Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Chorzów, 26 stycznia 1998 r.

GB-24/98

Geodeci Wojewódzcy
wszyscy

W nawiązaniu do złożonych w Miętnem i Łańsku obietnic, i w związku ze zbliżającym się terminem pierwszego wykazu gruntów sporządzanego według Rozporządzenia Min.SWiA oraz RiGŻ z dnia 17 grudnia 1996 r.(Dz.U.Nr 158 poz.813) oferuję Panu system umożliwiający terminowe wykonanie zadania.
Załączona do niniejszego pisma dyskietka demonstracyjna oraz instrukcja przekształcania baz do programu EWOPIS, zapewniającego automatyczną generację Wykazu gruntów, wskazują na sposób wywiązania się w terminie zarówno z zadania sporządzenia Wykazu gruntów, jak i wykonania powszechnej taksacji nieruchomości w okresie 5 lat (Wersja DEMO zawiera pełny program z trzema zablokowanymi opcjami; zawiera też rzeczywisty zbiór roboczy umożliwiający sprawdzenie działania, z zaznaczeniem, że podane w nim dane osobowe są zniekształcone).

Koszt programu DO_EWOPIS wynosi 1000 zł dla jednostki prowadzącej ewidencję gruntów (rejonu, miasta wydzielonego, bez względu na ilość stanowisk) w przypadku zbiorczego zakupu przez Urząd Wojewódzki lub 1500 zł w przypadku zamówień indywidualnych.
Dla praktycznego zademonstrowania sposobu przekształcania baz, przedsiębiorstwo wystąpiło do Stowarzyszenia GISPOL o zorganizowanie dwóch seminariów:

  • dla województw Polski południowej w Katowicach w dniu 27 lutego br.
  • dla województw Polski północnej we Włocławku w dniu 5 marca br.

Koszt uczestnictwa w wysokości 150 zł od osoby w całości przeznaczony będzie na pokrycie składki członkowskiej GISPOL-u do EUROGI. W ramach seminarium oprócz pokazu i dyskusji na temat przekształcenia baz, przedstawiona będzie działalność GISPOL-u i EUROGI, możliwość uczestnictwa w programach Unii Europejskiej oraz dostępu do najaktualniejszych informacji o europejskiej geoinformatyce. Zachęcam do uczestnictwa w seminarium.

Wpłaty prosimy adresować na rachunek Stowarzyszenia GISPOL w Banku PBG w Łodzi O/Włocławek
nr 10801529-24178-27006-801000-111,
a zgłoszenia imienne według załączonego wzoru nadsyłać do PPU GEOBID 41-500 CHORZÓW ul. Urbanowicza 37.

Jednocześnie informuję wszystkich dotychczasowych nabywców programu EWOPIS v.1.0, że w połowie lutego rozesłany będzie nieodpłatnie program EWOPIS v.1.5 uwzględniający dotychczasowe uwagi użytkowników oraz doświadczenia z wdrożeń w Ostródzie i Nowej Sarzynie.

Pragnę ponadto poinformować, że przedsiębiorstwo zwróciło się do Prezydenta Pabianic i Stowarzyszenia GISPOL z prośbą o zaprezentowanie społeczności geodezyjnej wyników wykonanej w Pabianicach powszechnej taksacji wszystkich nieruchomości, co być może nastąpi z początkiem kwietnia br.

Ponieważ wszystkie zasygnalizowane wyżej tematy wiążą się z ochroną danych osobowych, która w programach EWOPIS, DO_EWOPIS czy POWTAX rozwiązana jest poprzez system identyfikatorów wewnętrznych i generowanie wersji dla konkretnego użytkownika (urzędu, ośrodka), a które z chwilą pracy w sieciach rozległych będą rozbudowane o system kodów i organizacji baz, pozwalam sobie załączyć egzemplarz nr 5 Biuletynu Informacyjnego GISPOL, w którym scharakteryzowano tendencje światowe w zarządzaniu bazami.

Z poważaniem
Dyrektor PPU GEOBID
(-) Weronika Borys

Odwiedza nas 316 gości oraz 1 użytkownik.