Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Problem roku 2000 (2YK)

Oświadczenie

W związku z licznymi pytaniami o zgodność naszych produktów z rokiem 2000 pragniemy Państwu udzielić szczegółowych wyjaśnień:

  1. Programy bazodanowe EWOPIS i OŚRODEK wykorzystują do przechowywania i przetwarzania dat pola DATA tabeli w formacie DBF. Pole to posługuje się datą w pełnym formacie: rrrrmmdd.
    Z tego powodu nie istnieje problem roku 2000. W celu wygody użytkownika wprowadzono możliwość posługiwania się różnymi formatami (do wyboru) wyświetlania i wprowadzania dat. Niektóre z tych formatów mogą posługiwać się tylko dwoma ostatnimi cyframi roku, niemniej jednak wszędzie - na ekranach i wydrukach zadbano o to, by miejsca starczyło na prezentowanie czterech cyfr roku. Niezależnie jednak od sposobu prezentacji, dane przetwarzane są zawsze w postaci czterech cyfr dla roku.
  2. Może pojawić się wątpliwość - jak zostanie zinterpretowany rok, prowadzony przy pomocy dwóch cyfr nn. Do wersji 2.83 systemu OŚRODEK zostanie zinterpretowany jako 19nn, od wersji 3.5 (dostępnej od połowy listopada 1998 r.) - jako rok najbliższy bieżącej dacie systemowej spośród 19nn i 20nn. Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych (nie tylko w roku 2000, ale i w późniejszych - kto może bowiem powiedzieć "co to za data, np. 01.02.03") - zalecamy, aby po roku 2000 nie stosować wyświetlania roku na dwóch cyfrach (program zadziała wprawdzie poprawnie, ale użytkownik może wprowadzić nie tę datę co chce) - wystarczy zmienić tylko jedną opcję konfiguracyjną (Konfiguracja / Format daty).

  3. Program BANK OSNÓW zapisuje tylko rok powstania i aktualizacji osnowy. Rok ten jest zapisywany na 4 cyfrach. Pozostałe programy bazodanowe np. SESUT i INPLAN, nie wykorzystują dat. Z natury rzeczy są "odporne" na jakikolwiek rok.
  4. EWMAPA dla DOS wykorzystuje datę tylko w kilku miejscach i tylko jako atrybut opisowy. Nie są wykonywane operacje na datach, np. obliczania ilości dni czy miesięcy lub ich porównywanie. W miejscach, gdzie wypisywana jest data w roku 2000 pojawi się 00.
  5. EWMAPA dla WINDOWS wykorzystuje datę głównie jako atrybut opisowy, chociaż w niektórych filtrach może być wykorzystana do porównywania. System EWMAPA przechowuje zapis roku na 7 bitach, co daje 127 lat liczonych od 1980 roku. System będzie poprawnie naliczał i wyświetlał daty po 2000 roku.

Reasumując, jeśli chodzi o rok 2000, to od strony naszych systemów nie grozi Państwu niebezpieczeństwo. Niemniej jednak należy przetestować sprzęt, na którym ww. systemy są eksploatowane oraz oprogramowanie systemowe, gdyż tu może tkwić potencjalne zagrożenie.

Wyjaśnienie niniejsze opracowane zostało w odpowiedzi na dużą ilość indywidualnych ankiet, różnych formularzy oraz zapytań kierowanych w tej sprawie.

Gotowi na rok 2000  - PPU GEOBID -  Gotowi na rok 2000

Odwiedza nas 106 gości oraz 1 użytkownik.