Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 6 - nowe wzorce dla nowych pozycji z cennika
zgodne ze zmianą Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Opracowano wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianami w prawie geodezyjnym i kartograficznym, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 903).

 • Wypis z wykazu podmiotów - plik: 21WYKAZ_PODM_WYPIS.ATX
 • Wypis z wykazu działek - plik: 22WYKAZ_DZIALEK_WYPIS.ATX
 • Uproszczony wypis z rejestru gruntów - plik: 21NR_WYP_UPR.ATX

Z uwagi na dostosowanie wzorców do lokalnych potrzeb przez Użytkowników (np. uzupełnienie nazwy organu wydającego dokument etc.) zalecamy jednak samodzielną zmianę posiadanych wzorców.

Poniżej przedstawiamy sposób samodzielnej zmiany wzorców.

 • Otwieramy katalog Wzorce
 • Szukamy plików: 21WYKAZ_PODM.ATX, 22WYKAZ_DZIALEK.ATX oraz 21NR_WYP_KW.ATX
 • Kopiujemy ww. pliki
 • Zmieniamy nazwy poszczególnym plikom odpowiednio na: 21WYKAZ_PODM_WYPIS.ATX, 22WYKAZ_DZIALEK_WYPIS.ATX oraz 21NR_WYP_UPR.ATX
  UWAGA!
  Otwarcie plików bezpośrednio w programie Artist i użycie opcji "Zapisz jako" w niektórych systemach operacyjnych np. Windows 10 może spowodować zmianę miejsca zapisu pliku.
  Zamiast katalog Wzorce system Windows może zapisać plik w lokalnym katalogu użytkownika. Stąd zalecamy ręczne kopiowanie plików.
 • Otwieramy każdy plik w programie Artist i zmieniamy odpowiednio ich tytuły
  • w pliku 21WYKAZ_PODM.ATX zmieniamy "Wykaz podmiotów ewidencyjnych" na "Wypis z wykazu podmiotów ewidencyjnych" i klikamy ZAPISZ
  • w pliku 22WYKAZ_DZIALEK.ATX zmieniamy "WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH" na "WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH" i klikamy ZAPISZ
  • w pliku 21NR_WYP_UPR.ATX zmieniamy "WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW" na "UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW" i klikamy ZAPISZ
 • Usuwamy również klauzulę "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej" - ustawiamy kursor na klauzuli, klikamy i wciskamy przycisk delete.

Pliki:
EWOPIS 6 - nowe wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianą Pgik Popularne

Pobierz

Opracowano wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianami w prawie geodezyjnym i kartograficznym, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 903).Wielkość
Pobrany
11.94 KB
2725

Odwiedza nas 181 gości oraz 0 użytkowników.