Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 8 - nowa wersja programu

Chorzów, dn. 1 czerwca 2007 r.

Szanowni Użytkownicy
programu EWMAPA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, że od 1 czerwca 2007 r. będzie dostępna ósma wersja programu EWMAPA.

Wersja ta zawiera szereg nowości służących głównie wygodzie obsługi programu. Mamy nadzieję, iż zmiany wprowadzone w tej wersji, będą bardzo przydatne zarówno dla prowadzących ewidencję, jak i wykonawstwa geodezyjnego.

Lista najważniejszych zmian znajduje się na dołączonej ulotce informacyjnej. Podobnie jak poprzednia edycja, przygotowaliśmy cztery wersje programu:

 • EWMAPA FB 8 - pełna wersja z obsługą baz FireBird
 • EWMAPA 8 - pełna wersja bez możliwości edycji baz prowadzonych na serwerze FireBird
 • MAŁA EWMAPA 8 - wersja ograniczona z licencją na jedno stanowisko
 • EWMAPA VIEW 8 - wersja bez możliwości edycji.

Podobnie jak w poprzednich wersjach EWMAPY, EWMAPA FB 8, EWMAPA 8 oraz EWMAPA VIEW 8 będą posiadały licencję uprawniającą do instalacji programu na dowolnej liczbie stanowisk przedsiębiorstwa czy urzędu.

Z chwilą wprowadzenia wersji 8., wszelkie uaktualnienia rozszerzające funkcjonalność lub dostosowujące się do nowych wymogów prawa, będą dostępne wyłącznie dla tej wersji.

Cennik poszczególnych wersji znajduje się w załączniku.

LETNIA PROMOCJA

na zakup programu EWMAPA 8

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 roku.

Ceny wszystkich produktów są znacznie niższe!

Z poważaniem
(-) Krzysztof Borys


EWMAPA 8 - nowości

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję programu EWMAPA. Wersja ósma programu została rozbudowana o funkcje mające za zadanie ułatwienie obsługi programu. Poniżej znajduje się lista zmian, która dotyczy zarówno wersji EWMAPA 8, jak i EWMAPA 8 FB.

 1. We wszystkich wersjach EWMAPY, można było edytować dowolne skonfigurowane warstwy czy szrafury. Nie dotyczyło to jednak bazy działek. Edycji mogła podlegać tylko główna baza działek. W wersji 8. usunięto to ograniczenie. W każdej chwili użytkownik może wskazać, która baza podlega edycji, „uaktywnić“ ją, a następnie przejść do edycji. Znacznie uprości to edycję działek leżących przy granicy gminy lub konturów czy użytków, jeśli zmiana granicy działki ma mieć wpływ na ich przebieg. Pojęcie „aktywnej bazy“ jest realizowane nie tylko podczas edycji, lecz także podczas eksportów, zrzutów na warstwę itp.
 2. Obiekty są ważnym elementem systemu EWMAPA. Wersja 8. poszerzyła liczbę funkcji dostępnych podczas operacji na obiektach:
  • usuwanie obiektów z bloku
  • usuwanie wybranych obiektów - można usunąć wszystkie obiekty o danym kodzie lub zgodnym początku identyfikatora
  • usuwanie obiektów wraz z usuwaniem elementów z warstw
  • tworzenie obiektów liniowych na podstawie wskazanego początku i końca
  • kontrola poprawności i spójności bazy obiektowej
  • zrzut identyfikatorów obiektów powierzchniowych (np. budynków czy użytków) na warstwę.
 3. Do wersji 7. warstwy mogły mieć nazwy o długości maksymalnie 10 znaków. W niektórych przypadkach utrudniało to czytelność. Dużym mankamentem był także import z DXF, w przypadku gdy warstwy w DXF miały dłuższe nazwy, a po ich skróceniu powtarzały się. Wersja 8. EWMAPY umożliwia zakładanie warstw o długich nazwach. W nowej wersji poszerzono możliwości wstawiania symboliki. Obecnie symbole (podobnie jak teksty) mogą posiadać odnośniki, jak i mogą być odsunięte od punktu wstawienia.
 4. Markery dostępne w EWMAPIE zawsze były użytecznym narzędziem. W wersji 8. zwiększono ich funkcjonalność:
  • możliwość zrzutu markera prostokątnego na warstwę
  • możliwość pomiaru powierzchni według markera prostokątnego
  • odczyt punktów załamania markera powierzchniowego z pliku z możliwością wskazania układu współrzędnych oraz kolejności kolumn X i Y
  • wprowadzenie pojęcia „aktywnego“ markera punktowego - markera wykorzystywanego przez system do sygnalizacji błędów czy wyszukiwanych obiektów
  • sekwencja Ctrl F uruchamia wyszukiwanie na warstwie z użyciem aktywnego markera
  • możliwość wyszukiwania tekstu na warstwie na podstawie wzorca (regular expressions).
 5. Ważną funkcją EWMAPY były przeliczenia współrzędnych między różnymi układami oraz transformacja danych. W wersji 8. dodano transformację do wszystkich importów i eksportów, co umożliwia niemal transparentne przechodzenie pomiędzy układami. Np. można odczytać plik shapefile z układu geograficznego, podczas importu dokonać transformacji do układu płaskiego 92, a następnie po modyfikacji danych wyeksportować je ponownie jako współrzędne geograficzne.
 6. Pomimo coraz częstszego wykorzystywania danych w postaci numerycznej, stale występuje konieczność wykonywania wydruków lub wyplotów. W wersji 8. dodano zupełnie nową funkcję polegającą na składaniu kilku wydruków na jednym arkuszu i ich wspólnym drukowaniu.
 7. Wielu naszych klientów wskazuje na potrzeby rozbudowy modułu eksportu do formatu DXF. Format ten stał się standardem podczas przekazywania nieobiektowych danych geodezyjnych. W wersji 8. EWMAPY dodano nowe możliwości:
  • eksport do formatu DXF z bloku
  • eksport do formatu DXF działek, konturów i użytków bez potrzeby ich zrzutu na warstwy.
 8. Eksplorator EWMAPY to jedno z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. W wersji 8. dodano kilka nowych opcji:
  • powiększenie do obszaru zajmowanego przez zaznaczone warstwy
  • odczyt zawartości podwarstwy
  • usunięcie z pamięci danych podwarstwy
  • odczyt warstw/podwarstw z markera powierzchniowego.
 9. Pozostałe zmiany w wersji 8.:
  • ciągłe wprowadzanie łuków
  • pomiar odległości po łuku
  • filtrowanie po statusie dla działek, punktów i warstw oraz po operacie dla obiektów
  • grupowe usuwanie działek podczas przeglądania listy działek
  • możliwość określenia menu widoczności i aktywności dla bazy - pojawia się po otwarciu bazy
  • wsadowy eksport do SWDE
  • rozbudowa importu SWDE o jednoczesny import działek, konturów i użytków
  • poprawa jakości wyświetlania rastra podczas oddalania
  • dodanie generowania numeru konturu lub użytku dla baz FB
  • dodanie trybu automatycznego generowania numeru punktu granicznego
  • zmiana jednostki powierzchni w zależności od wielkości wskazanego obszaru.

 PDF  EWMAPA 8 - cennik promocyjny od 1 czerwca 2007

 PDF  EWMAPA 8 - cennik ważny od 1 września 2007

Odwiedza nas 186 gości oraz 2 użytkowników.