Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

czwartek
9 grudnia
1999
Gazeta Wyborcza
   NAJLEPSI W BRANŻY...   

G
A
Z
E
T
A
 
W
 
K
A
T
O
W
I
C
A
C
H
GAZETA W KATOWICACH
GAZETA W KATOWICACH
Logo GEOBID     autor systemów EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ

     Czy rzeczywiście jesteśmy najlepsi w branży? Myślę nieskromnie, że tak, i to z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że konsekwentnie doskonalimy od kilkunastu lat, wypracowany przez siebie model informacji Przestrzennej, który inni z różnym skutkiem próbują naśladować, tworząc mimo woli standard, stopniowo utrwalający się. Po drugie, dlatego że jesteśmy głęboko osadzeni w realiach kulturowych i cywilizacyjnych z zakresu poszanowania własności i gospodarowania przestrzenią. Po trzecie, dlatego że dysponujemy fachowcami najwyższej klasy, a mimo to udostępniamy produkty wielokrotnie tańsze, szybsze i pewniejsze od konkurencji. Tworzymy dobre, wszechstronne programy informacji przestrzennej, które z powodzeniem wykorzystywane są w zarządzaniu gminą, miastem, powiatem, województwem, zasobem bibliotecznym czy cmentarzem.
Systemy obsługują całe jednostki administracyjne, m.in. gminę Rzgów, miasta Pabianice, Ostródę, Olsztyn, powiaty brzeski i bielski, województwo warmińsko­mazurskie, a podstawowy program EWMAPA zainstalowano już w ponad 1000 jednostek organizacyjnych, gdzie może pracować na nieograniczonej ilości stanowisk, co oznacza, iż wykorzystywanych jest kilka tysięcy kopii tego programu.
Nadzwyczaj wszechstronnie programy nasze wdrożone zostały w mieście Olsztynie, gdzie we wrześniu br. podczas specjalnej konferencji demonstrowane były 16 ekspertom GIS (Systemów Informacji Geograficznej) z 11 krajów europejskich (m.in. z Niemiec, Francji, Włoch, Belgii i Finlandii), wywołując ogromne zaskoczenie wysokim poziomem technicznym i nowymi rozwiązaniami nie spotykanymi jeszcze na zachodzie.
Równie duże zaskoczenie obserwowano wśród 120 uczestników (posłów, radnych, starostów, wójtów, przedstawicieli administarcji rządowej) seminarium zorganizowanego w dniu 18 października br. przez Starostę Bielskiego na temat "Wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym"; zaskoczenie wywołane obserwacją w działaniu polskiego systemu informacyjnego, którego posiadanie w czasie pamiętnej powodzi 1997 r. znacznie ograniczyłoby rozmiar strat.
Zaskoczeni byli również kierownicy Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Geodeci Powiatowi, podczas szkolenia zorganizowanego przez Urząd Wojewódzki w Wiśle w dniach 4 i 5 listopada br., obserwując na tle różnych systemów zagranicznych walory techniczne, ekonomiczne i użytkowe oryginalnego systemu polskiego, wyrosłego na tle polskiej tradycji i doświadczeń, systemu wyrosłego z doświadczeń województwa katowickiego, jako produkt pracy miejscowych specjalistów, których (ani specjalistów ani efektów ich pracy) nie potrzebował przed dziewięciu laty jeden z wojewodów, stąd z powodzeniem służą teraz w innych regionach Polski. Wydaje się jednak, że sytuacja może się zmienić, gdyż energiczne działania nowych władz wojewódzkich zmierzające do likwidacji zapóźnień w informatyzacji ewidencji gruntów, stworzą zapotrzebowanie na dobre, sprawdzone w różnych polskich warunkach oprogramowanie m.in. z tego zakresu.
     Funkcjonujące polskie programy zarządzania przestrzenią można określić mianem sukcesu; nie firmy GEOBID i jej pracowników, a polskiej myśli technicznej, gdyż istotą omawianych systemów jest wierne wykorzystanie polskiej infrastruktury informacji geograficznej, która budowana w okresie minionych 80 lat jest w chwili obecnej jedną z najlepszych na świecie, z czego my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, kupując za ogromne pieniądze oprogramowania amerykańskie, raz, dzięki reklamie, dwa, na skutek dość powszechnego przekonania, że to co amerykańskie musi być dobre. Na pewno by było, gdyby istniały tam takie tradycje gospodarowania przestrzenią, jakie mamy w Europie i w Polsce. Nasze systemy sprawdzają się w praktyce, i to nie na małych obrębach, a całych miastach i powiatach.
Koncepcja zintegrowanego zarządzania zmaterializowana została w wielomodułowym systemie STRATEG, przeznaczonym do wspomagania zarządzania terytorium gmin, powiatów, województw.
Podstawą systemu jest SIT (System Informacji o Terenie), oparty o mapę numeryczną, ewidencję gruntów i budynków, ewidencję sieci technicznego uzbrojenia terenu, prowadzony przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. SIT został wdrożony przez PPU GEOBID w Katowicach, na wielu obiektach w Polsce, natomiast system STRATEG wdrażany jest w całości w mieście Olsztynie.
System STRATEG działa na komputerach klasy PC, nie wymaga dodatkowego oprogramowania narzędziowego, oprócz systemu operacyjnego WINDOWS 95/98/NT.
Podstawą systemu jest polski program grafiki komputerowej EWMAPA, będący najpopularniejszym programem służącym do prowadzenia SIT w Polsce, którego pierwsza wersja ukazała się w roku 1991. Pozostałe moduły systemu STRATEG mogą działać jako niezależne programy lub działać łącznie czy w grupach, w sieci komputerowej w oparciu o jedną bazę danych. Moduły systemu STRATEG funkcjonują w czterech grupach związanych z:
  1. rejestracją osób wspólnoty samorządowej (EWOPIS, ADRES, ANALIZY),
  2. zarządzaniem gminą, powiatem (PLAN_ZAG, NADZ_BUD, OCH_ŚRO, INFO_SPO, DROGI),
  3. aktualizacją informacji bazowej (OŚROD_IG, SESUT, BANK_OSN),
  4. wymiarem opłat i podatków (UŻ_WIE, DZIERŻ, ZARZĄD, FOGR, PODATKI).

EWMAPA - program grafiki komputerowej o oryginalnej strukturze przechowywania danych: bazowej, wektorowej i obiektowej; może służyć jako program do budowy mapy numerycznej i do tworzenia i analizowania obiektów przestrzennych w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach systemu STRATEG.
Moduł EWOPIS, służy do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Przejście z innych systemów opisowych ewidencji gruntów do systemu EWOPIS umożliwia program DO_EWOP, zezwalający w trakcie przejścia na czyszczenie baz.
Moduł ADRES, łączy adresy nieruchomości z obiektami punktowymi w EWMAPIE. Moduł ten jest podstawą do funkcjonowania modułu ANALIZY, umożliwiającego identyfikację i porównywanie dla dowolnie wybranych obszarów informacji, związanych np. z wiekiem i płcią poszczególnych mieszkańców, sposobem użytkowania gruntów, rodzajem zabudowy, dostępnością infrastruktury technicznej i społecznej itp.
Moduł OŚROD_IG, to nie tylko program zarządzania dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi, ale głównie zarządzania informacją geodezyjną (geograficzną). Program ten, którego właścicielem jest GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), a autorem PPU GEOBID, funkcjonuje od 1991 roku w prawie wszystkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Elementem modułu OŚROD_IG jest program DOKUMENT, służący do udostępniania zeskanowanych dokumentów, np. opisów topograficznych, szkiców katastralnych, itp.).
Moduł SESUT - łącznie z programem EWMAPA oraz programami interfejsowymi, tworzy zintegrowany system ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Moduł BANK_OSN - jest przeznaczony do prowadzenia banku danych o osnowach geodezyjnych.
Moduł UŻ_WIE - umożliwia prowadzenie ewidencji opłat za użytkowanie wieczyste. Podobnie działa moduł ZARZĄD, w którym rejestrowane są dane związane z opłatami za zarząd. Moduł DZIERŻ, służy do rejestracji umów dzierżaw. W wyniku działania tego programu, wystawiane są faktury oraz przypisy z tytułu wystawionych faktur za dzierżawy miesięczne, kwartalne i roczne.
Moduły FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz moduł PODATKI - podatek od nieruchomości oraz od gruntów rolnych i leśnych, są w trakcie oprogramowania i zakończą wdrażanie systemu w Olsztynie dokonaniem wymiaru za rok 2000.
Moduł PLAN_ZAG, połączony z programem EWMAPA umożliwia kompleksową obsługę planów zagospodarowania przestrzennego. Moduł NADZ_BUD, to aplikacja umożliwiająca rejestrację przestrzenną i wizualizację decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniach na budowę. Moduł OCH_ŚRO, umożliwia połączenie różnych baz związanych z ochroną środowiska z EWMAPĄ.
Podobnie rozwiązany jest moduł INFO_SPO, w bazach którego przechowywane są informacje związane z infrastrukturą społeczną: różnego typu szkołami, przedszkolami, szpitalami, ośrodkami zdrowia, przychodniami, itp. Moduł DROGI, umożliwia prowadzenie metryk dróg i ksiąg inwentarzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonywanie różnego rodzaju analiz opartych o atrybuty związane z drogą.
Korzystanie z systemu jest nieskomplikowane. Dla przykładu, na wspomnianej konferencji olsztyńskiej jego funkcjonowanie demonstrował osobiście Prezydent Miasta po kilkugodzinnym przeszkoleniu.

Bliższe informacje o systemie dostępne są pod numerem telefonu: 032/2410484, faxu: 032/2417269,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na naszej stronie internetowej: https://geobid.pl

Odwiedza nas 102 gości oraz 1 użytkownik.