Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


System OŚRODEK wersja 3.50

 1. Wersja 3.50 systemu OŚRODEK - plik oexe.exe - samorozpakowujące się archiwum (plik oexe) - należy rozpakować w katalogu EXE systemu OŚRODEK, zawiera zmiany opisane:
 2. Od wersji 3.50

  • obsługa DOS Error 55 (usunięcie kłopotów z otwieraniem plików pod sieciami WINDOWS'95)
  • poprawienie drukarki fiskalnej
  • eliminacja GPF przy wyszukiwaniu KERG wg nazwy asortymentu
  • udostępnienie większej ilości informacji w wytycznych (stan wypożyczenia, uwagi dla operatów, zleceniodawca, tylko sekcje mapy, NIP-y dla KERG)
  • poprawienie wpisywania daty zapłaty dla zbiorczych kwitów KP
  • ustawianie kartoteki zamówień na ostatnim zamówieniu w wypadku stanu nieustalonego po wyjściu z np. obsługi kasy
  • zestawienie robót i faktur - możliwość wydrukowania niezapłaconych zamówień

  99.01.20

  • lepsze powiązanie z systemem EWMAPA dla Windows poprzez pliki wymiany (moduł KERG)
  • poprawienie nadawania nowego numeru zgłoszenia zbiorczego na przełomie roku w KERG (Shift F9)

  98.12.07

  • mapy drukowane - poprawienie zestawień dla rodzaju map i konkretnego godła
  • operaty - dodatkowe sprawdzenie unikalności wprowadzanego w sieci operatu (bezpośrednio przed dopisaniem do bazy)

 3. Wzorce rozszerzone w stosunku do dyskietki instalacyjnej: oraz pliki konfiguracyjne edytora wzorców cfg.exe (19469 B) - plik ten należy rozpakować w katalogu system systemu OŚRODEK.
 4. Przykłady modyfikacji cennika systemu OŚRODEK v. 3.50

  Poniżej przedstawione są przykłady modyfikacji cennika, w stosunku do wersji otrzymanej na dyskietce instalacyjnej.

  Rodzaj ceny 7, cennik 12/98
  +===========================  Modyfikacja cennik  ===========================+
  |Poz. Wyr Nazwa       SWW-KU    Jedn.  Do ilu Stała   Cena %VAT|
  +==============================================================================+
  |1   1 wyrys 1 dz.           działka  1    0.00   150.00 7%|
  |2   1 wyrys działki          działki bo   150.00   10.00 7%|
  |3   2 wypis 1 dz.           działka  1    0.00   10.00 7%|
  |4   2 wypis działki          działki bo   10.00    5.00 7%|
  |a1    wyrys n*pierw. dz.       działka bo    0.00   150.00 7%|
  |a2    wyrys nast. działki       działki bo    0.00   10.00 7%|
  |a3    wypis n*pierw. dz.       działka bo    0.00   10.00 7%|
  |a4    wypis nast. działki       działki bo    0.00    5.00 7%|
  +==============<F8>-modyfikacja=<F9>-dopisywanie=<Del>-usuwanie================+
  

  W powyższym przykładzie pozycje a1 - a4 zostały dodane w celu umożliwienia rozliczania sytuacji, gdy przychodzi geodeta i chce zapłacić na jednym rachunku za kilka pierwszych wypisów / wyrysów oraz kilka następnych wypisów / wyrysów np. 3 pierwsze i 8 następnych. W kosztorysie należy wybrać pozycję a1 i dla niej określić ilość na 3, oraz a2 i dla niej podsać ilość 8 w wypadku wyrysów i analogicznie pozycje a3 i a4 w wypadku wypisów/

  Rodzaj ceny 3, cennik 12/98
  +===========================  Modyfikacja cennik  ===========================+
  |Poz. Wyr Nazwa       SWW-KU    Jedn.  Do ilu Stała   Cena %VAT|
  +==============================================================================+
  |1/1  D poświadczenie opraco      arkusz  1    0.00    5.00 7%|
  |1/2  D poświadczenie opraco      arkusz  bo    5.00    1.00 7%|
  |1/a1   pośw. oprac. n*pierw      arkusz  bo    0.00    5.00 7%|
  |1/a2   pośw. oprac. nast.       arkusz  bo    0.00    1.00 7%|
  
  Analogiczna sytuacja, pozycje 1/a1 i 1/a2 dotyczą poświadczenia opracowań.

  Podobnie można rozwiązać problem z inwentaryzacją przyłączy - pozycje 1/13a i 1/13b.

  Rodzaj ceny 2, cennik 12/98
  +===========================  Modyfikacja cennik  ===========================+
  |Poz. Wyr Nazwa       SWW-KU    Jedn.  Do ilu Stała   Cena %VAT|
  +==============================================================================+
  |1/12 6 inwent. przyłącza        przyłącz 1   40.00    0.00 7%|
  |1/13 6 inwent. przyłącza        przyłącz bo   40.00    5.00 7%|
  |1/13a  inw.pierw.przyłącza       przyłącz bo    0.00   40.00 7%|
  |1/13b  inw. nast.przyłącza       przyłącz bo    0.00    5.00 7%|
  
  Przykładowe rozliczenie zamówienia z wykorzystaniem podanych wyżej przykładów:
  +=========================  Rozliczanie zamówienia  =========================+
  | Rodzaj  Cennik     Nazwa     Ilość  Cena Współcz VAT Wartość  |
  | ceny Nr Pozycja                              |
  +======+=====+=====+====================+=====+==========+======+===+==========+
  |  2 |98/12|1/13 |inwent. przyłącza  |  6|     | 1.000| 7%|   69.55|
  |  2 |98/12|1/13a|inw.pierw.przyłącza |  3|   40.00| 1.000| 7%|  128.40|
  |  2 |98/12|1/13b|inw. nast.przyłącza |  3|   5.00| 1.000| 7%|   16.05|
  |  3 |98/12|1/2 |poświadczenie opraco|  7|     | 1.000| 7%|   11.77|
  |  3 |98/12|1/a1 |pośw. oprac. n*pierw|  3|   5.00| 1.000| 7%|   16.05|
  |  3 |98/12|1/a2 |pośw. oprac. nast. |  4|   1.00| 1.000| 7%|   4.28|
  |  7 |98/12|2  |wyrys działki    |  5|     | 1.000| 7%|  203.30|
  |  7 |98/12|a1  |wyrys n*pierw. dz. |  2|  150.00| 1.000| 7%|  321.00|
  |  7 |98/12|a2  |wyrys nast. działki |  3|   10.00| 1.000| 7%|   32.10|
  |                                       |
  |                                       |
  |______________________________________________________________________________|
  |                         Razem :        802.50|
  +<F2>-wzorce=<F6>-fakturowanie=<F8>-modyfikacja=<F9>-dopisywanie=<Del>-usuwanie+
  

  Pozycja pierwsza to inwentaryzacja pierwszego przyłącza i pięciu następnych w jednym budynku. Pozycja druga to inwentaryzacja trzech pierwszych przyłączy, pozycja trzecia - inwentaryzacja trzech następnych (np. w trzech budynkach, po dwa przyłącza w każdym)

  Pozycja czwarta to poświadczenie 7 arkuszy opracowania - jednego pierwszego i sześciu następnych, w odróżnieniu od pozycji piątej i szóstej, gdzie występują 3 pierwsze i 4 następne arkusze.

  Analogicznie - pozycja siódma to wyrys 5 działek, zaś ósma i dziewiąta - dwa wyrysy - dwóch i trzech działek (dwa razy działka pierwsza, bo dwa wyrysy i trzy razy następna bo zostało jeszcze 2+1 działki).

Odwiedza nas 81 gości oraz 1 użytkownik.