Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Kategoria: Dodatki
 
Pliki:
zip.png Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Popularne

Pobierz

Moduł startowy do programu EWMAPA - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Archiwum zawierające wzorcowy katalog z warstwami, obiektami i menu widoczności oraz aktywności.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-01
243.76 KB
3130
pdf.png Dokument - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Popularne

Pobierz

Moduł startowy do programu EWMAPA - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Instrukcja instalacji i konfiguracji modułu Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (dokument w formacie pdf).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-01
167.87 KB
2987
zip.png Dodatek wspomagający wypełnienie wykazów o budynkach Popularne

Pobierz

Zgodnie z § 12.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157, poz. 1031), w powiązaniu z § 80 ust. 1 punkt 3 rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 39, poz. 454) na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie spadł obowiązek sporządzania na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków „wykazów oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 3 i 4 do Rozporządzenia - w terminie 14 dni po każdym kwartale“.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-15
325.36 KB
1611
zip.png Połączenie z programem EWMAPA (OŚRODEK 3, 4 i 5) Popularne

Pobierz

 • PODGLĄD DOKUMENTÓW SKANOWANYCH - możliwość powiększania do rozmiaru strony przy wydruku grafiki.

  W parametrach ustawianych przyciskiem w oknie podglądu dokumentów na zakładce 'Druk grafiki' wprowadzono parametr:

  'Powiększ rysunek do rozmiaru strony'

  Jest on brany pod uwagę przy wydruku całej strony gdy rysunek faktycznie wymaga powiększenia.

  Podczas wydruku fragmentu rysunku omawiany parametr nie ma znaczenia, natomiast jeśli wybrany fragment jest mniejszy niż strona, program zadaje każdorazowo pytanie 'Czy dokonać skalowania do wymiarów strony?'.

  Formatka 'operaty dla działki'
  Zawiera informacje nie tylko na temat operatów prawnych ale również o operatach bazowych i dołączonych do nich dokumentach.

  Nowa wersja interfejsu do EWMAPY, zawierająca poprawkę w zakresie prezentacji dokumenów skanowanych. Interfejs wyświetla również dokumenty w formacie 'True Color'. Dotychczasowa wersja 'osrodek.dll' wypisywała dla dokumentów pełnokolorowych komunikat 'Bitmap image is not valid'. Bieżąca nowość to możliwy multizapis dokumentów z AUTOMATYCZNYMI rozszerzeniami.

  Plik OSRODEK.DLL powinien znajdować się w tej samej kartotece co program EWMAPA.EXE

Dodany
Wielkość
Pobrany
2008-04-28
586.45 KB
1540
zip.png Lista KW dla podmiotów w programie EWOPIS Popularne

Pobierz

Program do sporządzania wykazu dokumentów - podstaw własności działek dla wybranych podmiotów

Program może posłużyć użytkownikowi do sporządzenia wykazu ksiąg wieczystych lub innych dokumentów, które są przypisane do działek w zakładce RPWL.

W celu wykonania wykazów należy po rozpakowaniu plik podmiotdok.dll wkopiować do kartoteki DODATKI systemu EWOPIS. Program uruchamia się z menu głównego EWOPIS-u - opcja: Dodatki → Wykaz dokumentów dla podmiotu. W oknie dialogowym należy podać status osoby. Program stworzy listę wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli działek o takim statusie. Należy zaznaczyć na liście osoby, dla których ma być stworzony wykaz. Poza tym należy zaznaczyć rodzaje dokumentów, jakie uwzględniać przy generowaniu wykazu.

Wykaz może być tworzony z uwzględnieniem:

 • wszystkich działek danego właściciela,
 • tylko działek oddanych w wieczyste użytkowanie,
 • tylko działek, które nie podlegają wieczystemu użytkowaniu.

Po ustaleniu warunków generowania wykazu należy wybrać opcję: Generuj. Na ekranie zostaną wyświetlone listy dokumentów dla poszczególnych właścicieli. Wykaz można zapisać do pliku - (opcja: Zapisz do pliku) lub poprzez schowek przekopiować wykaz do edytora tekstowego, w którym np. można zredagować pismo do wydziału ksiąg wieczystych o udostępnienie wybranych KW.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2007-12-11
806 B
1627
zip.png Dzierżawy w programie EWOPIS 3 + wzorce wydruków Popularne

Pobierz

Dzierżawy w programie EWOPIS 3 + wzorce wydruków

Procedury rejestracji dzierżaw w programie EWOPIS zostały opisane w osobnym dokumencie, który można pobrać poniżej:

 PDF  Dzierżawy w programie EWOPIS

Do pobrania także paczka z wzorcami wydruków opisanymi w powyższym dokumencie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2006-10-09
26.99 KB
1488
zip.png Pytanie SQL - lista działek z pustymi oznaczeniami OFU i OZU w programie EWOPIS Popularne

Pobierz

Pytanie sql - puste oznaczenie OFU i OZU

Zapytanie SQL dające w wyniku listę działek w gminie, dla których wśród klasoużytków istnieją rekordy z pustymi oznaczeniami OFU i OZU.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2006-09-01
263 B
1503
zip.png Makra ładujące wykazy gruntów, budynków i lokali z programu EWOPIS do arkusza MS EXCEL 2014.02 Popularne

Pobierz

Poniższe archiwum zawiera zestaw makr dzięki którym można załadować wykaz gruntów, budynków i lokali z programu EWOPIS do urzędowego arkusza w formacie MS Excel.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2006-03-22
2.84 KB
2163
zip.png Program konwersji baz programu ADRES 2 Popularne

Pobierz

Program KONWERT.EXE przeznaczony jest dla obecnych użytkowników programu ADRES (w wersji 2.00). Po jego pobraniu oraz rozpakowaniu należy wkopiować go do kartoteki w której zainstalowany został program ADRES 2 (domyślnie jest to kartoteka C:/adres2).

Następnie należy bezwzględnie wykonać kopię bazy!!!

W kolejnym kroku uruchamiamy program konwert.exe Program po uruchomieniu wymusi zalogowanie się jako użytkownik SYSDBA a następnie przeprowadzi konwersję baz.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2006-02-10
366.57 KB
1485
zip.png Krakowski Układ Lokalny [KUL] Popularne

Pobierz

Publikujemy zdefiniowany przez p. Józefa Maślankę - Krakowski Układ Lokalny do programu EWMAPA.
Poniżej przytaczamy opis autora definicji.

"Zdefiniowałem w Ewmapie układ lokalny stosowany w Krakowie i w Wieliczce. Jest to tzw. układ KUL tzn. Krakowski Układ Lokalny oparty o były układ katastralny lwowski, zapisywany często również skrótem KUL od Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie, gdzie ma swój początek (wcześniej wzgórze Wysoki Zamek). Wobec faktu,że w oryginalnym układzie lwowskim oś X zwrócona jest na południe, a oś Y na zachód, zastosowałem, podobnie jak w innych programach zmianę znaków współrzędnych.

Przykład:

- współrzędne w KUL        -39000.00 291200.00
- współrzędne po zmianie znaków	  39000.00 -291200.00

Przyjąłem następujący sposób zapisu godła mapy: 1377D-1 (mapa w skali 1:500).

Sposób instalacji definicji układu w Ewmapie:
W Konfiguracji baz wybrać dział [Inne] → [Układ współrzędnych] → [Inny] i wskazać na dysku plik KUL.def"

Dodany
Wielkość
Pobrany
2004-03-01
2.3 KB
1703

Odwiedza nas 123 gości oraz 4 użytkowników.