Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Nowości w systemie EWMAPA 5.0

Informujemy Państwa, iż w czerwcu 2002 r. rozpoczniemy dystrybucję programu EWMAPA w wersji 5.
Najnowsza wersja programu EWMAPA została rozbudowana o szereg nowych opcji mających na celu poszerzenie możliwości programu. Rozbudowane zostały także opcje istniejące. Wersja EWMAPA 5 została przystosowana do współpracy z nowym programem EWOPIS dla WINDOWS - nowe typy interfejsów, eksport SWDE z poziomu programu EWOPIS.

Nowe opcje programu

 • Graficzna edycja formatek bezpośrednio w programie EWMAPA.
 • Eksport działek, konturów i zobiektowanych budynków do formatu SWDE.
 • Symbole rysunkowe - każdy symbol oprócz swojej reprezentacji wektorowej może posiadać także reprezentację w postaci wielobarwnego rysunku. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu bloku jako symbolu.
 • Import punktów z formatu proponowanego w Instrukcji Technicznej O3/O4 oraz z formatu stosowanego w rejestratorach. Import ten jest możliwy zarówno do bazy punktów granicznych, jak i na warstwy. Kody występujące w pliku mogą różnicować poszczególne warstwy, określać stabilizację lub cechę punktu.
 • Zrzut podziału sekcyjnego na warstwy.
 • Nowy generator skarp.
 • Szybkie powiększenia z widokiem całego obszaru w oddzielnym oknie.
 • Zmiana importu punktów - raporty o występujących błędach. Odczyt i zapis dodatkowych informacji o punkcie.

Zmiany w obsłudze rastrów

 • Opcja prostego wydruku rastrów (bez przezroczystości).
 • Możliwość określenia typu rastra (np. mapa zasadnicza, sytuacyjna, topograficzna) oraz dodanie możliwości filtrowania rastrów według tego typu.
 • Nowe możliwości w odczycie modelu terenu (interpolacja wysokości dla siatki regularnej, odczyt formatu ASC).
 • Identyfikacja rastra poprzez jego wskazanie na ekranie.
 • Opcja prostego scalania rastrów.
 • Scalanie z mozaikowaniem dla wszystkich typów rastrów.
 • Eksport rastrów 256 kolorów z kolorami przezroczystymi i bez nich.
 • Liniowa i promieniowa korekta barwna zdjęć lotniczych.
 • Operacje "cofnij" i "ponów" podczas edycji rastra.
 • Nowy sposób wskazywania punktów dostosowania przy wpasowaniu rastra (naprzemienny).

Zmiany w obsłudze osnów (współpraca z BANKIEM OSNÓW)

 • Rozbudowana konfiguracja kolorów zarówno dla wydruku, jak i wyświetlania.
 • Ładowanie punktów osnowy z obszaru markera powierzchniowego oraz ładowanie całości (BANK OSNÓW wersja 1.08).
 • Wyszukiwanie i oznaczanie markerem punktów z BANKU OSNÓW.
 • Zrzut punktów z BANKU OSNÓW na warstwy.

Pozostałe zmiany

 • Szukanie punktów i działek poprzez fragment numeru.
 • Naprawa uszkodzonych warstw.
 • Możliwość związania linii specjalnych z katalogiem warstw.
 • Zmiana sposobu wyświetlania numerów działek uwzględniająca zastępczą warstwę (istotne dla wygodnego prowadzenia mapy w technologii uproszczonej).
 • Dodanie możliwości importu z przeliczaniem współrzędnych z innego układu.
 • Zapis i odczyt ustawień przy zrzucie działek na warstwy (wygodne podczas częstych eksportów działek do DXF).
 • Eksport warstw z poziomu eksploratora do formatu tekstowego i DXF - wygodne zaznaczanie warstw do eksportu.
 • Obsługa układu UTM.
 • Możliwość przesuwania numeru konturu, gdy ten nie jest główną bazą działek.
 • Wydruk punktów granicznych z dodatkowymi informacjami z użyciem wzorców wydruku.
 • Odtwarzanie linii bazowej. Na podstawie miar bieżących i domiarów można odtworzyć linię bazową (wygodne podczas wkartowywania ze starych operatów).
 • Import punktów w formacie X Y z autonumeracją.
 • Eksport tekstów i współrzędnych z warstw.
 • Rozdzielenie domyślnej justyfikacji numerów punktów i działek.
 • Zaznaczanie zakresów rastrowych linią łamaną oraz działkami.
 • Import elementów POINT z DXF jako symboli.
 • Eksport punktów z obwodnicy.
 • Statystyki dla działek i konturów.
 • Opcja umożliwiająca wybór domyślnego katalogu w menu aktywności.
 • Transformacja bloku (afiniczna, wielomianowa, między układami).
 • Usuwanie archiwum i indeksowanie działek z poziomu eksploratora.
 • Zrzut działek na warstwy zgodnie z aktualnymi ustawieniami (np. z obcięciem numeru).
 • Dodanie opisów do symboli.
 • Zrzut markerów na warstwę. Dodanie predefiniowanych symboli nieskalowalnych o kształtach zgodnych z markerami.
 • Różne typy linii w generatorach.
 • Import symboli z DXF z opcjonalnym obrotem (np. w przypadku innej definicji symbolu).
 • Zapis identyfikatorów punktów w raporcie obliczeń.

GEOBID Spółka z o.o. Katowice, https://geobid.pl - maj 2002

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.