Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, dn. 5 sierpnia 2003 r.

GB-545/03

Użytkownicy programu
EWMAPA dla Windows

Minął już rok od ukazania się na rynku programu EWMAPA w wersji 5. W okresie tym ukazało się szereg darmowych uzupełnień w formie upgrade, związanych w dużej mierze z koniecznością dostosowania się do potrzeb IACS. Trwały również prace nad dalszą rozbudową programu, by oprócz prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, stał się systemem do prowadzenia GIS opartego o system ewidencji gruntów.

EWMAPA w wersji 6 jest kontynuacją linii rozwojowej EWMAPY. Kolejna wersja bazuje na tych samych danych (nie jest wymagana konwersja), pomimo poszerzenia możliwości o czcionki TrueType na warstwach tekstowych. Wersja EWMAPA 5 dzięki symbolom rastrowym poszerzała możliwości użycia programu w drogownictwie. Obecna wersja dzięki markerowi liniowemu oraz strefom buforowym znacznie ułatwia tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo do programu dołączone zostało przykładowe rozwarstwienie oraz linie i symbole do tworzenia planów technicznego zagospodarowania terenu.

Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 5:

 1. Import oraz eksport do SHP - dotyczy zarówno obiektów EWMAPY, jak i działek - możliwość wymiany danych z ArcInfo czy MapInfo.
 2. Czcionki TrueType na warstwach tekstowych - oprócz tradycyjnych czcionek wektorowych teksty mogą być pisane przy użyciu czcionek systemu Windows.
 3. Nowy marker: polilinia - tworzenie markera algorytmem najkrótszej ścieżki, obliczanie długości, zrzut na warstwy, wyznaczanie stref buforowych, edycja markera (wstawianie, usuwanie węzłów), wybór działek do interfejsu według tego markera (np. działki leżące na przewodzie energetycznym), odłożenie równoległe.
 4. Edycja polilinii - możliwość przesunięcia równoległego całej polilinii.
 5. Nowy algorytm przecięcia baz - rozwiązanie alternatywne do obecnie stosowanego.
 6. Wskazywanie obszaru przezroczystości dla rastra pełnokolorowego.
 7. Zatrzask dzielący - zatrzask na linię, który ją dzieli.
 8. Pomiar kąta.
 9. Aktywowanie obiektu poprzez interfejs.
 10. Szrafura działek z dodatkowym oznaczaniem markerem.
 11. Szrafurowanie działek wskazanych w interfejsie pytającym - ułatwia orientację, które działki już oznaczono.
 12. Raster monochromatyczny może mieć określony kolor (barwa jest zapisywana w pliku evr).
 13. Możliwość określenia widoczności baz działek dla interfejsu pytającego.
 14. Nowy mechanizm interfejsu do współrzędnych.
 15. Zrzut dodatkowych numerów działek (generowanych podczas przygotowania wydruku) na warstwy.
 16. Informacja o otwieranych bazach/plikach.
 17. Zapis wszystkich edytowanych rastrów.

Równocześnie informujemy, że w momencie wprowadzenia wersji 6, nie będzie dalej rozwijana wersja 5.
Dotyczy to także implementacji stale zmieniającego się formatu SWDE.

Ceny netto nowej wersji programu przedstawiają się następująco:

EWMAPA 6 dla WINDOWS - pierwszy zakup: 4.490,00 PLN
Upgrade z wersji 5 dla WINDOWS: 790,00 PLN
Upgrade z wersji 4 dla WINDOWS: 1.190,00 PLN
Upgrade z wersji 3, 2 i 1 dla WINDOWS: 1.490,00 PLN
Upgrade z wersji dla DOS: 2.290,00 PLN

Osoby, które nabyły program w wersji 5 po 1 czerwca br., mogą do dnia 30 listopada br. zakupić wersję 6 za różnicę ceny wynikającą z powyższego cennika.

PROMOCJA!

Każdy, kto zakupi program EWMAPA 6 (w formie upgrade lub pełnej wersji) do dnia 15 września 2003 r., otrzyma 10% rabatu i dodatkowo prawo zakupu kluczy sprzętowych z rabatem 15 % (rabat tylko w okresie promocji)

Ponieważ program EWMAPA, w obecnej postaci, obsługuje bez ograniczeń wszystkie dziedziny gospodarowania przestrzenią, pragniemy Państwu zwrócić uwagę na inne współpracujące produkty, zwłaszcza na program REJAKT.

Program REJAKT służy do obsługi kancelaryjnej organów gmin i powiatów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 XII 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz 1319).

Podstawowe funkcje programu REJAKT:

 • rejestracja wszystkich pism przychodzących,
 • możliwość skanowania i przechowywania treści pism przychodzących,
 • możliwość wielostopniowej dekretacji pism,
 • prowadzenie jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla organu, w powiązaniu z rejestrem pism przychodzących,
 • przydzielenie poszczególnym osobom (pracownikom) praw dostępu (brak, tylko odczyt, pełna edycja) do akt o określonym symbolu klasyfikacyjnym,
 • prowadzenie spraw w ramach poszczególnych symboli wykazu,
 • edycja pism (decyzji, postanowień ...) w rozbudowanym i wygodnym edytorze,
 • możliwość wyszukania sprawy wg różnych jej atrybutów (wg wnioskodawcy, daty wpływu, daty wszczęcia itd.),
 • archiwizacja wszystkich pism przyporządkowanych do sprawy.

Istotną cechą programu jest możliwość połączenia sprawy z obiektem w terenie zobrazowanym w programie EWMAPA. Wdrożenie tego programu ułatwia w sposób istotny zarządzanie dużym zbiorem spraw i usprawnia koordynację merytoryczną i terminową wielowątkowych spraw skojarzonych przestrzennie (np. mieszczących się w modułach systemu STRATEG).

Licencja programu umożliwia instalację programu (łącznie z rozbudowanym edytorem tekstów) na dowolnej ilości stanowisk w urzędzie, czyniąc zbędnymi zakupy edytorów tekstu (np. Microsoft Word) na każde stanowisko w urzędzie. Baza danych może być zakładana dla wszystkich spraw (całego wykazu akt) w urzędzie lub dla wybranych symboli akt, na przykład obsługiwanych przez serwer mieszczący się w innym budynku.

Program pracuje w oparciu o serwer danych typu SQL - Firebird, który jest dostępny na kilku platformach: WINDOWS, LINUX oraz inne systemy UNIX. Serwer Firebird jest produktem darmowym typu open source o nielimitowanej liczbie użytkowników. Powstał on na bazie produktu firmy Borland - Interbase 6.0.

Koszt licencji programu REJAKT na dowolną liczbę stanowisk komputerowych z możliwością instalacji w sieci to 2.000 PLN netto. Istnieje możliwość pobrania wersji demonstracyjnej programu REJAKT.

Obecnie trwają prace nad dwoma dalszymi modułami systemu STRATEG współpracującymi z programem EWOPIS:

 • rejestr cen i wartości nieruchomości - pełna rejestracja aktów notarialnych z możliwością analiz oraz przygotowaniem danych do sprawozdania GUS,
 • zarządzanie mieniem gminnym - ewidencja mienia, klasyfikacja środka trwałego, określenie gospodarującego i użytkującego grunt, przeznaczenie w planie itp. Program bazuje na danych programu EWOPIS i automatycznie ustala mienie gminne (własność gminy) oraz użytkowanie wieczyste gminy na innych gruntach.

Aplikacje te będą w sprzedaży jeszcze w roku bieżącym.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
(-) Weronika Borys

Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.