Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 9 - nowa wersja programu

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję programu EWMAPA. Wersja dziewiąta znacznie poszerzyła funkcje związane z zakresem zastosowania programu. Poniżej znajduje się lista zmian, która dotyczy zarówno wersji EWMAPA 9, jak i EWMAPA 9 FB.

 1. W poprzedniej wersji programu istotną zmianą było dodanie modułu serwera WMS. W wersji 9. EWMAPA może być także klientem usługi WMS. Umożliwia to korzystanie z bogatych zasobów informacyjnych Internetu. Bezpośrednio w EWMAPIE można doczytać działki LPIS (ponad 60 proc. pokrycia kraju), mapy topograficzne, sozologiczne, geologiczne i inne dystrybuowane na serwerze geoportal.gov.pl, umożliwiając m.in. porównanie sposobu dokonanych konwersji. Można także doczytywać dane dystrybuowane przez powiaty, które wystawiły je w postaci usługi WMS. Pobieranie danych odbywa się „w tle“ i nie powoduje wstrzymywania pracy programu EWMAPA. Dodatkowo program umożliwia przeliczanie „w locie“ danych z różnych układów współrzędnych. Pobierane dane powinny być w jednym z układów: 1965, 2000, 1992, 1942, WGS84 (geograficznym). EWMAPA przeliczy je automatycznie pod warunkiem, że aktualna baza jest w jednym z układów: 1965, 2000, 1992, 1942.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, granice działek powstałe w wyniku scalenia i podziału, powinny zostać wniesione do operatu ewidencyjnego (numerycznej mapy ewidencyjnej) po uprawomocnieniu się decyzji. Duża liczba podziałów związanych między innymi z regulacją oraz budową nowych dróg powoduje, że na uprawomocnienie decyzji czeka się bardzo długo. Przed wydaniem decyzji operat pomiarowy powinien być przyjęty do zasobu. Ponieważ najlepszą kontrolą poprawności opracowania jest wniesienie go do bazy numerycznej, stworzyliśmy nowy mechanizm polegający na przenoszeniu działek z bazy dyżurnej do ostatecznej (prawnej). Przenoszone są zarówno działki, jak i punkty (z atrybutami dodatkowymi). Podczas przenoszenia następuje automatyczne usunięcie działek z obszaru, na który ma nastąpić przeniesienie. Opisywany mechanizm umożliwia stworzenie rozwiązania polegającego na obsłudze dwóch baz - działek „prawnych“ oraz działek „dyżurnych“. Wszystkie działki są wkreślane do bazy dyżurnej natychmiast po otrzymaniu operatu, a po uprawomocnieniu decyzji mogą być łatwo przenoszone do bazy prawnej. Po przeniesieniu, należy skontrolować obwodnicę przenoszonego kompleksu (może być wymagana korekta). Zaznaczanie działek do przeniesienia może odbywać się na różne sposoby, w tym poprzez oznaczenie dokumentu (KERG-u, operatu).
  Opcja przenoszenia dostępna jest zarówno dla EWMAPY 9, jak i EWMAPY 9 FB.
 3. Formatem najczęściej stosowanym podczas wydawania danych jest DXF. Dotychczas stosowany format AutoCAD 2.6 uniemożliwiał przekazywanie grubości elementów na warstwie. W obecnej wersji dodano możliwość eksportu danych do formatu DXF w wersji AutoCAD 2000. Od wersji dziewiątej, podczas eksportu danych można wybrać, w jakiej wersji DXF chcemy eksportować dane: w wersji AutoCAD 2.60 czy AutoCAD 2000. Wybierając drugą opcję, do formatu DXF wyeksportują się również grubości elementów na warstwach.
 4. W nowej wersji programu EWMAPA rozbudowano eksport obrębów i jednostek ewidencyjnych do formatu SWDE. Dotychczas, aby wyeksportować dane do SWDE, trzeba było je utworzyć w bazie obiektów EWMAPY. Obecnie można je eksportować na podstawie analizy bazy działek (np. obwodnica wszystkich działek rozpoczynających się od jakiegoś prefiksu będzie traktowana jako granica obrębu). Stary sposób eksportu granic także został zachowany, co jest istotne w przypadku, gdy brak pełnego pokrycia działkami. Aby zminimalizować liczbę błędów podczas wprowadzania numerów działek oraz ułatwić automatyczną generację obrębów w pliku SWDE, dodano w konfiguracji baz słownik z dopuszczalnymi nazwami i numerami obrębów ewidencyjnych.
 5. Podczas importu danych z plików tekstowych czy SWDE często dochodziło do wstrzymania importu z powodu powielających się punktów i działek lub znacząco różniących się współrzędnych punktów. W obecnej wersji dodano możliwość pominięcia powielających się działek oraz renumeracji powielających się punktów.
 6. We wcześniejszych wersjach programu EWMAPA dodano opcję zakładania skojarzonej z obiektami tabeli atrybutów. Opcja ta była szczególnie często wykorzystywana podczas importu/eksportu do formatu shapefile. Pełne wykorzystanie tabeli było jednak utrudnione ze względu na brak możliwości filtrowania po jej atrybutach. Obecna wersja programu została wzbogacona o możliwość filtrowania.
 7. Okno informacji o wskazanej działce jest jednym z najczęściej wykorzystywanych. W poprzedniej wersji dodano możliwość obliczenia on-line przecięcia z inną bazą.
  Na prośbę użytkowników, w wersji 9. zwiększono możliwości obliczeń poprzez dodanie:
  • rozliczenia działki z większą liczbą baz obiektów, konturów i użytków,
  • rozliczenia działki z obiektami względem atrybutów obiektów lub identyfikatorów,
  • rozliczenia konturów i użytków z działkami i obiektami.
 8. W wersji 9. dodano także:
  • możliwość importu i eksportu operatów dla działek,
  • w opcji Szukaj punktu w menu Markery, dodano możliwość zaznaczenia na mapie punktów znajdujących się na liście w pliku tekstowym,
  • w opcji Unifikacja punktów, dodano możliwość ustanowienia priorytetu dla punktów, których numery zawierają określony ciąg znaków.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany poszły w oczekiwanym przez Państwa kierunku. Jesteśmy otwarci na propozycje związane z kierunkiem rozwoju oprogramowania lub konkretnych, przydatnych opcji.

Równocześnie informujemy o nowych możliwościach nabywania programu.

Przy zakupie wersji 9 i 9 FB (jako pierwszy zakup lub upgrade) można dodatkowo zakupić prawo do bezpłatnego otrzymywania nowych wersji programów EWMAPA albo EWMAPA FB przez okres 3 lat w cenie 3900 zł netto lub przez okres 5 lat w cenie 5900 zł netto.

Upgrade w ramach wersji 9 jest bezpłatny.CENNIK NOWEJ WERSJI
Program EWMAPA 9 FB dla WINDOWS
(licencja na dowolną liczbę stanowisk)
cena netto cena brutto
EWMAPA 9 FB dla WINDOWS - pierwszy zakup 5.190,00 PLN 6.331,80 PLN
Upgrade z wersji 8 FB dla WINDOWS 1.590,00 PLN 1.939,80 PLN
Upgrade z wersji 7 FB dla WINDOWS 1.690,00 PLN 2.061,80 PLN
Upgrade z wersji 7 dla WINDOWS 2.390,00 PLN 2.915,80 PLN
Upgrade z pozostałych wersji dla WINDOWS 2.590,00 PLN 3.159,80 PLN
Upgrade z wersji dla DOS 3.690,00 PLN 4.501,80 PLN

Program EWMAPA 9 dla WINDOWS
(licencja na dowolną liczbę stanowisk)
cena netto cena brutto
EWMAPA 9 dla WINDOWS - pierwszy zakup 4.990,00 PLN 6.087,80 PLN
Upgrade z wersji 8 dla WINDOWS 1.590,00 PLN 1.939,80 PLN
Upgrade z wersji 7 dla WINDOWS 1.690,00 PLN 2.061,80 PLN
Upgrade z pozostałych wersji dla WINDOWS 1.790,00 PLN 2.183,80 PLN
Upgrade z wersji dla DOS 3.190,00 PLN 3.891,80 PLN

Program MAŁA EWMAPA 9 dla WINDOWS
(licencja na jedno stanowisko)
cena netto cena brutto
MAŁA EWMAPA 9 dla WINDOWS - pierwszy zakup 2.690,00 PLN 3.281,80 PLN
Upgrade z wersji MAŁEJ 8 dla WINDOWS 990,00 PLN 1.207,80 PLN
Upgrade z pozostałych wersji dla WINDOWS 1.190,00 PLN 1.451,80 PLN
Upgrade z wersji MAŁEJ dla DOS 1.690,00 PLN 2.061,80 PLN

Program EWMAPA 9 VIEW dla WINDOWS
(licencja na dowolną liczbę stanowisk)
cena netto cena brutto
EWMAPA 9 VIEW dla WINDOWS - pierwszy zakup 1.900,00 PLN 2.318,00 PLN
Upgrade z wersji VIEW 8 dla WINDOWS 390,00 PLN 475,80 PLN
Upgrade z pozostałych wersji VIEW dla WINDOWS 590,00 PLN 719,80 PLN

Przy zakupie wersji 9 i 9 FB (jako pierwszy zakup lub upgrade) można dodatkowo zakupić prawo do bezpłatnego otrzymywania nowych wersji programów EWMAPA albo EWMAPA FB przez okres 3 lat w cenie 3900 zł netto lub przez okres 5 lat w cenie 5900 zł netto.

Upgrade w ramach wersji 9 jest bezpłatny.

Dla użytkowników, którzy zakupili program EWMAPA 8 (we wszystkich wersjach) po 1 lutym 2009 r., mamy specjalną ofertę cenową. Prosimy o kontakt z naszym przedsiębiorstwem w celu uzyskania preferencyjnych warunków zakupu. Oferta specjalna jest dostępna wyłącznie do końca sierpnia 2009 r.DLA KOGO POSZCZEGÓLNE WERSJE PROGRAMU EWMAPA?

EWMAPA 9FB - to najbardziej rozbudowana wersja naszego programu. Od wersji EWMAPA 9 różni się tym, że może przechowywać dane bezpośrednio w bazie SQL Firebird. Możliwość ta jest istotna w przypadku prowadzenia zintegrowanej bazy ewidencji gruntów i budynków (wspólna baza dla części opisowej i graficznej). Jest to zatem wersja przeznaczona zwłaszcza dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

EWMAPA 9 - to podstawowa wersja naszego programu. Wersja ta przeznaczona jest dla wszystkich odbiorców, którzy chcą zainstalować program na więcej niż jednym komputerze, używać szrafur (wypełnień obszarów) lub interfejsów. EWMAPA 9 otwiera także bazy zintegrowane (utworzone w wersji EWMAPA 9 FB). Bazy takie otwierane są jednak wyłącznie w trybie do odczytu. Program EWMAPA 9 proponujemy wszystkim instytucjom, także gminom, które otrzymują dane z powiatów, lecz samodzielnie chcą wzbogacać mapę o plany zagospodarowania przestrzennego, bazę adresową, ewidencję dróg i obiektów mostowych itp.

MAŁA EWMAPA 9 - to wersja programu przeznaczona dla wykonawców robót geodezyjnych wykonujących proste roboty. Podstawowym ograniczeniem MAŁEJ EWMAPAY 9 jest licencja wyłącznie na jedno stanowisko. Dodatkowo wersja ta posiada ograniczenie bazy działek do 2500 działek i 10000 punktów granicznych. Brak w niej także interfejsów i szrafur.

EWMAPA 9 VIEW - to wersja pozbawiona możliwości edycyjnych. Przeznaczona jest dla stałych odbiorców map przygotowanych w programie EWMAPA, umożliwiając przeglądanie oraz drukowanie map. Polecamy ją gminom, które chcą wyłącznie przeglądać dane otrzymane z powiatu i nie chcą wprowadzać dodatkowych treści takich jak plany zagospodarowania przestrzennego, studia zagospodarowania przestrzennego, bazy adresowe, ewidencji dróg i obiektów mostowych itp.KLUCZE SPRZĘTOWE

Klucze sprzętowe odblokowują pewne funkcje w programie EWMAPA. Są sprzedawane na jedno stanowisko. Najpopularniejszym z nich jest klucz do wektoryzacji rastra umożliwiający wprowadzanie danych wektorowych z obrazu rastrowego. Bez klucza wkreślanie jest możliwe wyłącznie z danych analitycznych.

Klucze sprzętowe do programu EWMAPA
cena netto cena brutto
Klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra 990,00 PLN 1.207,80 PLN
Klucz sprzętowy do interpolacji warstwic 1.295,00 PLN 1.579,90 PLN
Klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra i interpolacji warstwic 1.790,00 PLN 2.183,80 PLN
Klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra, wpasowania ortofotograficznego oraz obsługi rastra wysokościowego 2.990,00 PLN 3.647,80 PLN
Klucz sprzętowy zawierający wszystkie funkcje: wektoryzację rastra, interpolację warstwic, wpasowanie ortofotograficzne oraz obsługę rastra wysokościowego 3.665,00 PLN 4.471,30 PLN
Pogwarancyjna wymiana uszkodzonego klucza sprzętowego lub wymiana klucza LPT → USB 150,00 PLN 183,00 PLN


WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Program EWMAPA 9 (we wszystkich wersjach) można uruchomić na każdym komputerze z procesorem lepszym niż PIII 500 MHz (lub odpowiednikiem). Program działa na systemach operacyjnych WINDOWS 98/NT/2000/XP/Vista.

Odwiedza nas 175 gości oraz 0 użytkowników.