Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EKOKOSZ

ZARZĄDZANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z REGULAMINEM GMINY

Celem programu EKOKOSZ jest umożliwienie gminom wywiązanie się z obowiązku, jaki wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r. nr 175, poz. 1458), które obligują gminy do uporządkowania dokumentów, jak i systemów gospodarki odpadami.
Przystępując do budowy systemu gospodarowania odpadami, podstawową sprawą jest zebranie zlokalizowanych adresowo informacji i stworzenie bazy danych będącej podstawą do podejmowania właściwych decyzji.
Ponieważ źródłem informacji są umowy zawierane pomiędzy właścicielem nieruchomości a jednostką odbierającą odpady, program przewiduje zasilanie bazy w gminie danymi wprowadzanymi w jednostkach wywozowych. Żeby jednak zapewnić spójność danych, przewidziano stworzenie słowników w gminie, które będą podstawą synchronizacji danych z różnych jednostek wywozowych.

Program umożliwia dwa warianty zasilenia bazy w gminie:

  • gmina udostępnia bezpłatnie program EKOKOSZ, a jednostka wywozowa zasila drogą elektroniczną kolejnymi plikami w formacie XML (generowanymi z programu EKOKOSZ) bazę danych w gminie,
  • jednostka wywozowa wprowadza dane własnymi programami, a ekstrakty poddane synchronizacji ze słownikami dostarczonymi przez gminę przekazuje w formacie XML do gminy.

Program EKOKOSZ jest częścią składową rozwijanego systemu EKOSTER, który w połączeniu z wizualizacją na mapie numerycznej lub zdjęciu satelitarnym umożliwi gminom strategiczne zarządzanie ochroną środowiska i innymi elementami przestrzeni.

Cena programu (3000 zł netto) jest atrakcyjna zważywszy na sposób licencjonowania. Licencja programu jest na dowolną ilość stanowisk i dodatkowo umożliwia udostępnienie programu jednostkom odbierającym odpady, którym gmina dała zezwolenie.

Podstawowe okno związane z umowami.


 PDF  EKOKOSZ - instrukcja obsługi (Format PDF - 3,9 MB)

 PDF  EKOKOSZ - ulotka informacyjna (Format PDF - 568 kb)


Już w chwili obecnej można składać zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu.

Do pobrania: wersja demonstracyjna programu EKOKOSZ

Odwiedza nas 196 gości oraz 0 użytkowników.