Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Geoportal Gorzowa już działa

Źródło: http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/17303-geoportal-gorzowa-juz-dziala

1 lipca został uruchomiony geoportal Miasta Gorzów Wielkopolski, z którego można korzystać pod adresem http://www.wms.gorzow.pl/. Jego uruchomienie związane jest z realizacją unormowań ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489 z dnia 7 maja 2010 r.)

Geoportal (za Wikipedią) to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanymi. Geoportal umożliwia w szczególności korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych.

Geoportal Miasta Gorzów Wlkp. został wykonany w technologii firmy Geobid sp. z o.o. z Katowic z wykorzystaniem programów takich jak EWMAPA, EWOPIS, ADRES, DOKUMENT wykorzystywanych przez Urząd Miasta między innymi do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przetworzenie i włączenie do geoportalu danych graficznych i opisowych zrealizował Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych z Wydziału Geodezji i Katastru. Urzędnicy wykorzystali wiedzę jaką zdobyli podczas projektu Akademia Inspire, w którym to miasto zdobyło wyróżnienie w kategorii miasta i miasta na prawach powiatu.

Na geoportalu prezentowane są w chwili obecnej następujące dane:

 • granica miasta,
 • granice obrębów,
 • zdjęcia lotnicze (ortofotomapy) z 2008 i 2011 roku,
 • numeryczny model terenu wraz z warstwicami,
 • działki ewidencyjne,
 • kontury klasyfikacyjne,
 • budynki,
 • adresy,
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
 • rejestr zabytków,
 • rewitalizacja,
 • ochrona przyrody- pomniki przyrody, obszary chronione,
 • mapy akustyczne- imisyjne, przekroczeń, mapa wrażliwości.

Geoportal pozwala na wizualizację danych przestrzennych, nakładanie na siebie danych przestrzennych w celu ich analizy, wyszukiwanie działki oraz adresu, lokalizacje punktu poprzez współrzędne, pomiar odległości i powierzchni, uzyskanie informacji o obiektach. Koszt wdrożenia geoportalu to około 30.000 zł, na który składa się zakup oprogramowania oraz urządzeń komputerowych.

Geoportal będzie podlegał sukcesywnym zmianom poprzez aktualizacje stosownego oprogramowania i dołączanie kolejnych baz danych przestrzennych.

Anna Zaleska, Wydział Geodezji i Katastru


Gorzów Wielkopolski uruchomił geoportal

Źródło: http://lubuskie.onet.pl/gorzow-wielkopolski-uruchomil-geoportal/08c1e

Od lipca br. internauci mogą korzystać z geoportalu, pozwalającego np. wyszukać nieruchomość lub jej adres. Portal ten został uruchomiony przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - poinformowała rzecznik gorzowskiego magistratu Anna Zaleska.

Portal umożliwia wizualizację danych przestrzennych, nakładanie na siebie danych przestrzennych w celu ich analizy, wyszukiwanie działki oraz adresu, lokalizacje punktu poprzez współrzędne, pomiar odległości i powierzchni oraz uzyskanie informacji o obiektach.

Geoportal Miasta Gorzów Wlkp. został wykonany w technologii firmy Geobid sp. z o.o. z Katowic. Przetworzenie i włączenie do niego danych graficznych i opisowych zrealizowali urzędnicy z Wydziału Geodezji i Katastru.

Na stworzenie portalu – zakup oprogramowania oraz urządzeń komputerowych - miasto wydało około 30 tys. zł. Geoportal będzie się rozwijał poprzez aktualizacje stosowanego oprogramowania i dołączanie kolejnych baz danych przestrzennych.

Na portalu prezentowane są w chwili obecnej takie dane jak: granica miasta, granice obrębów, zdjęcia lotnicze (ortofotomapy) z 2008 i 2011 roku, numeryczny model terenu wraz z warstwicami, działki ewidencyjne, kontury klasyfikacyjne, budynki, adresy, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, rejestr zabytków, rewitalizacja, dane dotyczące ochrony przyrody i zanieczyszczenia środowiska.

Geoportal Miasta Gorzów Wielkopolski dostępny jest pod adresem: http://www.wms.gorzow.pl/

Samorządy są zobowiązane do uruchomienia tego typu portali ma mocy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.


Zobacz swój dom na geoportalu

Źródło: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,12086335,Zobacz_swoj_dom_na_geoportalu.html - 06.07.2012 , aktualizacja: 09.07.2012 09:12

Chcesz kupić działkę, zainwestować w Gorzowie, sprawdzić czy w kupowanym mieszkaniu nie będzie dokuczał ci hałas? Od kilku możesz to wszystko sprawdzić na gorzowskim geoportalu uruchomionym przez urząd miasta.

Gorzowski geoportal znajdziemy pod adresem: www.wms.gorzow.pl. Powstał w związku z ustawą, która nakazuje gminom udostępnianie informacji przestrzennej. Co ciekawe: portal powstał siłami urzędników Wydziału Geodezji i Katastru. Urzędnicy wykorzystali wiedzę jaką zdobyli podczas udziału w projekcie Akademia Inspire, w którym miasto zdobyło wyróżnienie. Nie zlecili tej pracy firmie zewnętrznej i dzięki za temu całość kosztowała jedynie 30 tys. zł za oprogramowanie. Geoportal Miasta Gorzów Wlkp. został wykonany w technologii firmy Geobid sp. z o.o. z Katowic. z wykorzystaniem programów takich jak EWMAPA, EWOPIS, ADRES, DOKUMENT wykorzystywanych przez Urząd Miasta między innymi do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - Inne miasta zlecają zbieranie danych do geoportalu prywatnym firmom i wtedy koszt jest wysoki, idzie nawet w miliony. My postawiliśmy sobie cel, że podejmą się tego nasi pracownicy i wykorzystają wiedzę, jaką zdobyli w szeregu różnych szkoleń. Geoportal będzie się systematycznie rozwijał, będziemy dopinać kolejne warstwy. Chcemy też w przyszłości uruchomić odrębny portal dla aglomeracji z dostępnymi informacjami dla poszczególnych gmin - mówi Jerzy Oleksiewicz, dyrektor wydziału.

Co daje nam geoportal? - Zawiera warstwy, które można oglądać dla wybranego terenu i które można wzajemnie na siebie nakładać w w rożnych kombinacjach. Na przykład przykład na ortofotomapy, czyli najnowsze zdjęcia lotnicze z 2011 r. możemy nałożyć oferty inwestycyjne, ewidencję zabytków czy mapy akustyczne nasilenia, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego itp. - opowiada Agnieszka Dziakowicz, kierownik Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych. Inne warstwy to np. granice miasta, numeryczny model terenu wraz z warstwicami, budynki, adresy, rewitalizacja, ochrona przyrody- pomniki przyrody, obszary chronione.

Geoportal pozwala więc na wizualizację danych przestrzennych, nakładanie na siebie danych przestrzennych w celu ich analizy, wyszukiwanie działki oraz adresu, lokalizacje punktu poprzez współrzędne, pomiar odległości i powierzchni, uzyskanie informacji o obiektach. Oprócz map i warstw z rożnych dziedzin geoportal kieruje nas bezpośrednio do informacji dostępnych w innych bazach danych, wyszukując np. szkołę zdobędziemy też łatwo wszelkie dostępne informacje o tej placówce. Jeśli oglądamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jakiegoś terenu, jednym kliknięciem trafimy również do szczegółowych opisów i odpowiedniej uchwały rady miasta.

Każdy mieszkaniec, każdy inwestor szukający informacji lokalizacyjnych dostanie wiec od ręki wstępne informacje bez kontaktu z urzędem. - Udostępniamy pewne nieodpłatne dane z zasobu geodezyjnego. Oczywiście do celów proceduralnych, projektowych to nie wystarczy, bezwzględnie wymagane są poświadczone dokumenty. Ale portal nie do tego służy. Te materiały informacyjne umożliwiają podjęcie wstępnej decyzji: gdzie coś się znajduje, jakie są warunki. Albo po prostu zdobycie informacji o budynku, szkole czy instytucji - tłumaczy Jerzy Oleksiewicz.


Gorzów Wielkopolski uruchomił geoportal

Źródło: http://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/artykul/1468263,gorzow-wielkopolski-uruchomil-geoportal,id,t.html - 2012-07-06

Od lipca br. internauci mogą korzystać z geoportalu, pozwalającego np. wyszukać nieruchomość lub jej adres. Portal ten został uruchomiony przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - poinformowała rzecznik gorzowskiego magistratu Anna Zaleska.

Portal umożliwia wizualizację danych przestrzennych, nakładanie na siebie danych przestrzennych w celu ich analizy, wyszukiwanie działki oraz adresu, lokalizacje punktu poprzez współrzędne, pomiar odległości i powierzchni oraz uzyskanie informacji o obiektach.

Geoportal Miasta Gorzów Wlkp. został wykonany w technologii firmy Geobid sp. z o.o. z Katowic. Przetworzenie i włączenie do niego danych graficznych i opisowych zrealizowali urzędnicy z Wydziału Geodezji i Katastru.

Na stworzenie portalu – zakup oprogramowania oraz urządzeń komputerowych - miasto wydało około 30 tys. zł. Geoportal będzie się rozwijał poprzez aktualizacje stosowanego oprogramowania i dołączanie kolejnych baz danych przestrzennych.

Na portalu prezentowane są w chwili obecnej takie dane jak: granica miasta, granice obrębów, zdjęcia lotnicze (ortofotomapy) z 2008 i 2011 roku, numeryczny model terenu wraz z warstwicami, działki ewidencyjne, kontury klasyfikacyjne, budynki, adresy, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, rejestr zabytków, rewitalizacja, dane dotyczące ochrony przyrody i zanieczyszczenia środowiska.

Geoportal Miasta Gorzów Wielkopolski dostępny jest pod adresem: http://www.wms.gorzow.pl/

Samorządy są zobowiązane do uruchomienia tego typu portali ma mocy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.


Geoportal pełen przestrzennej prawdy o mieście

Źródło: strony lokalne GW - Zielona Góra (DLO ZI) nr 158, wydanie z dnia 09/07/2012 Gazeta Zielona Góra - Gorzów Wlkp., str. 2

Chcesz kupić działkę, zainwestować w Gorzowie, sprawdzić, czy w kupowanym mieszkaniu nie będzie dokuczał ci hałas? Od kilku dni możesz to wszystko sprawdzić na gorzowskim geoportalu uruchomionym przez Urząd Miasta.

Gorzowski geoportal znajdziemy pod adresem Wms.gorzow.pl. Powstał w związku z ustawą, która nakazuje gminom udostępnianie informacji przestrzennej. Portal powstał siłami urzędników wydziału geodezji i katastru. Urzędnicy wykorzystali wiedzę, jaką zdobyli podczas udziału w projekcie Akademia Inspire, w którym miasto zdobyło wyróżnienie. Nie zlecili tej pracy firmie zewnętrznej i dzięki temu całość kosztowała jedynie 30 tys. zł za oprogramowanie.

- Inne miasta zlecają zbieranie danych do geoportalu prywatnym firmom i wtedy koszt jest wysoki, idzie nawet w miliony. My postawiliśmy sobie cel, że podejmą się tego nasi pracownicy i wykorzystają wiedzę, jaką zdobyli w szeregu różnych szkoleń. Geoportal będzie się systematycznie rozwijał, będziemy dopinać kolejne warstwy. Chcemy też w przyszłości uruchomić odrębny portal dla aglomeracji z dostępnymi informacjami dla poszczególnych gmin - mówi Jerzy Oleksiewicz, dyrektor wydziału.

Co daje nam geoportal? - Zawiera warstwy, które można oglądać dla wybranego terenu i które można wzajemnie na siebie nakładać w rożnych kombinacjach. Na przykład na ortofotomapy, czyli najnowsze zdjęcia lotnicze z 2011 r., możemy nałożyć oferty inwestycyjne, ewidencję zabytków czy mapy akustyczne nasilenia, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego itp. - opowiada Monika Dziakowicz, kierownik Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych. Inne warstwy to np. granice miasta, numeryczny model terenu wraz z warstwicami, budynki, adresy, rewitalizacja, ochrona przyrody - pomniki przyrody, obszary chronione.

Geoportal pozwala więc na wizualizację danych przestrzennych, nakładanie na siebie danych przestrzennych w celu ich analizy, wyszukiwanie działki oraz adresu, lokalizacje punktu poprzez współrzędne, pomiar odległości i powierzchni, uzyskanie informacji o obiektach. Oprócz map i warstw z różnych dziedzin geoportal kieruje nas bezpośrednio do informacji dostępnych w innych bazach danych, wyszukując np. szkołę, zdobędziemy też łatwo wszelkie dostępne informacje o tej placówce. Jeśli oglądamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jakiegoś terenu, jednym kliknięciem trafimy również do szczegółowych opisów i odpowiedniej uchwały rady miasta.

Każdy mieszkaniec, każdy inwestor szukający informacji lokalizacyjnych dostanie więc od ręki wstępne informacje bez kontaktu z urzędem.

- Udostępniamy pewne nieodpłatne dane z zasobu geodezyjnego. Oczywiście do celów proceduralnych, projektowych to nie wystarczy. Tam już bezwzględnie wymagane są poświadczone dokumenty. Ale portal nie do tego służy. Te materiały informacyjne umożliwiają podjęcie wstępnej decyzji: gdzie coś się znajduje, jakie są warunki. Albo po prostu zdobycie informacji o budynku, szkole czy instytucji - tłumaczy Jerzy Oleksiewicz.

DARIUSZ BARAŃSKI


Geoportal Gorzowa

Źródło: http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/geoportal-gorzowa/ - 05.07.2012 15:13

Gorzów ma swój geoportal. Został on uruchomiony przez Urząd Miasta.

Na geoportalu prezentowane są między innymi następujące dane: granica miasta, granice obrębów, zdjęcia lotnicze, działki ewidencyjne, plany zagospodarowania przestrzennego czy rejestr zabytków. Przetworzenie i włączenie do geoportalu danych graficznych i opisowych zrealizował wydział geodezji i katastru. - Urzędnicy wykorzystali wiedzę, jaką zdobyli podczas projektu "Akademia Inspire", w którym to miasto zdobyło wyróżnienie w kategorii miasta i miasta na prawach powiatu – mówi dyrektor wydziału geodezji i katastru Jerzy Oleksiewicz.

Z geoportalu można korzystać pod adresem internetowym www.wms.gorzow.pl. Jak najprościej wejść na portal podpowiada Agnieszka Dziakowicz.

Geoportal pozwala na wizualizację danych przestrzennych, nakładanie na siebie danych, wyszukiwanie działki oraz adresu, lokalizacje punktu poprzez współrzędne, pomiar odległości i powierzchni. Koszt wdrożenia geoportalu to około 30.000 zł, na który składa się zakup oprogramowania oraz urządzeń komputerowych.

Agnieszka Dobosiewicz

Odwiedza nas 127 gości oraz 2 użytkowników.