Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Zapowiedź nowej - wersji programu EWMAPA 6.5

GEOBID sp. z o.o. w Katowicach informuje, że prowadzi prace nad nową wersją programu EWMAPA (wersja 7.0), która w zakresie ewidencji gruntów i budynków będzie funkcjonowała w oparciu o jedną bazę danych geometrycznych i opisowych, to jest bazę SQL Firebird.

Ponieważ w ciągu minionego roku wykonaliśmy na życzenie naszych użytkowników cały szereg dodatkowych funkcji w programie EWMAPA, 6 września br. ukaże się w sprzedaży EWMAPA wersja 6.5.

Dodatkowe funkcje w wersji 6.5 będą szczególnie przydatne przy zakładaniu ewidencji dróg i wykonywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Duży nacisk położyliśmy także na poszerzenie funkcjonalności istniejących modułów.

Cena upgrade z wersji 6.0 będzie wynosiła 790 zł netto.

Ponadto informujemy, że tworząc nowe oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, nie rozdzielamy go od prowadzenia mapy zasadniczej, jak to ma miejsce w szeregu innych produktów. Nowa wersja 7.0 programu EWMAPA będzie w dalszym ciągu służyła do prowadzenia mapy zasadniczej i systemu STRATEG - zintegrowanego systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.


Nowości w wersji 6.5 :

 • Pomiar długości fragmentu markera polilinii - wyświetlanie długości zarówno w trybie dynamicznym, jak i poprzez kliknięcie. Opcja bardzo przydatna podczas ustalania kilometrażu drogi oraz położenia obiektów w pasie drogowym lub innych pomiarów po łamanej.
 • Wstawianie markerów na polilinii - opcja umożliwiająca wstawianie markerów w określonym odstępie, np. hektometrów.
 • Szrafury wektorowe - określenie grubości brzegów, możliwość zapamiętania parametrów dla każdego poligonu z osobna. Dodano opcję przycinania grubych linii szrafury do obrysu konturu. Dzięki tej opcji istnieje możliwość szrafurowania planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Ręczne tworzenie szrafur z obwodnicy działki lub konturu.
 • Wpasowanie / przeliczanie współrzędnych - tworzenie punktów łącznych w postaci siatki. Opcja ta pozwala przy wpasowaniu afinicznym lub wielomianowym na automatyczne wygenerowanie punktów łącznych oraz automatyczne pozycjonowanie kolejnego punktu (podobnie jak przy wpasowaniu precyzyjnym). Siatka, na podstawie której generowane są punkty, może być także siatką geograficzną.
 • Wywołanie interfejsów z menu widoczności - możliwość maksymalnego uproszczenia obsługi EWMAPY dla osób, które z programu korzystają sporadycznie w trybie przeglądania.
 • Modyfikacja parametrów działki przez wskazanie.
 • Grupowa modyfikacja parametrów punktów granicznych - możliwość szybkiego uzupełniania danych dodatkowych przy punktach.
 • Rozbijanie linii złożonych przy eksporcie do DXF. To opcjonalne ustawienie umożliwia wygenerowanie "obrazkowego" DXF-a - wszystkie linie specjalne (np. żywopłot, ogrodzenie trwałe) są eksportowane jako elementy składowe.
 • Eksport z bloków do formatu tekstowego wielu warstw - ułatwione wydawanie danych w ograniczonym zakresie, np. o określonym czasie powstania lub określonym operacie (dokumencie źródłowym).
 • Tworzenie markera polilinii z działek i szrafur.
 • Tworzenie markera powierzchniowego z obiektu powierzchniowego.
 • Dodawanie aktywnego obiektu do markera.
 • Obliczanie długości w trzech wymiarach.
 • Kopiowanie wyników pomiarów do schowka.
 • Możliwość dodawania poprawki odwzorowawczej przy czołówkach.
 • Możliwość skonfigurowania alternatywnej bazy operatów dla dodatkowych baz działek i konturów klasyfikacyjnych.
 • Możliwość wyświetlania na ekranie grubości drukarkowych - łatwa ocena wyglądu przygotowywanego wydruku.
 • Obsługa "kółka" myszy - płynne skalowanie.
 • Przesuwanie obrazu przy użyciu trzeciego przycisku myszy (naciśnięcie "kółka").
 • Określenie skali dla generatora linii specjalnych.
 • Możliwość zapisu śladu "wędrujących markerów" - automatyczny zapis na warstwę współrzędnych z GPS.
 • Analiza powtarzania się numerów właściwych konturów.
 • Analiza występowania liter w numerach działek, konturów, punktów.

Równocześnie informujemy, że dalsze prace związane z importem i eksportem do SWDE, będą się odbywać w ramach wersji 6.5.


Ceny netto nowej wersji programu przedstawiają się następująco:

EWMAPA 6.5 dla WINDOWS - pierwszy zakup: 4590,00 PLN
Upgrade z wersji 6 dla WINDOWS - 790,00 PLN
Upgrade z wersji 5 dla WINDOWS - 1.190,00 PLN
Upgrade z wersji 4,3, 2 i 1 dla WINDOWS - 1.490,00 PLN
Upgrade z wersji dla DOS - 2490,00 PLN

Dla osób, które zakupiły EWMAPĘ 6 w lipcu lub sierpniu br. jako:

EWMAPA 6 dla WINDOWS - pierwszy zakup: 100,00 PLN
Upgrade z wersji 5 dla WINDOWS - 400,00 PLN
Upgrade z wersji 4 dla WINDOWS - 300,00 PLN
Upgrade z wersji 3, 2 i 1 dla WINDOWS - 100,00 PLN
Upgrade z wersji dla DOS - 200,00 PLN

TYLKO DO 30 WRZEŚNIA:

EWMAPA 6.5 dla WINDOWS - pierwszy zakup: 4100,00 PLN aż 490 zł rabatu !!!!
Upgrade z wersji 6 dla WINDOWS: 690,00 PLN - 100 zł rabatu !!!!
Upgrade z wersji 5 dla WINDOWS: 1.000,00 PLN - 190 zł rabatu !!!!
Upgrade z wersji 4,3, 2 i 1 dla WINDOWS: 1.200,00 PLN - 290 zł rabatu !!!!
Upgrade z wersji dla DOS: 2000,00 PLN aż 490 zł rabatu !!!!
Przejście z wersji VIEW oraz MAŁEJ na wersję pełną jest podczas promocji tańsze o 490 zł !!!!

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.