Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK

w związku z pismem GGK – IZ-PZGiK.071.12.2017

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 23 sierpnia 2017 r., znak IZ-PZGiK.071.12.2017, dotyczącym zebrania informacji na potrzeby prac legislacyjnych, uprzejmie informujemy, że żądane dane można uzyskać z systemu Ośrodek w następujący sposób:

W opcji BazaMonitor zapytań należy wybrać zakładkę Zaawansowane i wkleić jedno z poniższych zapytań. Następnie nacisnąć przycisk Wykonaj.

Zapytania dla baz danych, w których asortymenty powiązane są z celami pracy, zgodnie z rozporządzeniem (wynik wg celu pracy).

Rok 2016:

select Pierwszy_asortyment, sum(suma) as razem, count(*) as Liczba_pozycji from
(select k.uid,
(select sum(r.Wartosc) from rozlicz R where (r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )) as suma,
(select P.nazwa_skr from ROBOTY B left join KERGASOR E on (b.uid=e.id_roboty)
left join ASORTYM A on (e.id_asort=a.uid)
left join PZG_SLOWNIK P on (P.uid=a.cel)
where (k.id_kerg=b.uid) rows 1) as Pierwszy_asortyment
from kart_zam K
where exists
(select r.uid from rozlicz R where r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )
and k.d_fakt between '2016-01-01' and '2016-12-31')
group by Pierwszy_asortyment

Rok 2017:

select Pierwszy_asortyment, sum(suma) as razem, count(*) as Liczba_pozycji from
(select k.uid,
(select sum(r.Wartosc) from rozlicz R where (r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )) as suma,
(select P.nazwa_skr from ROBOTY B left join KERGASOR E on (b.uid=e.id_roboty)
left join ASORTYM A on (e.id_asort=a.uid)
left join PZG_SLOWNIK P on (P.uid=a.cel)
where (k.id_kerg=b.uid) rows 1) as Pierwszy_asortyment
from kart_zam K
where exists
(select r.uid from rozlicz R where r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )
and k.d_fakt between '2017-01-01' and '2017-06-30')
group by Pierwszy_asortyment
Zapytania dla baz danych, w których asortymenty nie są powiązane są z celami pracy (wynik wg asortymentu pracy).

Rok 2016:

select Pierwszy_asortyment, sum(suma) as razem, count(*) as Liczba_pozycji from
(select k.uid,
(select sum(r.Wartosc) from rozlicz R where (r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )) as suma,
(select a.nazwa_a from ROBOTY B left join KERGASOR E on (b.uid=e.id_roboty)
left join ASORTYM A on (e.id_asort=a.uid) where (k.id_kerg=b.uid) rows 1) as Pierwszy_asortyment
from kart_zam K
where exists
(select r.uid from rozlicz R where r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )
and k.d_fakt between '2016-01-01' and '2016-12-31')
group by Pierwszy_asortyment

Rok 2017:

select Pierwszy_asortyment, sum(suma) as razem, count(*) as Liczba_pozycji from
(select k.uid,
(select sum(r.Wartosc) from rozlicz R where (r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )) as suma,
(select a.nazwa_a from ROBOTY B left join KERGASOR E on (b.uid=e.id_roboty)
left join ASORTYM A on (e.id_asort=a.uid) where (k.id_kerg=b.uid) rows 1) as Pierwszy_asortyment
from kart_zam K
where exists
(select r.uid from rozlicz R where r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )
and k.d_fakt between '2017-01-01' and '2017-06-30')
group by Pierwszy_asortyment

Wygenerowaną tabelę można wyeksportować np. do postaci tekstowej, zaimportować do Excela i tam dalej obrabiać, lub ręcznie podsumować pozycje, przyporządkowując asortyment lub cel pracy, do żądanej kolumny tabelki dla GGK.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami, do jednego zgłoszenia może być przypisanych kilka asortymentów lub celów pracy, zatem w tym przypadku nie da się jednoznacznie określić, jakiego celu dotyczy uwierzytelnienie. Na potrzeby niniejszych zestawień przyjmujemy, że jest to pierwszy cel lub asortyment.

Odwiedza nas 190 gości oraz 1 użytkownik.