Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w sprawie zestawienia opłat dla WINGiK/GGK

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju IZ-PZGiK.30.2.2015 kierowanym do WINGiK w sprawie sporządzenia zestawienia wpływów z opłat za udostępnienie PZGiK uprzejmie informujemy, że ze względu na formę tabelki umieszczonej w ww. piśmie, w systemie Ośrodek nie jest możliwe wykonanie zestawienia, które w sposób jednoznaczny uzupełniłoby dane w tej tabelce. System Ośrodek jest systemem konfigurowalnym i w różnych PODGiK te same dane mogą się znajdować w innych miejscach. Następujące zestawienia mogą pomóc w wypełnieniu poszczególnych fragmentów tabeli:

 • Sprzedaż wg cenników (Rejestry | Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów | Zestawienia | Sprzedaż wg cenników)
  Po podaniu zakresu dat uzyskujemy wartość sprzedaży za okres w rozbiciu na poszczególne pozycje cenników. Należy przyporządkować pozycje cenników do tabelki GGK, ewentualnie w razie potrzeby zsumować kilka z nich.

 • W celu rozbicia sprzedaży na współczynniki CL oraz w celu rozróżnienia udostępniania pzgik na potrzeby zgłoszeń prac geodezyjnych (współczynnik K=0.5) od udostępnienia na wniosek opracowaliśmy następujące zapytanie SQL:

  select K.Jedn_seg, r.R_ceny, r.Nr_Cennika, r.Pozycja, r.wspK, r.wspCl, sum(Wartosc)
  from rozlicz R, kart_zam K
  where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 and k.D_fakt <= '2014-12-31'
  group by
  K.Jedn_seg, R_ceny, Nr_Cennika, Pozycja, r.wspK, r.wspCl

Powyższe zapytanie należy wkleić do monitora zapytań i tam wykonać. Zapytanie grupuje sprzedaż wg pozycji cenników, z uwzględnieniem współczynników K, CL oraz prefiksu numeru sprawy, co w sposób jednoznaczny pozwala zakwalifikować konkretną pozycję. Wynik można wyeksportować do pliku tekstowego, który można wczytać do excela i tam dokonać niezbędnych dalszych sumowań (w ramach prefiksów, lub współczynników K, albo CL).

Odwiedza nas 179 gości oraz 2 użytkowników.