Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja w sprawie wykazów nieruchomości przekazywanych do KZN

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi telefonami związanymi z koniecznością wykonania (a później prowadzenia) Wykazu nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) (Dz.U. 2017 poz. 1529), którego wzorzec został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1764), które wchodzi w życie w dniu 22 września 2017 r. informujemy, że:

  1. Po ukazaniu się projektu rozporządzenia 28 sierpnia br. zwróciliśmy się do Ministra Insfrastruktury i Budownictwa (pismo nr GB/721/17) z ofertą współpracy, która umożliwiłaby Państwu przygotowanie się do sporządzenia Wykazu, a nam do wykonania oprogramowania, które gwarantowałoby przygotowanie Wykazu w sposób jednolity dla całego kraju (format XML (XSD)).
  2. Na pismo nie otrzymaliśmy odpowiedzi, natomiast wiele powiatów przesłało nam wzór wykazu KZN.xlsx. W opublikowanym rozporządzeniu brak jest formatu XML (XSD), tym samym uważamy, że pierwsza wersja Wykazu ma być przekazana w postaci arkusza excel lub na papierze.
  3. Biorąc pod uwagę, że wypełnienie Wykazu w formacie xls jest bardzo trudne ze względu na ogromną liczbę kolumn i wierszy oraz że Wykazu nie tworzy się jednorazowo, a ma być on prowadzony i przekazywany systematycznie, postanowiliśmy jak najszybciej opublikować program MIENIE 3 - wersję płatną i tak jak dotąd, będziemy podnosić jego funkcjonalność bezpłatnie. Przypominamy, że ostatnia płatna wersja aplikacji (MIENIE 2) została udostępniona w styczniu 2008 r.
  4. Nowa wersja programu MIENIE będzie przenosiła do tabeli Wykaz_KZN te dane, które można pozyskać z baz programu EWOPIS oraz MIENIE. Ponadto umożliwi ona wprowadzanie dodatkowych danych, by w rezultacie utworzyć przedmiotowy Wykaz. Ponieważ opracowanie nowej wersji oprogramowania wymaga czasu, zapewniamy bieżące informowanie Państwa, które pola z baz programu EWOPIS i MIENIE będą przenoszone do odpowiednich kolumn.
  5. Odfiltrowanie obiektów (działek, budynków, lokali) i przeniesienie ich identyfikatorów do nowej tabeli zostanie wykonane w oparciu o nowe grupy rejestrowe (EWOPIS), zgodne z obowiązującym rozporządzeniem EGiB, oraz o pole "Z mocy prawa" (program MIENIE) umożliwiające nieprzekazywalnie obiektów, które z mocy prawa nie są własnością Skarbu Państwa, ale nie został w EGiB uregulowany ich stan prawny (np. droga wojewódzka na działce SP lub rów na SP). Prosimy w pierwszej kolejności skontrolować poprawność nadania grup rejestrowych oraz poprawienia zawartości "Z mocy prawa".

Prosimy także o śledzenie kolejnych informacji, które publikować będziemy w naszych aktualnościach i mediach społecznościowych.

Odwiedza nas 84 gości oraz 1 użytkownik.