Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Chorzów, 26 marca 1999 r.

SZANOWNI
UŻYTKOWNICY EWMAPY

Mamy przyjemność powiadomić Państwa, że zakończone zostały prace związane z przygotowaniem i testowaniem EWMAPY 2 dla WINDOWS 95/98/NT.

EWMAPA 2 dla WINDOWS to produkt, w którym uwzględniono zgłoszone przez Państwa uwagi (za które bardzo dziękujemy), jak i najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie budowy systemów graficznych oraz systemów analiz danych.

Do najistotniejszych różnic w stosunku do wersji EWMAPY 1 należy zaliczyć:

Zmiany w obsłudze działek i punktów

1. Zmiany w obsłudze działek i punktów przebiegały dwutorowo: usprawnienie wykonywania operacji występujących w wersji 1.0 oraz dodanie nowych opcji. Część zmian została dodana już w wersjach późniejszych 1.xx.

Nowe lub zmodyfikowne opcje to:

 • Ułatwione wprowadzanie nowych punktów (odsłanianie fragmentu współrzędnej, Enter działający jak Tab).
 • Możliwość oglądnięcia historii danego punktu i jego odtworzenie.
 • Funkcja usuwania punktów izolowanych.
 • Ustalanie listy punktów blisko leżących.
 • Unifikacja punktów - automatyczne usuwanie punktów o jednakowych współrzędnych z dokonaniem odpowiednich przepięć w granicach działek.
 • Kompleksowa zmiana numerów obrębów dla działek i punktów.
 • Usuwanie działek i punktów z archiwum.
 • Kontrola danych, indeksowanie, regeneracja uszkodzonych danych.
 • Import działek z ASCII na podstawie istniejących punktów.
 • Import i eksport działek i punktów wraz z numerami operatów.

2. Dodatkowe opcje podczas edycji działek:

 • Blokady działek - blokada z okna wyboru, blokada pojedynczej działki.
 • Podział połączenia (włączenie punktu leżącego na linii).
 • Projektowanie podziału działki przy zadanych powierzchniach lub w określonym stosunku powierzchni, projektowanie na zadaną odległość.
 • Dodatkowe oznaczenie punktu, który należy do mniej niż dwóch połączeń.
 • Dodatkowe oznaczenie nowo wprowadzonych połączeń i numerów działek.

Zmiany w obsłudze warstw

3. Zasadniczym zmianom uległ eksplorator EWMAPY, w którym dodano szereg nowych opcji:

 • zmiana kolejności warstw (pozycji),
 • obsługa szrafur,
 • obsługa rastrów,
 • wyświetlanie siatki kwadratów i ramek sekcyjnych,
 • statystyki dotyczące elementów na warstwach,
 • usuwanie z archiwum,
 • zaznaczanie elementów na warstwach poprzez filtry.

4. Podczas edycji można posługiwać się blokami. Tworzenie bloku jest możliwe poprzez wskazywanie pojedynczych elementów lub poprzez okno. Na utworzonym bloku można wykonywać operacje:

 • przesunięcia,
 • kopiowania,
 • zmiany atrybutów,
 • łączenia linii.

5. Ulepszono import i eksport do postaci DXF:

 • eksport kształtu symboli,
 • eksport definicji linii,
 • statystyka importowanego DXF,
 • łatwe przypisanie nazw warstw, symboli i typów linii podczas importu.

6. Nowe elementy w formatce:

 • definicja pisaków RGB,
 • wstępne ustawienia przepisywane z formatki do okna dialogowego,
 • możliwość użycia czcionek True Type.

7. Nowy schemat przepływu danych, zasób geodezyjny -> wykonawca -> zasób geodezyjny:

 • eksport i import warstw dla modyfikacji,
 • eksport zmodyfikowanych warstw (elementów usuniętych i nowo dodanych),
 • import warstw z automatycznym usuwaniem.

8. Zmiany w wyrysach:

 • kreślenie wyrysów obciętych dowolnym wielokątem,
 • podgląd wyrysu (wraz z ewentualną formatką),
 • zachowanie wyrysu do WMF lub EMF,
 • kopiowanie wyrysu do schowka.

9. Inne zmiany:

 • pobieranie współrzędnych,
 • import symboli z pliku tekstowego,
 • poszerzone możliwości menu widoczności - obsługa działek, szrafur i warstw; wywołanie makrodefinicji.

Pozostałe zmiany

10. W obiektach dodano możliwość wykorzystania filtrów podczas ich zaznaczania i szrafurowania. Dodatkowo podczas przeglądania danych informacyjnych o obiektach wyświetlana jest informacja o powierzchni (dla obiektów powierzchniowych) i o długości (dla obiektów liniowych).

11. Podczas pomiaru powierzchni można wybrać zasadę znajdowania kolejnych połączeń:

 • tylko z jednej podwarstwy (opcja występująca w wersji 1.0),
 • tylko z jednej warstwy (nie są interpretowane podwarstwy),
 • na wszystkich warstwach i podwarstwach.

12. Nowy marker powierzchniowy, który może być tworzony poprzez wskazanie dowolnych punktów lub wskazanie zamkniętego obszaru na podwarstwie. Marker ten umożliwia:

 • eksport warstw z ograniczonego obszaru,
 • kreślenie z obcięciem,
 • obliczenie powierzchni,
 • zrzut na warstwę.

13. Obsługa szrafur została wzbogacona o opcję zachowania szrafury w pliku. Dzięki tej opcji szrafurę można bardzo prosto odczytać (bez wykorzystania interfejsów) lub udostępnić innym osobom. Dostęp do tak zapisanych szrafur jest równie prosty jak odczyt zawartości warstw.

14. Obraz rastrowy może być wyświetlany i drukowany przy skręconej mapie.

15. Do okna obsługi rastrów i do eksploratora dodano opcję odczytu rastrów ze wskazanego obszaru.

16. Wraz z wersją 2.0 EWMAPY dostarczone są filtry działające dla działek, warstw i obiektów. Filtry te umożliwiają selekcję danych na podstawie atrybutów zapisanych w wewnętrznych strukturach programu, np. wskazanie działek utworzonych przez pana/panią xxx lub utworzonych operatem xxx.


Zamówienia na EWMAPĘ 2.0 w wersji WINDOWS można składać:


Ceny nowego produktu przedstawiają się następująco:
EWMAPA 2 dla WINDOWS pełna wersja   3.690,00
Upgrade z wersji WINDOWS 1 590,00
Upgrade z wersji 6.5/6.6 1.690,00
Upgrade z pozostałych wersji 2.090,00
MAŁA EWMAPA 2 dla WINDOWS pełna wersja 1.800,00
Upgrade z wersji MAŁEJ EWMAPY dla WINDOWS 240,00
Upgrade z wersji MAŁEJ EWMAPY dla DOS 820,00
Klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra 970,00
Licencyjny upgrade kluczy wersji DOS (jeden klucz) 100,00
Licencyjny upgrade kluczy wersji DOS (dwa lub więcej kluczy)   170,00

Wszystkie ceny są cenami brutto w złotych.


Świąteczna promocja!  Świąteczna promocja!  Świąteczna promocja!  Świąteczna promocja!  Świąteczna promocja!

 

Mamy dla Państwa specjalną ofertę świąteczną ważną TYLKO DO 30 kwietnia 1999 roku !

EWMAPA 2 dla WINDOWS pełna wersja   3.550,00
Upgrade z wersji WINDOWS 1 450,00
Upgrade z wersji 6.5/6.6 1.490,00
Upgrade z pozostałych wersji 1.890,00
MAŁA EWMAPA 2 dla WINDOWS pełna wersja 1.700,00
Upgrade z wersji MAŁEJ EWMAPY dla WINDOWS   190,00
Upgrade z wersji MAŁEJ EWMAPY dla DOS 720,00

UWAGA! Osoby, które zakupiły EWMAPĘ (pełną wersję - po raz pierwszy) po 1 stycznia 1999 r. będą mogły do końca czerwca br. zakupić wersję dla WINDOWS za różnicę ceny.

Najnowsze informacje, bezpłatne dodatkowe programy i uaktualnienia dostępne są na naszym serwerze WWW pod adresem https://geobid.pl

Informujemy również, że prowadzimy kursy z EWMAPY dla WINDOWS zgodnie z harmonogramem w załączniku.

Z poważaniem
Dyrektor PPU GEOBID
(-) Weronika Borys

Odwiedza nas 106 gości oraz 1 użytkownik.