Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 3

Zmiany w stosunku do wersji 2.0

Barwne rastry

Jedną z bardziej istotnych nowości jest możliwość obsługi przez program EWMAPA barwnych rastrów. Barwne rastry będą mogły być przechowywane w trybie 256 kolorów, co umożliwi określenie kolorów przezroczystych (podobnie jak dla rastra monochromatycznego) oraz w pełnym kolorze (true color). Raster 256-kolorowy, szczególnie nadaje się do przechowywania zeskanowanej barwnej mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, mapy topograficznej. Raster pełnokolorowy idealnie nadaje się do przechowywania zdjęć lotniczych. Nowy format rastra obsługuje także rastry monochromatyczne. Oprócz nowych formatów rastra dodano także nowe metody wpasowania. Na szczególną uwagę zasługuje metoda wpasowania afinicznego. Zupełną nowością jest możliwość wpasowania zdjęć lotniczych - tworzenie ortofotogramu. Istnieją dwa typy takiego wpasowania - przybliżony (bez współrzędnej wysokościowej i numerycznego modelu terenu) oraz pełny (wymagane są wówczas wartości X,Y,H każdego punktu dostosowania oraz numeryczny model terenu).

Nasz kraj przeżył w minionych latach kilka powodzi. Jednym z ważniejszych problemów, który powstawał podczas zarządzania kryzysowego, była ocena obszaru, na który nastąpi wylew. Nowy typ rastra wyskościowego (mapa fizyczna terenu) jest znakomitą pomocą w ocenie ewentualnych skutków wylewu, tym bardziej że system informacji o terenie (mapa numeryczna) zawiera informacje o działkach i znajdujących się na nich budynkach, o ich właścicielach oraz o podziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu.

Ten typ rastra nadaje się także do analiz zanieczyszczenia terenu, zniekształceń powstałych na wskutek eksploatacji górniczej itd.

Interpolacja warstwic

W wersji EWMAPY dla DOS i WINDOWS dostępny był program do automatycznej interpolacji warstwic. Obecnie program ten jest przerabiany na wersję (przenoszony na platformę) WINDOWS i dodatkowo ściślej integrowany z programem EWMAPA. Program ten służy także do przygotowywania (na podstawie pikiet) numerycznego modelu terenu dla ortofotogramów i rastrów wysokościowych.

Nowością modułu do interpolacji warstwic jest opcja importu odcinków opisanych w przestrzeni trójwymiarowej. Różnica pomiędzy tymi odcinkami a pikietami polega na tym, że podczas rozpinania siatki trójkątów, wprowadzone linie nie mogą być usunięte. Ułatwia to interpolację w pobliżu miejsc o dużym nachyleniu - wały, skarpy.

Szrafury "z ręki"

Szrafury są elementem systemu wykorzystywanym, między innymi do poprawy prezentacji danych. W wersji 2.0 szrafurowane mogą być działki, kontury lub obiekty powierzchniowe. W wersji 3.0 programu, szrafury mogą powstawać także "z ręki" - poprzez wskazanie zamkniętego obszaru lub z markera powierzchniowego.

Pozostałe zmiany:

 1. Zastępcza warstwa dla działek - numery działek mogą znajdować się na warstwach, co ułatwi tworzenie mapy numerycznej technologią "uproszczoną" - numery działek na warstwie, pozostała treść na rastrze.
 2. Określenie strefy dla każdej bazy.
 3. Kontrola wprowadzanych numerów KERG i OPERATÓW z systemem OŚRODEK, wyświetlanie informacji o KERG-u i operacie zgromadzonych w OŚRODKU.
 4. Opcja wsadowej zamiany parametrów punktu (cechy, stabilizacji, współrzędnych).
 5. Podział działki - usunięcie starego numeru i wstawienie serii nowych.
 6. Zrzut na warstwy punktów granicznych, także punktów stabilizowanych.
 7. Aktywacja warstwy przez kliknięcie (bez konieczności wywoływania eksploratora).
 8. Zmiany w blokach:
  • konstrukcja bloku na podstawie filtru,
  • konstrukcja bloku na podstawie markera powierzchniowego,
  • konstrukcja bloku jako powierzchni.
 9. Pobieranie i zanumerowanie punktów w bloku.
 10. Eksport pikiet w formacie <X> <Y> <tekst>
 11. Eksport tekstów z działkami, na których leżą - analiza położenia tekstów względem działek.
 12. Konfiguracja obiektów wewnątrz programu EWMAPA.
 13. Obsługa digitizera.
 14. Transformacja warstw i działek do innego układu współrzędnych (transformacja afiniczna).
 15. Automatyczne wymiarowanie (wkreślanie czołówek).
 16. Przesuwanie węzła (modyfikacja punktu wspólnego elementów położonych na warstwach).
 17. Nowe generatory: taras i schody (według najnowszej K1).

Odwiedza nas 244 gości oraz 0 użytkowników.