Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w sprawie zestawienia opłat za udostępnianie danych z PZGiK

Ze względu na liczne pytania kierowane do nas oraz w związku z poleceniem Głównego Geodety Kraju skierowanym do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i odnoszącym się do udzielenia szczegółowych informacji dotyczących wpływów z opłat za udostępnienie zasobu informujemy, że dane do zestawienia można otrzymać, wykonując poniższe zapytania SQL:

select K.Jedn_seg, r.R_ceny, r.Nr_Cennika, r.Pozycja, r.wspK, r.wspCl, sum(Wartosc)
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0
and k.D_fakt between :"Data początkowa" and :"Data końcowa"
group by
K.Jedn_seg, R_ceny, Nr_Cennika, Pozycja, r.wspK,r.wspCl

Zapytanie powyższe pomija koszt nośnika, dostawy i zaokrąglenia do 30 zł.

Aby uzyskać koszt nośnika i wysyłki, należy wykonać zapytanie:

select K.Jedn_seg, sum(Kw_nosnik) as Nosnik, sum(Kw_wysylka) as Wysylka from kart_zam K
where k.Nr_vat <> 0
and k.D_fakt between :"Data początkowa" and :"Data końcowa"
group by
K.Jedn_seg

Z kolei kwotę uzyskaną z tytułu zaokrągleń do 30 zł można uzyskać z zapytania:

select Jedn_seg, sum(suma) as Zaokraglenia from (
select K.Jedn_seg, Kwota_f - (select sum(Wartosc) from rozlicz R where k.uid=r.id_zam) as suma
from kart_zam K where kwota_f <> 0
and k.D_fakt between :"Data początkowa" and :"Data końcowa"
and (select sum(Wartosc) from rozlicz R where k.uid=r.id_zam) <> Kwota_f)
group by jedn_seg

Odwiedza nas 124 gości oraz 2 użytkowników.