Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


MIESZKANIEC

Kontrolowany dostęp do danych PESEL

Program MIESZKANIEC umożliwia pracownikom urzędu gminy/powiatu kontrolowany dostęp da danych PESEL. Ten dostęp umożliwia szybką weryfikację wszelkiego rodzaju zgłoszeń/podań, kontrolę aktualnego adresu lub poprzednich adresów. Dla wydziałów geodezji ważnym elementem jest możliwość sprawdzenie stanów cywilnych czy imion rodziców.

Program MIESZKANIEC nie zastępuje programu do prowadzenia bazy PESEL. Jego założeniem jest kontrolowany dostęp do danych o mieszkańcach. Każda wydana informacja o osobie jest odnotowywana (kto i kiedy pobrał dane konkretnej osoby i w jakim zakresie).

Program MIESZKANIEC wykorzystuje pliki generowane przez programy do prowadzenia bazy PESEL - na podstawie tych plików następuje aktualizacja danych.

Po założeniu bazy mieszkańców dla poszczególnych gmin, należy określić użytkowników, którzy będą mogli tworzyć rejestr i z niego korzystać. W tym celu administrator musi się zalogować do bazy, a następnie uruchomić opcję:

Administrator →Użytkownicy

W oknie, które się pojawi widnieje lista użytkowników do gminy

Administrator nie posiada bezpośredniego dostępu do tabeli PESEL i podobnie jak użytkownik z uprawnieniami Przeglądanie jest odnotowywane pobieranie danych.

Jedynym użytkownikiem, który ma nielimitowany dostęp do tabeli danych osobowych jest użytkownik SYSDBA. Dlatego bardzo ważne jest określenie niebanalnego hasła administratora. Również hasła użytkowników nie powinny być proste. Należy unikać sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba loguje się na tego samego użytkownika - należy pamiętać, iż istotną częścią bazy danych jest bezpieczeństwo danych osobowych i każde pobranie jest odnotowywane.

Po wybraniu opcji Szukaj w oknie można ustawić parametry szukania oraz zakres danych o osobie, które mają być zwrócone.

W wpisywanym tekście można użyć znaków uniwersalnych:

_ - w miejscu znaku może być dowolny znak,

% - od tego znaku dowolny tekst.

Po wybraniu opcji program zlicza ile rekordów spełnia warunki wyszukania. Jeżeli jest ich więcej niż jeden lecz mniej niż maksymalna liczba dla danego operatora (określana w konfiguracji) pojawia się komunikat:

Jeżeli liczba rekordów spełniających warunek przekracza maksymalną liczbę dla danego operatora pojawia się komunikat:

Po pozytywnej odpowiedzi na pytanie, na ekranie zostaną wyświetlone informacje o osobach spełniających podane warunki szukania.

Przyciskiem administrator może sprawdzić: kto, kiedy i jaki zakres danych przeglądał.

Kiedy i jakie dane o osobie.


Cena netto programu z licencją na dowolną ilość stanowisk przedstawiają się następująco:

MIESZKANIEC - pierwszy zakup: 2.000,00 PLN

Odwiedza nas 216 gości oraz 1 użytkownik.