Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, 22 października 1999 r.

GB-394/99

Pan(i) Geodeta Powiatowy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach wyjaśnia zasady udzielania umowy licencyjnej na korzystanie z programu EWMAPA.

Umowa licencyjna umożliwia instalację programu na dowolnej ilości stanowisk tylko w jednej jednostce organizacyjnej. Jeżeli jednostka organizacyjna została podzielona na kilka jednostek, to podziałowi takiemu nie ulega automatycznie umowa licencyjna, co oznacza, że jeśli w ramach reorganizacji jednostka organizacyjna posiadacza licencji uległa podziałowi na kilka jednostek, to bezpłatne przeniesienie umowy licencyjnej dotyczy tylko jednego z nowo utworzonych podmiotów wskazanego przez posiadacza licencji.

W odniesieniu do programu EWMAPA użytkowanego przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oznacza to, że jeśli filia ośrodka przed reorganizacją była częścią jednostki organizacyjnej - wojewódzkiego ośrodka dokumentacji (działającego na przykład jako gospodarstwo pomocnicze) lub wydziału geodezji i gospodarki gruntami w urzędzie wojewódzkim, to wszystkie filie pozamiejscowe mogły posiadać autoryzowaną (z zaszytą nazwą filii) wersję EWMAPY wraz z prawem bezpośredniego uzyskiwania informacji o działaniu programu, o ile wojewódzki ośrodek lub urząd wojewódzki posiadał umowę licencyjną i dodatkowo zamówił "wersję dla filii" uiszczając opłatę na poziomie 30 % pełnej umowy licencyjnej.

Po reorganizacji z dniem 1 stycznia br. filie ośrodka weszły w skład starostw powiatowych - nowych jednostek organizacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie przez nie nowej umowy licencyjnej.

Przy zakupie umowy licencyjnej, PPU GEOBID pomniejsza wartość należności o kwotę uiszczoną przy zakupie "wersji dla filii" tj.:

o 1000 zł - przy zakupionej i posiadanej licencji EWMAPY dla DOS,

o 1600 zł - przy zakupionej i posiadanej licencji EWMAPY dla Windows.

Z poważaniem
Dyrektor PPU GEOBID
(-) Weronika Borys

Odwiedza nas 93 gości oraz 1 użytkownik.