Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, 23 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo!

Chcąc zachować wysoką jakość naszych usług szkoleniowych, zdecydowaliśmy się od tego roku zmienić zakres szkoleń z programu EWMAPA tak, by były one jeszcze bardziej dopasowane do uczestników.

Programy szkoleń przygotowaliśmy w oparciu o analizę indywidualnych potrzeb klienta i podzieliliśmy na trzy bloki:

 •         podstawowa obsługa programu EWMAPA (2 dni),
 •         obsługa baz EGIB, GESUT, BDOT (3 dni),
 •         obsługa baz SIP (3 dni).

Pierwsze ze szkoleń to podstawa – abecadło posługiwania się programem EWMAPA. Sprawne poruszanie się po tematyce w nim zawartej jest przepustką do tego by móc wziąć udział w szkoleniach drugim lub trzecim. Prosimy, aby nie zapisywać się na szkolenie z obsługi baz EGIB, GESUT, BDOT lub na szkolenie z obsługi baz SIP bez umiejętności posługiwania się programem EWMAPA zawartych w szkoleniu podstawowym – nic Państwo wówczas nie skorzystacie, bo na tych dwóch szkoleniach nie omawiamy już podstaw. Te w momencie zapisywania się na szkolenie muszą być już Państwu znane i opanowane.

Drugie, to szkolenie dla pracowników Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawców prac geodezyjnych.

Trzecie, to szkolenie dla pracowników samorządów terytorialnych oraz instytucji dziedzinowych np. biur planistycznych i projektowych.

Poniżej publikujemy szczegółowy zakres tematyczny wszystkich ww. szkoleń z programu EWMAPA.


Podstawowa obsługa programu EWMAPA (szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z programem lub chcących uporządkować posiadaną już wiedzę – 2 dni)

 1. Omówienie grup danych w EWMAPIE
 2. Interfejs programu (zmiana konfiguracji interfejsu)
 3. Konfiguracja baz danych
 4. Konfiguracja programu
 5. Funkcja eksploratora (odczytywanie danych, zmiana widoczności danych, zmiana kolorystyki i sposobu wyświetlania danych)
 6. Funkcja wybór z aktywnej bazy (filtrowanie danych dotyczących działek)
 7. Wpasowanie rastra afiniczne i precyzyjne
 8. Aktywność warstw i wkreślanie elementów na mapę
 9. Podstawowe funkcje menu aktywności
 10. Edycja istniejących danych (warstwy, obiekty)
 11. Sprawdzanie informacji o elementach na mapie (sprawdzenie informacji o działce, sprawdzenie informacji o obiekcie)
 12. Markery
 13. Pomiary
 14. Wydruk składany.

Obsługa baz EGIB, GESUT, BDOT (szkolenie dla pracowników ODGIK i wykonawców prac geodezyjnych – 3 dni)

 1. Prezentacja wprowadzająca (charakterystyka aktów prawnych dotyczących baz BDOT, EGIB, GESUT)
 2. Baza operatów
 3. Eksporty danych EGIB, GESUT, BDOT wykonywane przez ODGIK (eksport do modyfikacji)
 4. Konfiguracja baz danych (EGIB, GESUT, BDOT) przez Wykonawcę
 5. Import danych do baz Wykonawcy (import do modyfikacji)
 6. Edycja baz danych (EGIB, GESUT, BDOT)
 7. Automatyzacja procesu obiektowania
 8. Eksport danych przez Wykonawcę (modyfikujący)
 9. Import danych przez ODGIK (modyfikujący)
 10. Wprowadzenie zmian w bazie EGIB (powiązanie danych z bazą programu EWOPIS)
 11. Analizy obiektów i poprawności utworzenia bazy danych

Obsługa baz SIP (szkolenie dla pracowników samorządów terytorialnych oraz instytucji dziedzinowych np. biur planistycznych projektowych – 3 dni)

 1. Prezentacja wprowadzająca (możliwości wykorzystania aplikacji systemu STRATEG do prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej na wybranych przykładach)
 2. Konfiguracja baz danych tematycznych
 3. Założenie nowych warstw i podwarstw na przykładzie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 4. Konfiguracja bazy obiektów
 5. Tworzenie dedykowanego menu aktywności
 6. Wprowadzanie danych punktowych, liniowych oraz powierzchniowych na warstwy
 7. Obiektowanie danych (tworzenie ręczne i automatyczne obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych)
 8. Edycja obiektów (podział, odcięcie)
 9. Tworzenie palety wypełnień
 10. Analizy przestrzenne (przecięcia obiektów i działek)
 11. Generowanie wydruków i zestawień z bazy obiektów
 12. Powiązanie z aplikacją tematyczną WINPLAN.

Harmonogram wszystkich szkoleń (nie tylko z programu EWMAPA) zaplanowanych do końca czerwca br. pojawi się na naszej stronie internetowej w ostatnim tygodniu stycznia. Jednocześnie informujemy, że szkolenia z programu EWMAPA będą już prowadzone w najnowszej – 13. wersji.

Z pozdrowieniami
Krzysztof Kaput
Dyrektor ds. technicznych

Odwiedza nas 178 gości oraz 0 użytkowników.