Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK dla DOS

Typowe pytania i odpowiedzi

Pyt: Gdy moja filia należała do WODGiK byłem płatnikiem VAT. Teraz powiat nie jest płatnikiem tego podatku. Jak te zmiany wprowadzić w systemie OŚRODEK.
Odp:
  1. Zrobić kopię wzorców wydruków (mogą się jeszcze przydać ;-)).
  2. Usunąć VAT z cenników korzystając z opcji Cenniki modułu Ewidencja i rozliczanie zamówień, podopcja Mnożenie przez współczynnik. W opcji tej należy wskazać stary numer cennika (z VAT-em), podać nowy (bez VAT-u), jako współczynnik mnożenia podać 1.00, jako stawkę VAT określić 'zw' (to jest najważniejsze). I tak dla wszystkich cenników.
  3. Zmodyfikować wzorzec rachunku uproszczonego wyrzucając z niego kolumny odpowiedzialne za VAT (stawka i wysokość podatku).

Pyt: W Dzienniku Ustaw Nr 157 z 22 grudnia 1998 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające dotychczasową numerację statystyczną gmin i określające numerację powiatów i nowych województw. Jak można te zmiany wprowadzić do systemu OŚRODEK?
Odp: W systemie OŚRODEK istnieje słownik województw, lecz jest on niemodyfikowalny. Można za to zmienić numer statystyczny gminy, ale radziłbym tego nie robić - utraci się bowiem wszystkie powiązania w bazach zasobu. Widziałbym konieczność wprowadzenia następujących zmian w systemie OŚRODEK:
  1. Likwidacja słownika województw (w zasadzie jest przecież niepotrzebny, bo służy tylko do określenia gminy).
  2. Usunięcie powiązania pomiędzy bazą osób, a słownikiem gmin - do danych adresowych wystarczy tylko miejscowość; już istniejące osoby miałyby przepisaną gminę do słownika miejscowości.
  3. Odchudzenie słownika gmin, przez wyrzucenie gmin niepowiązanych z bazami zasobu.
  4. Ujednolicenie identyfikatora gminy w całym systemie OŚRODEK do 3 znaków. Kod województwa i powiatu (4 znaki) byłby wprowadzany przez użytkowników jako parametr domyślny (dany system fukcjonuje w jednym powiecie), wyłącznie w celach informacyjnych, nieobowiązkowo.
  5. Opracowanie programu przekodowującego bazy systemu OŚRODEK ze starego numeru gminy na nowy. I tu pojawia się kolejny problem - jeśli ktoś miał numerowane operaty przy użyciu starego numeru statystycznego gminy - należy podjąć decyzję, czy prznumerować te operaty, czy też pozostawić stary numer gminy ze świadomością utraty połączenia ze słownikiem gmin. Ten problem jest otwarty - to użytkownik systemu musi zdecydować co dalej.

Każdy z użytkowników systemu OŚRODEK, który chciałby wprowadzenia takich zmian proszony jest o pilne zgłoszenie tego faktu do p. Grażyny Skołbani tel. (22) 661 81 35, lub do p. Adolfa Jankowskiego (22) 661 82 75, najlepiej w formie pisemnej.
Pyt: System OŚRODEK w czasie otwierania plików w sieci Windows'95 wychodzi z komunikatem Cancelled at DAJBUF, lub Niespodziewana sytuacja ....
Odp: Winny jest tu najprawdopodobniej klient sieci Microsoft z komputerów z Windows'95. Losowo generuje on komunikaty "DOS Error 55 - network device no longer exists", co jest oczywistą nieprawdą. Należy załadować nową wersję systemu OŚRODEK z tego serwera, która po napotkaniu tego błędu nie przerwie pracy, tylko umożliwi powtarzanie otwierania pliku aż do skutku. Problem występuje z klientami W'95 wersji pierwszej, jak i OSR2. Nie wiadomo, czy występuje w W'98. Nie występuje, gdy końcówka to NT.
Pyt: Jak umieścić na rachunku lub fakturze miesiąc i rok wystawienia tego dokumentu.
Odp: Korzystając z pola ~d_fakt~ i wycinając jego odpowiednie miejsca. Należy jednak ustawić wtedy dla wszystkich ten sam format daty
Przykładowo: dla daty ustawionej w formacie rrrr.mm.dd miesiąc do 2 znaki od znaku nr 6, zaś rok to 4 znaki od znaku numer 1, co w edytorze wzorców wygląda następująco:
FAKTURA VAT NR ~_nr_vat~ / ~_d_fakt;O;6;2~ / ~_d_fakt;O;1;4~
Pyt: W konfiguracji, w parametrach domyślnych, opcja lokalizacja systemu OŚRODEK w polu Strefa pokazuje się '9' i przy próbie zmiany tego ustawienia dostaję komunikat "Niespodziewana sytuacja ..."
Odp: Wynika to prawdopodobnie z historycznych zaszłości w kolejnych aktualizacjach systemu. Należy zapisać wszystkie domyślne ustawienia systemu OŚRODEK na kartce (szczególnie sposób ewidencji danych), po czym w katalogu SYSTEM usunąć zbiór dom.mem, wejść ponownie do systemu OŚRODEK i odtworzyć te ustawienia z kartki.

Odwiedza nas 185 gości oraz 0 użytkowników.