Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Szczegóły pliku
KALENDARZ - freeware KALENDARZ - freeware Popularne

INFORMACJE O PROGRAMIE

Program powstał jako wynik zapotrzebowania na szybki dostęp do kalendarza podczas pracy z komputerem, szczególnie podczas rozmów telefonicznych. Dodatkową funkcją jest możliwość przechowywania notatek powiązanych z konkretnymi datami. Program instaluje ikonę na listwie szybkiego uruchamiania, i może być uruchamiany automatycznie podczas startu systemu operacyjnego. Zamknięcie programu jest możliwe po kliknięciu na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Zakończ. Użytecznym rozszerzeniem kalendarza jest zegar z budzikiem. Istnieje możliwość automatycznej synchronizacji zegara z zegarami atomowymi poprzez sieć Internetu. Nowością w wersji 2. jest moduł Spisu kontaktów (telefonów).

qrp

INSTALACJA

Instalacja programu polega na rozpakowaniu archiwum i skopiowaniu plików do wybranej kartoteki np.: "c:kalendarz".

Kartoteka ta będzie kartoteką docelową(nie należy później przenosić programu w inne miejsce).

Po skopiowaniu należy uruchomić program "kal.exe", który doda ikonę do listwy szybkiego startu.

UAKTUALNIENIE

Przed uaktualnieniem należy zakończyć działanie programu (po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie programu należy wybrać opcję "Zakończ"). Po zakończeniu działania należy przekopiować zawartość archiwum w miejsce poprzedniej instalacji. Ewentualne notatki nie będą zamazane. Po skopiowaniu należy uruchomić program "kal.exe", który doda ikonę do listwy szybkiego startu.

Aby program uruchamiał się automatycznie podczas startu systemu operacyjnego należy w konfiguracji ustawić opcję: "Automatyczne uruchamianie programu podczas startu systemu".

Opis programu jest dostępny po naciśnięciu przycisku "Informacje".


Opis programu KALENDARZ

GŁÓWNE OKNO PROGRAMU

Główne okno programu jest podzielone na dwie części. Część górna służy do obsługi zegara - budzika. Znajduje się tam też przycisk umożliwiający pobranie aktualnego czasu z Internetu. Lista przeglądanych serwerów czasu znajduje się w pliku TIMESRV.INI.
Obsługa budzika polega na wpisaniu godziny i minuty oraz naciśnięciu przycisku Zał/Wył. Gdy przycisk jest wciśnięty, to na nim wyświetlany jest czas pozostały do alarmu.

Poniżej zegara znajduje się kalendarz z aktualnym miesiącem. Aktualny dzień jest oznaczony specjalnym kolorem. Zmiana miesiąca (następny/poprzedni) jest możliwa po naciśnięciu przycisków znajdujących się w górnej części kalendarza. Do aktualnie podświetlonego dnia wyświetlana jest pojedyncza "kartka" kalendarza z zaznaczonymi świętami, imieninami i czasem wschodu i zachodu słońca. Po najechaniu kursorem myszy na godziny wschodu/zachodu słońca wyświetlana jest dodatkowa informacja o godzinie wschodu i zachodu księżyca oraz jego fazie - 0 procent - nów, 100 procent - pełnia. Podobnie najechanie kursorem myszy na imieniny, wyświetla pełniejszą listę imienin.
Oprócz aktualnego miesiąca program wyświetla miesiąc poprzedni i dwa następne.

qrp

Z każdym dniem może być związana notatka dotycząca konkretnej daty (np. godziny i miejsca spotkania) lub notatka coroczna (np. daty urodzin, imienin). Istnieje możliwość określenia obu typów notatek dla każdego dnia. Przycisk Zachowaj umożliwia zachowanie notatki (zachowanie następuje także podczas przejścia do innego dnia oraz podczas zamknięcia okna). Przycisk Anuluj umożliwia anulowanie wprowadzonych zmian do aktualnej notatki, a przycisk Wykasuj jej wykasowanie. Istnieje możliwość przypisania notatek do szeregu dni (maksymalnie 31 dni). Po wskazaniu daty początkowej (lewym przyciskiem myszy) oraz wskazaniu daty końcowej (lewym przyciskiem myszy przy równocześnie wciśniętym klawiszu Shift), ukazuje się okno umożliwiające edycję notatki. W tym trybie można dodawać tylko notatki dla konkretnych dat (brak możliwości tworzenia notatek corocznych). Przypisanie notatki do szeregu dni, może następować w trybie dopisania i przypisania. W trybie dopisania notatka jest dopisywana do istniejących notatek; w trybie przypisywania ewentualne notatki są zastępowane w zaznaczonym zakresie. Tryb przypisywania pustej notatki umożliwia wykasowanie notatek. Wszystkie notatki przechowywane są w pliku KAL.DAT.

Przycisk Tel. umożliwia przejście do spisu kontaktów. Spis kontaktów (telefonów, adresów) nie jest sortowany, jednak okno zostało wyposażone w bardzo wygodny mechanizm poszukiwania. Działa on dynamicznie podczas wpisywania wzorca wyszukiwania. Żółty kolor okna oznacza, że podana fraza nie występuje. Dzięki przyciskom znajdującym się obok okna, można wyszukać następne i poprzednie wystąpienie wpisanej frazy. Podobną rolę pełnią klawisze strzałek góra/dół w oknie wyszukiwania. Nowe kontakty można dopisywać w głównym oknie, jednak wygodniejsze jest użycie dolnego okna i naciśnięcie przycisku Dodaj. Powoduje on dopisanie wprowadzonego kontaktu na koniec spisu i wprowadzenie linii rozdzielającej. Zamiast przycisku Dodaj można nacisnąć sekwencję Ctrl Enter w oknie Nowy kontakt. Przycisk Anuluj powoduje reodczyt poprzednio zapisanej treści Przyciski Zapisz i Zamknij zapisują zmodyfikowany spis kontaktów. Przycisk Zamknij dodatkowo zamyka okno. Do listy kontaktów można także wejść poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonce programu i wybraniu opcji Kontakty. Pod prawym przyciskiem myszy w oknie z kontaktami dostępne jest menu kontekstowe umożliwiające wykonanie podstawowych operacji na schowku oraz zmianę czcionki. Okno z kontaktami zostało wyposażone w mechanizm rozpoznawania adresów e-mail i stron www. Podwójne kliknięcie na adresie powoduje uruchomienie programu pocztowego lub przeglądarki z odpowiednią stroną. Uwaga! Do poprawnego rozpoznania adresu wymagane jest, by był on oddzielony spacją od pozostałej treści.

U dołu okna programu znajduje się informacja o firmie oraz aktywne linki do strony głównej, strony z aktualnościami oraz do poczty elektronicznej.

KONFIGURACJA

Po naciśnięciu przycisku Konfiguracja, istnieje możliwość określenia podstawowych parametrów programu.

Opcja Wybór kolorów dla umożliwia indywidualne określenie kolorów dla poszczególnych dni. W tym celu należy kliknąć odpowiedni tekst.

Uaktywnienie opcji Synchronizacja czasu, spowoduje, że podczas każdego startu programu nastąpi próba nawiązania połączenia z serwerami czasu i zaktualizowanie czasu w komputerze. Poniżej wyświetlana jest data i czas ostatniej synchronizacji.

Czas alarmu [s] - określenie czasu trwania alarmu (jeśli nie zostanie wcześniej przerwany).

qrp

Uaktywnienie opcji Alarm przez kartę dźwiękową, powoduje, że sygnalizacja alarmu odbywać się będzie przez kartę dźwiękową - zostanie wielokrotnie odtworzony plik ALARM.WAV. Istnieje możliwość zastąpienia tego pliku innym (musi jednak posiadać nazwę ALARM.WAV).

Obliczanie czasu wschodu i zachodu słońca nie jest operacją prostą. Wynika to z faktu, iż czas wschodu i zachodu jest uzależniony od położenia geograficznego obserwatora. Dlatego należy określić szerokość i długość geograficzną, dla której nastąpi obliczenie. Długość i szerokość wprowadzamy w stopniach, po kropce wpisujemy ułamek stopnia (nie minuty i sekundy!). Dla uproszczenia, w oknie konfiguracyjnym znajduje się lista miejscowości. Po wskazaniu miejscowości długość i szerokość uzupełniają się automatycznie.

Uaktywnienie opcji Sygnalizacja pełnej godziny, spowoduje, że o każdej pełnej godzinie będzie generowany krótki dźwięk.

Opcja Upakowanie bazy z notatkami umożliwia usunięcie zbędnych wpisów. Podczas edycji notatek program dopisuje je do pliku - wyświetlana jest tylko ostatnia wersja notatki. Pozostałe wersje pozostają w pliku. Upakowanie umożliwia pozbycie się nieaktualnych notatek. Jeżeli dodatkowo określimy datę Usuń notatki sprzed, nastąpi usunięcie notatek sprzed wskazanej daty.

Uaktywnienie opcji Podczas przywołania programu ustaw dzisiejszą datę, powoduje, iż ilekroć przywołujemy program poprzez kliknięcie ikony na pasku szybkiego uruchamiania, kalendarz jest ustawiany na aktualnej dacie.

Uaktywnienie opcji Automatyczne uruchomienie programu podczas startu systemu, powoduje, że ikona programu będzie automatycznie dodawana na listwę szybkiego startu po restarcie systemu.

Przycisk Usuń wpisy umożliwia wykasowanie wszystkich wpisów do rejestrów, których dokonał program. Dodatkowo następuje natychmiastowe zamknięcie programu. Opcja ta jest użyteczna, jeżeli chcemy usunąć program z dysku, nie "zaśmiecając" rejestrów systemu WINDOWS.

Szczegóły

Wielkość480.2 KB
Pobrany2588
Dodany2005-05-03

Pobierz

Odwiedza nas 139 gości oraz 0 użytkowników.