIE,
 11. omówienie słowników występujących w systemie,
 12. kartoteka zamówień – zestawienia, rejestry, cenniki,
 13. wykorzystanie istniejących słowników – dopisywanie nowych danych,
 14. przeszukiwanie zbiorów według wybranych kryteriów,
 15. przejście z DZ do KERG,
 16. identyfikatory w KERG,
 17. księga Ewidencji Robót Geodezyjnych - lokalizacja roboty (zakresy),
 18. przeszukiwanie bazy,
 19. odpowiedź na zgłoszenie,
 20. przyjęcie operatu - rozliczenie,
 21. dodatkowe wzorce w KERG,
 22. dołączenie dokumentu do KERG,
 23. przejście z KERG do DZ,
 24. raporty z bazy KERG,
 25. zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym – menu ZASÓB,
 26. karta mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
 27. operaty w zasobie,
 28. moduł ZUD,
 29. dopisywanie nowej pozycji,
 30. lokalizacja ZUD,
 31. przeszukiwanie kartoteki,
 32. rejestracja wypożyczeń,
 33. generacja opinii ZUD,
 34. przejście z kartoteki ZUD do DZ,
 35. omówienie programów zewnętrznych,
 36. omówienie raportów.

OŚRODEK - szkolenie dla pracowników WODGiK (1 dzień)

 1. architektura systemu OŚRODEK,
 2. podstawowe moduły systemu,
 3. omówienie instrukcji elektronicznej,
 4. uprawnienia w systemie,
 5. dodawanie nowych użytkowników,
 6. menu BAZA - konfiguracja,
 7. omówienie słowników występujących w systemie,
 8. rejestr wniosków,
 9. obrót mapami drukowanymi,
 10. udostępnianie map,
 11. rejestr zgłoszeń,
 12. zakresy „terytowe”,
 13. ewidencja materiałów zasobu – operaty i mapy,
 14. przeszukiwanie zbiorów według wybranych kryteriów,
 15. wybrane raporty,
 16. edytor „Artist”.

Wszystkie ww. szkolenia prowadzone są zawsze w najnowszych dostępnych wersjach oprogramowania.

Z pozdrowieniami
Krzysztof Kaput
Dyrektor ds. technicznych

Odwiedza nas 105 gości oraz 1 użytkownik.