Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Program MIENIE 2

Wersja 2.0 programu MIENIE uwzględnia nowe treści ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, głównie jej art. 23 zmieniony ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 173, poz. 1218).

W trakcie modernizacji programu MIENIE, została uchwalona ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz.1365).

Program MIENIE 2 jest zgodny z obiema ustawami.

Program MIENIE funkcjonuje w otoczeniu innych programów i z nich pozyskuje niezbędne informacje. Programami podstawowymi, z którymi program MIENIE współdziała i pobiera informacje są:

  • EWOPIS - ewidencja gruntów i budynków
  • UW - ewidencja umów (decyzji) oddania (nabycia) gruntu w użytkowanie wieczyste lub zarząd i opłat z tego tytułu
  • DZIERŻAWY - ewidencja umów cywilno-prawnych: dzierżaw, użyczenia, użytkowania
  • EWMAPA - program do prowadzenia zintegrowanej bazy graficznej dotyczącej całej jednostki administracyjnej.

Do funkcjonowania programu MIENIE niezbędna jest baza danych programu EWOPIS, co jednak nie wyklucza możliwości wykorzystania programu, gdy ewidencja gruntów prowadzona jest w innym programie. Ponieważ każdy program do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków może eksportować dane w formacie SWDE, to program EWOPIS (z ograniczoną licencją do translatora) może tworzyć niezbędną bazę do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym założeniem jest niedublowanie danych zapisanych w ewidencji gruntów, a dla wybranych działek stanowiących mienie, rejestrowanie wszystkich dodatkowych atrybutów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uzupełnieniem wspomagania procesu gospodarowania nieruchomościami są programy:

  • RejAkt - prowadzenie wszystkich spraw w wydziale wraz z ich lokalizacją przestrzenną
  • SPRZEDAŻ - ewidencja sprzedaży nieruchomości i przekształcania prawa użytkowania wieczystego na własność - obsługa spłat ratalnych (program dostępny będzie od lutego 2008).

Program MIENIE umożliwia prowadzenie dla gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego:

  • ewidencji nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
  • ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) poszerzonej o ich lokalizację przestrzenną w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DzU nr 112, poz.1317 z poźn. zm. z główną zmianą w zakresie klasyfikacji gruntów DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2589)
  • wykazów gruntów podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych zgodnych z art 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz.1365).

Istotną cechą programu jest możliwość automatycznego zobrazowania nieruchomości w programie EWMAPA.


Koszt licencji programu MIENIE 2 na dowolną liczbę stanowisk komputerowych
z możliwością instalacji w sieci to:

MIENIE 2 - pierwszy zakup - 2.900 PLN netto
MIENIE 2 - upgrade z wersji 1 - 1.190 PLN netto
MIENIE 2 - upgrade z wersji 1 -
(dla Klientów, którzy zakupili wersję 1 programu po 1 października 2007 r.)
900 PLN netto

Odwiedza nas 184 gości oraz 2 użytkowników.