Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Program spotkania członków Klastra GeoPoli – Chorzów, 5.02.2015r.

Kolejne spotkanie członków Klastra GeoPoli odbędzie się w czwartek 5 lutego 2015 r. o godzinie 13.00 (chorzowska siedziba firmy GEOBID) w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 37. Poniżej prezentujemy harmonogram spotkania:

 • Prezentacja oferty firmy GEOBID Sp. z o.o. dla partnerów projektowych – członków Klastra GeoPoli,
 • Prezentacja oferty EUROSYSTEM S.A. dla partnerów projektowych – członków Klastra GeoPoli,
 • Prezentacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kontekście możliwości projektowych dla obszaru geodezji i kartografii oraz branż okołogeodezyjnych,
 • Prezentacja obszarów merytorycznych w geodezji i kartografii właściwych dla Klastra GeoPoli oraz prezentacja grup merytorycznych dla inicjatyw projektowych członków Klastra w układzie: opis obszaru, sugerowani członkowie grupy (prezesi: Brzozowski, Jaroszewicz, Romanowski, Kulesza, Fronckiel, Pietrzak).
 • Sprawy bieżące Klastra GeoPoli:
  • rejestracja Klastra w PARP i zarys potencjału Klastra,
  • informacja na temat umowy uściślającej działanie Klastra GeoPoli, regulaminu oraz deklaracji członkowskich i porozumień,
  • informacja na temat nowych członków aspirujących do Klastra GeoPoli (firmy, uczelnie, samorządy),
  • prezentacja strony internetowej Klastra GeoPoli,
  • projekty Klastra GeoPoli – aktualna perspektywa.
 • Rekomendacje:
  • rekomendacje dla projektów w ramach kontraktów wojewódzkich,
  • rekomendacje dla inicjatyw projektowych.

Informacje o Klastrze GeoPoli

8 września 2014 r. na terenie Politechniki Warszawskiej doszło do podpisania umowy zacieśniającej współpracę na linii nauka-biznes w dziedzinie geodezji i kartografii, skutkującej powołaniem Klastra GeoPoli.

Zgodnie z §4 podpisanej umowy głównymi celami Klastra są:

 • Integrowanie i scalanie środowiska geodezyjno-kartograficznego i branż pokrewnych na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-komercyjnym – w warunkach współpracy i konkurencji.
 • Tworzenie warunków dla kooperacji uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sfery publicznej, skierowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów materialnych i niematerialnych w obszarach geodezji i kartografii oraz branż pokrewnych.
 • Wspieranie projektowych inicjatyw o wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transregionalnym na rzecz członków Klastra.
 • Wspomaganie członków Klastra w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z funduszy strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy kadry pracowniczej członków Klastra w zakresie uwarunkowań służących rozwojowi inicjatyw gospodarczych w ramach Klastra i poza nim.
 • Tworzenie ram dla zdobywania praktycznych umiejętności przez studentów uczelni – członków Klastra w firmach w nim zrzeszonych.
 • Wsparcie dla konsultacji społecznych nad przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Klastra.
 • Wspieranie w realizacji przedsięwzięć związanych z promocją eksportu usług geodezyjno-kartograficznych oraz branż pokrewnych, staży i praktyk studenckich w podmiotach zrzeszonych w Klastrze, selekcją kadr dla sektora gospodarczego branży geodezyjno-kartograficznej oraz branż pokrewnych.

Sygnatariuszami umowy jest 29 podmiotów, w tym 7 jednostek uczelnianych (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej), 3 organizacje zrzeszające geodetów (Geodezyjna Izba Gospodarcza, Polska Geodezja Komercyjna, a także Stowarzyszenie Geodetów Polskich) oraz 19 firm geodezyjno-kartograficznych z całej Polski.

Członkowie założyciele Klastra GeoPoli:

 • EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie
 • GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 • GEODATA - Usługi Geodezyjne i Informatyczne Konrad Tusiński z siedzibą w Szczecinie
 • Geodezyjna Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie
 • Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
 • Geo-system Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu
 • InterTIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach
 • Inżynieria Rzeszów SA z siedzibą w Rzeszowie
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
 • Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie
 • PROGEO KATOWICE K.Rogala, M.Nowak, D.Przybycień Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach
 • Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach
 • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEODIK” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie
 • TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marian Piętka, Rafał Piętka z siedzibą w Legionowie
 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z siedzibą w Olsztynie
 • Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z siedzibą w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO z siedzibą we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ z siedzibą w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie
 • Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Odwiedza nas 143 gości oraz 0 użytkowników.