Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja o nowym wyglądzie umów licencyjnych

Z dniem 1 lipca br. zmieniliśmy dotychczasowy wygląd wszystkich umów licencyjnych na oprogramowanie naszego autorstwa. Każda z osób, która po tej dacie zamówiła np. wersję 11 programu EWMAPA lub dowolny inny program z naszej ofery, z pewnością te zmiany już dostrzegła.

Nowe umowy, które dostarczamy wraz z oprogramowaniem zawierają z lewej strony nasze kolorowe logo, w środkowej części znajduje się nazwa programu lub klucza sprzętowego, po prawej jest kolorowa sygnatura a pod nią hologramowa naklejka z informacją. Poniżej prezentujemy przykładowy nowy ramowy układ umowy licencyjnej.

Umowy licencyjne przygotowujemy zawsze w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Są one podpisane i opieczętowane przez GEOBID a po podpisaniu i opieczętowaniu przez licencjobiorcę jeden z egzemplarzy zwracany jest licencjodawcy.


Nasze licencje nie były nigdy numerowane oraz w żaden inny sposób sygnowane na co zwracały nam uwagę organy kontrolujące legalność oprogramowania tj. wydziały PG policji, prokuratury, urzędy skarbowe, urzędy celne i BSA. Każda z tych kontroli może podnosić temat oprogramowania, bo użytkowanie nielegalnego oprogramowania stanowi w świetle obowiązującego prawa przestępstwo.

Zestaw obiektów, barw i zachowań kinetycznych hologramu zabezpieczającego pozwala bez dodatkowych urządzeń na szybkie określenie „prawdziwy / fałszywy” egzemplarz licencji.
Kopiowanie oryginalnego hologramu, nawet przy użyciu najbardziej wyrafinowanych technik, jest praktycznie niemożliwe, ze względu na to, że zarówno barwy jak i charakterystyczne zachowanie obiektów podczas poruszania hologramem powstają na zasadzie dyfrakcji światła na ultra precyzyjnej siatce wytworzonej przez laser w układzie optycznym znanym tylko producentowi. Opisywane zabezpieczenie licencji hologramem wraz ze spersonalizowanym nagłówkiem „Wersja dla: ” stanowią jednoznacznie o legalności oprogramowania.

Kolejnym nowym elementem dostarczanego oprogramowania jest plomba zabezpieczająca na opakowaniu z płytą instalacyjną. Zawiera ona klauzulę: „Otwierając to opakowanie użytkownik potwierdza, że przeczytał oraz zaakceptował umowę licencyjną dołączoną do tego oprogramowania” - z pewnością jest to zrozumiałe i nie wymaga szerszego komentarza.

Zarówno hologram jak i plomba zabezpieczająca ulega nieodwracalnemu zniszczeniu przy próbie odklejenia. Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowa treść naszych umów licencyjnych nie uległa zmianie.

Korzystając z okazji przypominamy, iż oprogramowanie naszego autorstwa posiada licencję zezwalającą na jego instalację na dowolnej liczbie komputerów w siedzibie licencjobiorcy (określonej w treści umowy licencyjnej) zarówno na pojedynczych stanowiskach, jak również pracujących w lokalnej sieci komputerowej.

Powyżej opisana instalacja programów jest legalna i dostępna bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez licencjobiorcę. Zapominają o tym podnoszący kwestię cen programów naszego autorstwa, a sprzedający własne tylko na 1 stanowisko.

Wyjątek w naszej ofercie od zawsze stanowi licencja na program MAŁA EWMAPA - zezwalająca na legalną instalację programu wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym należącym do licencjobiorcy. Każdy licencjobiorca programu MAŁA EWMAPA ma prawo zakupu licencji „dużej” wersji sieciowej–wielostanowiskowej programu EWMAPA za różnicę ceny - w ramach danej wersji.

Odwiedza nas 168 gości oraz 2 użytkowników.