Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Nowe elementy w systemie OŚRODEK v. 3.50

W wersji tej znajdują się przede wszystkim:

 • zmieniony moduł naliczania opłat (dostosowany do wymogów nowego rozporządzenia),
 • przebudowany system definiowania i generowania zestawień (z od dawna postulowanym edytorem wzorców wydruków),
 • program pracuje obecnie w trybie chronionym, lepiej wykorzystując dostępną pamięć komputera,

oraz mnóstwo innych, drobniejszych usprawnień i przeróbek jak np.

 • W module Ewidencja i rozliczanie zamówień.
  • Umożliwiono naliczanie odsetek. Odsetki w filii są naliczane w momencie dokonania wpłaty gotówkowej przez klienta. Wprowadzone zostały dwa parametry domyślne - liczba dni między wystawieniem faktury, a zapłatą, która będzie powodowała zaproponowanie naliczenia odsetek, oraz domyślna stopa odsetek (za dzień).
  • Należność podstawowa oraz odsetki są regulowane na jednym kwicie KP. Ponadto umożliwiono wystawienie jednego kwitu KP na wiele dokumentów sprzedaży pochodzących od tego samego klienta. Powyższa zmiana pociągnęła za sobą konieczność dekompozycji dotychczasowego zbioru kp.dbf na zbiory nrkp.dbfelkp.dbf.
  • Umożliwiono naliczenie odsetek bez inkasowania należności (w sytuacji, gdy klient nie posiada przy sobie gotówki w kwocie wystarczającej na uregulowanie całości należności i płaci za należność podstawową, obiecując, że odsetki zapłaci później) poprzez umieszczenie informacji o odsetkach naliczonych w osobnym zbiorze - odsetki.dbf
  • Umożliwiono rejestrowanie wpłat gotówkowych w filiach (i co za tym idzie -odsetek), mimo wykonania opcji przekazania zamówień do rejestru sprzedaży. Z drugiej strony wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed zmianą wartości kwitów KP, o których informacja została przekazana do centrali.
  • W związku z powyższym zmianie uległ sposób generowania rejestru sprzedaży - po ustawieniu parametru domyślnego, zamiast zbioru rej_sprz.dbf, powstaje zbiór nrej_sp.dbf. Każdy rekord tego zbioru zawiera informację na temat dat utworzenia kolejnych rejestrów sprzedaży. Ponadto zostały zmienione procedury blokujące możliwość poprawek w filii po wygenerowaniu rejestru sprzedaży: w wersji 2.8x blokowany był cały rachunek, wraz z KP; uległo to zmianie: blokowanie teraz jest trzystopniowe - osobno dla wystawionych faktur, osobno dla dokonanych wpłat i osobno dla naliczonych odsetek. Blokowanie jest bezwzględne - zablokowaniu ulegną wszystkie z powyżej wykonanych operacji, które miały miejsce przed podawaną przez użytkownika końcową datą wykonywania rejestru. Ponadto nie jest możliwe wykonanie żadnych operacji finansowych z datą wcześniejszą od daty końcowej rejestru sprzedaży (została wprowadzona odpowiednia kontrola daty podczas wystawiania faktury, bądź kwitu KP)
  • Wprowadzono pełną obsługę kasy (operacje wpłaty/wypłaty z/do kasy)
  • Rozbudowano zestawienie wg asortymentów
  • Umożliwiono wydruk kosztorysu, bez fakturowania zamówienia
  • Umożliwiono automatyczne wypełnianie daty zapłaty w DZ na podstawie kwitów KP (po ustawieniu jednego z parametrów systemu)
  • Umożliwiono ostrzeganie w momencie wejścia do kwitów KP, jeśli zamówienie nie jest zafakturowane (po ustawieniu jednego z parametrów systemu)
  • W znaczący sposób rozbudowano zestawienie robót i faktur
 • W module Księga ewidencji robót geodezynjnych.
  • przy przejściu do zamówień powiązano pole Położenie z polem Dotyczy
  • wprowadzono dodatkowe pola do wydruku KERG-u

UWAGA: Na wszelki wypadek w wersji tej dokonano przeglądu funkcji systemu w celu sprawdzenia sprawności funkcjonowania w roku 2000 i w następnych. Program dostępny w rozprowadzaniu wewnętrznym Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Odwiedza nas 104 gości oraz 2 użytkowników.