Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty
czol_mienie-3

MIENIE 3

Cena brutto: 4292,70 PLN
Cena netto: 3490,00 PLN
Wersja:
 • Szczegóły produktu

Program MIENIE działa w oparciu o dwie bazy, jedną z nich jest baza ewidencji gruntów i budynków, której dane są tylko pobierane oraz drugą podstawową, tworzoną i modyfikowaną przez program. Program umożliwia ewidencję zasobu, o której mowa w art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tworzenie „Wykazów”, o których mowa w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w programie jest możliwe prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych grupy „0-grunty”. Ponieważ w programie rejestruje się również grunty oddane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użytkowanie, program jest powiązany z programami UW – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE i TRWAŁY ZARZĄD oraz UMOWY.

 • Program MIENIE 2 w zależności od jego konfiguracji służył do:
  • ewidencjonowania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, gminnego zasobu nieruchomości oraz powiatowych czy wojewódzkich zasobów nieruchomości, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651, z późniejszymi zmianami),
  • ewidencjonowania nieruchomości SP lub jst oddanych w użytkowanie wieczyste (art. 23 ust. 1b),
  • tworzenia i aktualizacji "wykazów", o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1365).
 • Program MIENIE 3 dodatkowo służy do:
  • tworzenia i aktualizacji wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1764).
 • Wykazy KZN mogą być tworzone przez powiaty dotychczas nieprowadzące bazy obsługiwanej przez program MIENIE 2, ale muszą one posiadać bazę ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obsługiwaną przez program EWOPIS i EWMAPA.

Odwiedza nas 103 gości oraz 1 użytkownik.