Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Coś, czego nie mają inni

 

Źródło: Serwis Internetowy Urzędu Miasta w Olsztynie

W opinii ekspertów ze specjalistycznego stowarzyszenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie GISPOL - budowany przez Urząd Miasta w Olsztynie - zintegrowany system informacji o terenie (SIT) jest najlepszym rozwiązaniem tego typu wśród miast metropolitalnych w Polsce. Ta ocena stała się podstawą do zorganizowania międzynarodowej konferencji "System Informacji o Terenie w Zarządzaniu Miastem".

W ocenie dr inż. Edward Mecha, Prezesa GISPOL-u, to co najbardziej wyróżnia olsztyński GIS (System Informacji Geograficznej), to jedyny pracujący w Polsce, i jeden z nielicznych w Europie, kompletny system Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, powstały ze środków wojewody, miasta i zainteresowanych branż. System stale aktualizowany, znacznie ułatwiający zarządzanie miastem i sieciami.

Dla przykładu, od końca kwietnia 98 r., dzięki systemowi wszystkie sprawy związane z projektowaniem inwestycji w Olsztynie można już załatwić w Urzędzie Miasta, bez konieczności dokonywania uzgodnień z przedstawicielami administracji państwowej. Umożliwiło to podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta i Wojewodą olsztyńskim.

Na podstawie tej umowy Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Gruntowej Urzędu Miasta przekazano zadań związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu w granicach gminy oraz prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Był to ostatni etap przejmowania przez olsztyński samorząd całości spraw związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Gminy.

Olsztyński SIT oparty jest o stworzoną w 1995 r. mapę numeryczną miasta. Systematyczne aktualizowanie i uzupełnienie informacji o kolejne "nakładki" np. dotyczące zieleni w mieście, wód, czy też systemu placówek oświatowych oraz uruchomienie sieci komputerowej w Ratuszu, pozwolą na szybki i łatwy dostęp do praktycznie każdej informacji dotyczącej, tego co znajduje się na terenie Olsztyna.

- Wiem, że jest to pracochłonne i niesie ze sobą znaczne koszty, ale w ostatecznym rozrachunku się to opłaca - stwierdza Edward Mecha. Jak ocenia prezes GISPOLU, olsztyński system: - wyróżnia się bardzo solidną bazą systemu, opartą w pełni na zapisach mapy zasadniczej, mających moc dowodową i stanowiących podstawę do obrotu prawnego.

Olsztyn jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, miastem posiadającym kompleksowo wykonany i na bieżąco aktualizowany fundament GIS, na który obecnie składają się: mapa numeryczna, ewidencja gruntów i budynków oraz ewidencja sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Z tego też powodu stolica Warmii i Mazur wybrana została na miejsce międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Lokalny GIS miasta Olsztyna" organizowanej pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   Głównym punktem obrad, prawie 150 uczestników tego spotkania z kraju i zagranicy były prezentacje systemu zarządzania wykonane przez pracowników Urzędu Miasta, jednostki branżowe, Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni. Podczas konferencji zaprezentowano również wyniki wdrożenia zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci, przygotowań do powszechnej taksacji nieruchomości oraz systemu zarządzania miastem w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej.

Wykład inauguracyjny, dotyczący wykorzystania GIS do zarządzania miastem wygłosił dr Janusz Cichoń, Prezydent Olsztyna również pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Olsztyński SIT powstały ze środków wojewody, miasta i zainteresowanych branż. Jednak dzięki organizacji tej konferencji, Urząd Miasta uzyskał prawie 2 mln zł na jego pełne uruchomienie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych sfinansował to przedsięwzięcie w 30 proc., a wykonawcą było OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w Olsztynie oraz Przedsiębiorstwo GEOBID z Katowic.

Olsztyn 20.09.1999 r.

Zdjęcie lotnicze okolic olsztyńskiego Ratusza, wraz z zaznaczonymi sieciami uzbrojenia podziemnego i obrysami budynków, to jedna z wielu możliwości prezentowania danych zgromadzonych w Urzędzie Miasta w Olsztynie w ramach SIT-u.

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.