Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Materiały promocyjne z targów SOFTARG 2000


EWMAPA 4.0

NOWOŚCI W SYSTEMIE


Najnowsza wersja programu EWMAPA, która w sprzedaży ukaże się do końca roku, została rozbudowana o szereg nowych opcji mających na celu poszerzenie możliwości programu oraz poprawę wygody jego użytkowania:

 • nowa opcja przesuwania "rączka" umożliwiająca przesuwanie poprzez przeciąganie obrazu na ekranie; tryb ten jest także dostępny podczas wprowadzania danych - wystarczy nacisnąć klawisz Shift i przeciągnąć obraz,
 • wsparcie dla różnych układów współrzędnych: 1965, 1942, 1992, 2000; kreślenie podziału arkuszowego dla map topograficznych, transformacja danych pomiędzy wszystkimi układami (możliwa jest także transformacja pomiędzy strefami układu 65); transformacja rastrów, przeliczanie współrzędnych (także geograficznych),
 • edycja i tworzenie własnych listew narzędziowych - usuwanie i wstawianie przycisków; przenoszenie przycisków pomiędzy listwami,
 • usunięcie punktu granicznego poprzez wskazanie na mapie (punkt musi być punktem izolowanym),
 • współpraca z nową wersją Banku Osnów - wizualizacja punktów znajdujących się w banku,
 • odczyt konturów klasyfikacyjnych poprzez podanie numeru,
 • eksport dodatkowych działek i konturów do postaci ASCII (wygodne podczas wydawania danych z jednego obszaru z wielu baz równocześnie),
 • import pól użytkownika dla obiektów,
 • przecięcie obiektów liniowych z obiektami powierzchniowymi lub działkami, np. analiza położenia przewodów w stosunku do działek,
 • edycja warstw podczas edycji obiektów (równoczesna edycja warstw i obiektów),
 • scalenie rastrów (w tym także mozaikowanie ortofotogramów),
 • edycja rastra z podglądem treści wektorowej,
 • obliczanie kubatury zamkniętego obszaru przy użyciu rastra wysokościowego,
 • import operatów,
 • współpraca z systemem Ośrodek dla WINDOWS - wizualizacja działek, zakresów rastrowych, wprowadzanie nowych zakresów,
 • nowy typ interfejsu umożliwiający współpracę z odbiornikami GPS.

OŚRODEK

SYSTEM EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI W OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ


System OŚRODEK jest narzędziem do gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawowe funkcje programu:

 • ewidencja i rozliczanie zamówień w ośrodku dokumentacji,
 • obrót mapami drukowanymi,
 • ewidencja robót geodezyjnych zgłaszanych w ośrodku,
 • pełna obsługa wykonawcy zgłaszającego robotę; dla robót prawnych możliwość korzystania z mapy ewidencyjnej (numerycznej) założonej (prowadzonej) w systemie EWMAPA,
 • gospodarowanie i zarządzanie dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi znajdującymi się w ośrodku:
 • ewidencjonowanie nowych dokumentów wpływających do zasobu,
 • określanie lokalizacji przestrzennej dokumentów,
 • wyszukiwanie dokumentów według różnych kluczy,
 • ewidencjonowanie wypożyczeń i zwrotów dokumentów.

1

2

3

4

5

6

Obecnie przygotowywana jest nowa wersja programu Ośrodek na platformę WINDOWS. Podczas tworzenia tego programu autorzy zadbali o maksymalną zgodność z wersją dla DOS. Podobny jest zatem:

 • układ menu,
 • układ pól w formatkach,
 • znaczenie przycisków funkcyjnych,
 • sposób nawigacji.

Jednocześnie w programie stworzono szereg dodatkowych możliwości:

 • możliwość wizualizacji wielu okien równocześnie (np. KERGu i operatów),
 • wygodny moduł edycji formatek,
 • zmieniono struktury danych zapewniających podniesienie bezpieczeństwa i wprowadzanie danych autoryzacyjnych (daty i osoby modyfikującej),
 • poszerzono możliwości opisu roboty/operatów zakresami rastrowymi - zmniejszenie rozmiaru z 50m na 10m; dodano opcję wizualizacji działek i zakresów rastrowych w programie EWMAPA; możliwa jest także edycja zakresów rastrowych,
 • włączenie programu DOKUMENT (obsługa skanowanych dokumentów) do systemu Ośrodek zapewnia możliwość połączenia wpisu ze zeskanowanym obrazem,
 • poszerzono pola w tabelach zgodnie z sugestiami użytkowników.

System Ośrodek będzie zawierał program konwersji z wersji DOS, umożliwiający dodatkowo wyczyszczenie danych (np. usunięcie niepowiązanych osób).


BANK OSNÓW

BANK POZIOMYCH I WYSOKOŚCIOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH


System BANK OSNÓW umożliwia:

 • zakładanie, bieżące prowadzenie oraz aktualizację części opisowej osnowy geodezyjnej,
 • import zbiorów z danymi,
 • generację zestawień punktów przy pomocy wzorca,
 • przeszukiwanie punktów według dowolnego kryterium (m. in. koło, prostokąt, sekcja i inne).

1

Nowy program Banku Osnów - w wersji dla WINDOWS, zawiera następujące różnice w stosunku do wersji DOS tego programu:

 • dodanie modułu obsługi osnowy wysokościowej,
 • włączenie programu DOKUMENT do Banku Osnów - wygodna możliwość przechowywania opisów topograficznych,
 • wprowadzenie alternatywnego zestawu współrzędnych,
 • możliwość odczytu przez program EWMAPA punktów osnowy bezpośrednio z Banku Osnów, ich wizualizacji i interpretacji.

2

BANK OSNÓW może pracować jako system oddzielny, jak również jako system zintegrowany z systemem EWMAPA.

Przy pomocy systemu EWMAPA następuje:

 • ilustracja graficzna zawartości BANK-u OSNÓW,
 • możliwość uzyskania informacji o wskazanym punkcie osnowy.

Dzięki technologii OLE jest możliwe przejście z poziomu programu EWMAPA do BANK-u OSNÓW.

BANK OSNÓW w wersji dla WINDOWS zostanie wyposażony w program konwersji danych zawartych w BANK-u OSNÓW w wersji dla DOS.

Wersja handlowa przewidywana jest równocześnie z pojawieniem się programu EWMAPA 4.

Odwiedza nas 112 gości oraz 1 użytkownik.