Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


System OŚRODEK

Kontrola podpisu elektronicznego przy przyjęciu operatu do zasobu

Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz.1572), w § 71 ust. 9 stanowi, że "Operat techniczny, w którego skład wchodzą wyłącznie dokumenty elektroniczne, może być przekazany do PZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej".

Ponieważ nie zostały wydane rozporządzenia na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 6,7 oraz art.26 ust.2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, określające "format pliku danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, zapisanych na nośniku informatycznym zgodnie ze schematem GML", przyjęcie operatu sprowadza się jedynie do formalnej kontroli podpisu elektronicznego.

Poniżej znajduje się program do weryfikacji podpisu elektronicznego firmy UNIZETO ze Szczecina. Jest to bezpłatny program umożliwiający weryfikację podpisów elektronicznych wydanych przez wszystkie centra autoryzacyjne w naszym kraju.

Na niniejszej stronie będą znajdowały się kolejne informacje dotyczące rozwoju naszego oprogramowania w związku z wprowadzanymi rozporządzeniami.

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.