Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


DROGI 2 - nowa wersja programu

Szanowni Państwo, informujemy, że 21 września 2015 r. wprowadzamy do sprzedaży nową - 2. wersję programu DROGI przeznaczonego do ewidencjonowania dróg publicznych, obiektów mostowych i tuneli.

Poniżej prezentujemy listę najistotniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji:

  • Dodano moduł automatycznie generujący opis liniowy dla wybranej drogi. Umożliwia on dynamiczną prezentację, zapis wygenerowanego odcinka do formatu .bmp oraz wydruk na dowolnym formacie wszystkich wprowadzonych danych zawartych w zakładkach parametry techniczne, zagospodarowanie odcinka oraz wyposażenie techniczne (każde zdarzenie przedstawione jest jako odrębna pozycja/reprezentacja graficzna).
  • Dodano moduł generujący przekroje poprzeczne drogi na dowolnym jej kilometrażu, wraz z możliwością prezentacji, zapisu do formatu .bmp oraz wydruku (dane pobierane są z zakładki parametry techniczne drogi).
  • Odświeżono istniejącą bazę znaków.
  • Dodano możliwość pełnej edytowalności znaków.
  • Dodano pole pozycja dla znaków pionowych, od którego uzależniona jest kolejność wyświetlania znaków na danym kilometrażu.
  • Dodano pole index poprzeczny dla wszystkich zdarzeń w zakładce parametry techniczne. Umożliwia ono ustawienie kolejności elementów na przekroju poprzecznym.
  • Dodano możliwość określenia rodzaju skrzyżowania (lewostronne, prawostronne, obustronne).
  • Dodano informację o ilości dróg zgromadzonych w bazie.
  • Poprawiono wzory generowanych wydruków książek dróg, książek obiektów mostowych i tuneli.

Krótka charakterystyka wybranych nowych funkcji programu DROGI 2

Przekrój poprzeczny drogi

Wyświetlanie przekroju dla danego kilometrażu może odbywać za pomocą wpisania odpowiedniej wartości w okno, ustawienia suwaka lub pobrania wartości z programu EWMAPA.

Wygenerowany przekrój można wydrukować lub zapisać do pliku graficznego (.bmp, .ico, .emf, .wmf).

Kolejność wyświetlania danych parametrów ustawiona jest automatycznie, jednak istnieje także możliwość ręcznego jej ustawienia.

Przeglądanie odcinka drogi

Dla poprawy przejrzystości przeglądania parametrów technicznych, zagospodarowania oraz wyposażenia technicznego drogi dodano funkcję przeglądania odcinka drogi.

Droga została przedstawiona w rzucie poziomym, gdzie lewa strona drogi jest na górze, natomiast prawa strona na dole.

Na górze okna znajduje się pasek do ustawiania kilometrażu, który można również pobrać z programu EWMAPA.

Można także ustawić się za pomocą suwaka na dole okna i kliknąć w zdarzenie.

Przegląd drogi można wydrukować w całości lub tylko zaznaczoną jego część.

Niebieski pasek informuje o zakresie występowania zaznaczonego zdarzenia.

We właściwym oknie znajdują się informacje dotyczące zdarzeń i wyposażenia we wskazanym kilometrażu, z podziałem na strony drogi. Zdarzenia zobrazowano za pomocą dedykowanych, nowych symboli. Poniżej przedstawiono część ikon występujących w oknie:

chodnik

pas drogowy

pobocze nieutwardzone

pochylenie podłużne jezdni dodatnie (wzniesienie)

obiekty inżynierskie – tunel

obiekty inżynierskie – obiekt mostowy

obiekty przydrożne – hotel

oznakowanie poziome

oznakowanie pionowe

ekrany

oświetlenie

Moduł edycji znaków

Moduł edycji znaków jest narzędziem pozwalającym na szeroki zakres modyfikacji znaków występujących na drogach. Istnieje możliwość dostosowania sposóbu wyświetlania znaku do lokalnych uwarunkowań.

Okno dodawania i edytowania znaków:

Przykłady edytowalnych znaków:

Opis dodawania i edycji znaków opisano szczegółowo w instrukcji obsługi programu DROGI 2.


Ceny netto nowej wersji programu przedstawiają się następująco:

DROGI 2 - pierwszy zakup 3.490,00 PLN
* 2.845,00 PLN
DROGI 2 - upgrade z wersji 1 dla WINDOWS 1.490,00 PLN
DROGI 2 - upgrade z programu METRYKA 1.990,00 PLN

* Promocyjna, specjalna oferta cenowa dostępna jest do końca grudnia 2015 r.


Wszystkim zainteresowanym nową wersją programu DROGI 2 proponujemy zapoznanie się z jego wersją demonstracyjną, która zawiera pełną dokumentację. Program DROGI 2 w wersji demonstracyjnej posiada wszystkie możliwości pełnej wersji systemu. Wprowadzono w niej jednak pewne ograniczenia na ilość obsługiwanych i serwowanych danych.

Wersja demonstracyjna (dostępna po zalogowaniu do serwisu).

Już w chwili obecnej można składać zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu.

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.