Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Projekt budowy Geoportalu powiatowego

21 września 2015 r. Powiat Iławski zawarł umowę z firmą GOBID Sp. z o.o. na wykonanie i wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu iławskiego w sieci Internet. W wyniku realizacji umowy, pod koniec bieżącego roku zostanie uruchomiony GEOPORTAL, czyli strona internetowa świadczącą usługi przeglądania danych przestrzennych.

Informacje wyświetlane będą w trybie publicznym, dostępnym dla każdego użytkownika, oraz w trybie chronionym. W trybie publicznym świadczone będą usługi przeglądania: mapy ewidencyjnej wraz z danymi dotyczącymi działek, użytków i budynków, mapy zasadniczej oraz wiele informacji pozyskanych od podmiotów publikujących informacje przestrzenne na swoich portalach. W trybie chronionym udostępniane będą głównie dane osobowe, na potrzeby gmin oraz upoważnionych jednostek gminnych czy powiatowych.

Na szczególną uwagę zasługiwać będzie możliwość elektronicznej obsługi wykonawców prac geodezyjnych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zaletą wdrażanego portalu powiatowego, będzie aktualność udostępnianych danych. Geoportal bowiem w głównej mierze bazuje na danych zgromadzonych w starostwie, które są pobierane i prezentowane automatycznie. W związku z czym, nie będzie występował podstawowy problem innych geoportali, jakim jest nieaktualność danych.

Celem powstania geoportalu jest ułatwienie pozyskiwania niektórych danych przestrzennych nie tylko w przypadku zainteresowanych mieszkańców powiatu, czy inwestorów, ale przede wszystkim dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego, którzy online będą mogli zarówno zgłaszać prace geodezyjne na konkretnym terenie, jak i pozyskiwać szczegółowe dane.

Istotnym odbiorcą Geoportalu będą również urzędy gmin, komórki organizacyjne starostwa: architektura, ochrona środowiska, nadzór budowlany, zarząd dróg oraz instytucje branżowe (wodociągi, gazownia, telekomunikacja w zakresie weryfikacji danych wykazanych na mapach numerycznych) itp., a także instytucje upoważnione przepisami prawa do uzyskania dostępu do danych szczegółowych w zakresie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz danych z numerycznej mapy zasadniczej.


Zauważyli i napisali o tym:

Odwiedza nas 167 gości oraz 2 użytkowników.