Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Nowe elementy w systemie EWOPIS v. 1.95

 1. Czołówka programu:
  • wyświetlanie daty systemowej,
  • możliwość zmiany ścieżki dojścia do plików danych gminy <F8>.
 2. Konfiguracja
  • definiowanie symboli do zaznaczania,
   • sprawy niezakończone,
   • zaznaczone działki,
   • ustawienia domyślne
  • możliwość ustawienia parametru zamiany na dużye litery; jeżeli parametr ustawiony na "Tak" to w trakcie wprowadzania danych do słowników wszystkie litery będą zamieniane na duże;
 3. powyższe parametry można ustawiać wybierając poszczególne opcje klawiszem <ENTER> i wprowadzając odpowiedni znak.

 4. Interfejs użytkownika
  • rozwijanie menu w pierwszym wierszu ekranu po kliknięciu na [?], nadal zachowuje swoje znaczenie klawisz <F1>,
  • przechodzenie sekwencyjne po obrębach/pozycjach rejestrowych/jednostkach rejestrowych poprzez klianie myszką na znakach "<<" lub ">>" przy nazwie odpowiedniego okna,
  • wyjście z rejestru gruntów oraz likwidację filtra można realizować za pomocą klawisza <F10> lub <Esc>, przy czym po <Esc> system zadaje dodatkowe pytanie potwierdzające wykonanie powyższych czynności.
 5. Słowniki
  • możliwość usuwania pozycji ze słownika - <Del> (nie jest to fizycznie usunięcie pozycji z pliku, a powoduje to, że pozycja ta nie jest wyświetlana i nie może być wybrana przy wprowadzaniu danych),
  • możliwość wyświetlenia pozycji usuniętych ze słownika - <Ctrl><Del> (kolor czerwony) przy czym kombinacja klawiszy <Ctrl><Del> działa jako przełącznik zapala lub gasi pozycje usunięte;
   jeżeli na pozycji usuniętej użyje się klawisza <Del> pozycja ta "powraca" do słownika,
  • możliwość ujednolicenia pisowni pozycji słownika:
   • zamiana w rekordzie małych liter na duże - <Ctrl><F8>,
   • zamiana w całym słowniku małych liter na duże - <Alt><F8>,
  • w słownikach ulic oraz osób możliwość wyszukania pozycji wg zawierania się ciągu znaków:
   • w nazwie skróconej - <F7>,
   • w nazwie pełnej - <Shift><F7>,
  • w słowniku adresów dodano następujące opcje:
   • dopisywanie kodu pocztowego do wszystkich adresów w miejsowości,
   • kopiowanie kodu pocztowego adresów z danej ulicy począwszy od pozycji w której kod określono (za pomocą opcji <F8>):
    • dla wszystkich numerów - <F7>,
    • dla numerów parzystych - <Shift><F7>,
    • dla numerów nieparzystych - <Alt><F7>,
    • dla wszystkich adresów miejscowości - <Ctrl><F7>,
   • zmiana adresu polegająca na zmianie nazwy ulicy w danej miejscowości - <Shift><F8>,
  • słownik osób wyświetlany jest w postaci dwóch tablic: osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, klawisz <Tab> pozwala na przemian wyświetlać obydwie tablice,
  • w słowniku osób można scalić 2 pozycje w jedną: należy ustawić się na osobie, która ma być zastąpiona, klawisz <F5> , wybrać pozycję ze słownika na którą zastąpić,
  • w słowniku obrębów znajduje się dodatkowa informacja o tym czy numeracja działek w obrębie jest prowadzona do arkusza mapy,
  • w słowniku obrębów możliwość posortowania (wyboru) wg numeru lub nazwy - przełącznik klawiszem <Tab>,
 6. Rejestr gruntów
  • możliwość wprowadzenia identyfikatora działki z numerem arkusza (jeżeli numeracja działek w arkuszu);
   postać takiego identyfikatora jest następująca: aa.nnnnnnnnn
   gdzie: aa - nr arkusza, nn - nr działki
   w następstwie tej zmiany zmienia się również identyfikator budynku, który zawiera w sobie identyfikator działki,
  • możliwość usuwania pustych pozycji i jednostek rejestrowych (tych, które nigdy nie były wykorzystane w rejestrze gruntów - brak historii); numery tych pozycji będą w przyszłości wykorzystane przez system w trakcie operacji tworzenia nowej pozycji rejestrowej,
  • w opcjach przeszukiwania wg podmiotu i władającego oraz w trakcie modyfikacji w pozycji rejestrowej, przed podaniem (wybraniem ze słownika) osoby należy podać jednoznakowe oznaczenie osoby:
   • F - osoba ze słownika osób fizycznych,
   • P - osoba ze słownika jednostek organizacyjnych,
  • możliwość wyświetlenia informacji o zmianie (z dziennika zgłoszeń zmian) - opcja - <Alt><I>, w pozycji rejestrowej i w jednostce rejestrowej; informacja ta zmienia się wraz z przemieszczaniem się po rekordach w pozycji lub jednostce rejestrowej,
  • możliwość wyszukania (wyboru) wszystkich jednostek rejestrowych w obrębie geodezyjnym, w których występują działki zawierające podany przez użytkownika klasoużytek (użytek i klasę).
  • wprowadzono dodatkowe opcje wypisów:
   • dla "filtru" tzn. wybranych pozycji za pomocą opcji szukania wg różnych kluczy,
   • skrócony wypis dla zaznaczonych działek, przy czym kolejność działek na liście zgodna jest z kolejnością ich zaznaczania,
  • wprowadzono nowe opcje zestawienia gruntów:
   • dla "filtru",
   • dla zaznaczonych działek.
 7. Wykaz podmiotów
  • wyświetlanie osobno wykazu podmiotów dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych - przełącznikiem jest klawisz <Tab>,
  • zmiana zestawienia działek będących w posiadaniu podmiotu - <F7>; zestawienie to posiada obecnie formę wykazu gruntów (z podziałem na użytki) i może być wykorzystane do celów podatkowych.
 8. Lista władających
  • wyświetlanie osobno listy władających dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych - przełącznikiem jest klawisz <Tab>,
  • możliwość wydrukowania zestawienia gruntów (z podziałem na użytki) dla władającego; po przejściu do listy działek (prawe okno) klawiszem <ENTER>, klawisz <F7>;
   zestawienie to może być wykorzystane do celów podatkowych.
 9. Dziennik zgłoszeń zmian oraz wprowadzanie zmian
  • pole Osoba zgłaszająca zmianę jest kontrolowana ze słownikiem;
   w słowniku dla każdej osoby występuje pełny opis oraz skrót; w polu Osoba zgłaszająca zmianę w dzienniku można w trakcie wprowadzania danych podać pełny opis lub skrót,
  • w opcji opisywania dokumentu zmiany osobą oraz w przeszukiwaniu przed podaniem (wybraniem ze słownika) osoby należy podać jednoznakowe oznaczenie osoby:
   • F - osoba ze słownika osób fizycznych,
   • P - osoba ze słownika jednostek organizacyjnych.

UWAGA: Wszyscy użytkownicy programu EWOPIS v. 1.5 otrzymują powyższą wersję programu gratis w ramach trwającej umowy licencyjnej. Tym samym cena programu EWOPIS v. 1.95 przy pierwszym zakupie pozostaje bez zmian.

Odwiedza nas 101 gości oraz 1 użytkownik.