Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, 23 marca 2016 r.

GB-327/16

Użytkownicy oprogramowania
autorstwa firmy GEOBID
dotyczy:  pisma GGK nr IZ-PZGiK.702.2.2016 z 10 marca 2016 r. skierowanego do WINGiK

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju nr IZ-PZGiK.702.2.2016 z 10 marca 2016 r. wyjaśniamy, że system PZGiK zbudowany w naszej technologii, realizujący wymogi rozporządzenia MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183) składa się z następujących komponentów:

  • OŚRODEK - główna aplikacja tworząca i zarządzająca bazą danych, realizująca wymogi § 7 ust. 2
  • STRATEG_SEC (lub STRATEG_SEC_LITE) - dodatkowa aplikacja zwiększająca poziom bezpieczeństwa stosowanych haseł (wymóg § 7 ust. 2 pkt 1)
  • GEOPORTAL z dodatkowymi modułami (np. obsługi geodetów, komorników) realizujący proces udostępniania materiałów zasobu (wymóg § 7 ust. 2 pkt 7).

Ponadto nasz autorski system PZGiK jest zintegrowany z systemami (aplikacjami) wykorzystywanymi do przetwarzania danych w odpowiadających im bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2–4, pkt 6–7 i pkt 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

  • EWMAPA
  • EWOPIS
  • REJCEN
  • BANK OSNÓW,
  • tworząc jeden zintegrowany system teleinformatyczny o nazwie STRATEG.

Zakup i wdrożenie naszego systemu STRATEG spełnia wymóg czasowy określony w § 31 rozporządzenia (okres 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia).

Z poważaniem
Krzysztof Borys
Prezes Zarządu

Odwiedza nas 176 gości oraz 3 użytkowników.