Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Nowości w systemie EWMAPA 4.0

Informujemy Państwa, iż w styczniu 2001r. rozpoczniemy dystrybucję programu EWMAPA w wersji 4.
Najnowsza wersja programu EWMAPA została rozbudowana o szereg nowych opcji mających na celu poszerzenie możliwości programu oraz poprawę wygody jego użytkowania:

Optymalizacja obsługi programu

 • nowa opcja przesuwania "rączka" umożliwiająca przesuwanie poprzez przeciąganie obrazu na ekranie; tryb ten jest także dostępny podczas wprowadzania danych - wystarczy nacisnąć klawisz Shift i przeciągnąć obraz,
 • edycja i tworzenie własnych listew narzędziowych - usuwanie i wstawianie przycisków; przenoszenie przycisków pomiędzy listwami,
 • odczyt pozycji markerów z pliku.

Układy współrzędnych, transformacje

 • wsparcie dla różnych układów współrzędnych: 1965, 1942, 1992, 2000; kreślenie podziału arkuszowego dla map topograficznych, transformacja danych pomiędzy wszystkimi układami (możliwa jest także transformacja pomiędzy strefami układu 65); transformacja rastrów, przeliczanie współrzędnych (także geograficznych); dodatkowa listwa narzędziowa ze współrzędnymi w innym układzie niż układ mapy,
 • transformacje wielomianowe wysokiego rzędu (do transformacji układów lokalnych).

Zmiany w obiektach

 • edycja warstw podczas edycji obiektów (równoczesna edycja warstw i obiektów),
 • import pól użytkownika dla obiektów,
 • przecięcie obiektów liniowych z obiektami powierzchniowymi lub działkami, np. analiza położenia przewodów w stosunku do działek.

Współpraca z innymi programami, interfejsy

 • współpraca z nową wersją Banku Osnów - wizualizacja punktów znajdujących się w banku,
 • współpraca z nową wersją systemu OŚRODEK WINDOWS - wizualizacja działek, wyświetlanie informacji o KERG-u i operatach, wizualizacja i edycja zakresów rastrowych i działkowych na tle mapy,
 • nowy typ interfejsu umożliwiający współpracę z odbiornikami GPS.

Zmiany w bazie działek i punktów

 • usunięcie punktu granicznego poprzez wskazanie na mapie (punkt musi być punktem izolowanym),
 • odczyt konturów klasyfikacyjnych poprzez podanie numeru,
 • eksport dodatkowych działek i konturów do postaci ASCII (wygodne podczas wydawania danych z jednego obszaru z wielu baz równocześnie),
 • filtr do punktów granicznych,
 • zaznaczanie działek i punktów z wykorzystaniem filtrów.

Rastry

 • scalenie rastrów (w tym także mozaikowanie ortofotogramów),
 • edycja rastra z podglądem treści wektorowej, dodatkowa opcja powiększania obrazu rastrowego podczas jego edycji,
 • możliwość pracy i przechowywania rastrów 16 M kolorów w postaci nieskompresowanej,
 • obliczanie kubatury zamkniętego obszaru przy użyciu rastra wysokościowego.

Pozostałe zmiany

 • kreślenie mapy do pliku BMP,
 • automatyczne ustalanie styków linii specjalnych (odpowiednie łamanie i przycinanie); automatyczne przesuwanie wzorca,
 • import operatów,
 • poszerzenia działania kreatora nowej bazy,
 • wektorowe szrafury (gęstość definiowana przez użytkownika),
 • raport z obliczeń podczas operacji kartowania z wykorzystaniem linii bazowej,
 • automatyczna generacja stron WWW - możliwość zaprezentowania mapy w Internecie.

Mała EWMAPA

 • w Małej EWMAPIE dodano pełną obsługę obiektów.

PPU GEOBID Sp. z o.o. Katowice, https://geobid.pl - grudzień 2000

Odwiedza nas 161 gości oraz 0 użytkowników.