Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


DROGI 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.09:

 • Dodanie możliwości umieszczenia pliku z konfiguracją w katalogu z programem (drogi.ini).
 • Dodanie możliwości (menu Baza/Użytkownik) podania okresu upoważnienia do dokonywania wpisów dla każdego użytkownika (wpis ten będzie się drukował w książce drogi w tabeli "osoba upoważniona do dokonywania wpisu").
 • Poprawienie sumowania pól w formularzu danych o sieci dróg publicznych.
 • Dodanie wydruku danych aktualnych.
 • Dodanie automatycznego wyliczania długości drogi i powierzchni ogółem oraz długości i powierzchni drogi wielojezdniowej na podstawie parametrów technicznych jezdni.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • Zapamiętywanie wielkości okna głównego.
 • Wyszukiwanie odcinka drogowego po nazwie ulicy.
 • Dodanie możliwości wyłączania skrzyżowań z sumowania danych na podstawie parametrów technicznych.
 • Zmiana sposobu sumowania powierzchni nawierzchni gruntowej ogółem.

Uaktualnienie do wersji 1.07:

 • Dodanie możliwości dokonywania pomiaru odległości i dynamicznej odległości poprzez OLE z EWMAPY (od 7.11).
 • Dodanie możliwości obliczania niektórych pól.
 • Automatyczne uzupełnianie kilometrażu końcowego podczas wpisywania początkowego dla niektórych pól.
 • Zmiana wydruku kilometrażu zjawiska punktowego (z wersji np. 50-50 na postać 50).
 • Dodanie możliwości uzupełniania tabeli skrzyżowań na podstawie parametrów technicznych.
 • Dodanie uzupełniania zbiorczych danych technicznych na podstawie parametrów technicznych.
 • Dodanie możliwości nie drukowania pustych wierszy w formularzu danych o sieci dróg publicznych.
 • Dodanie kopiowania lokalizacji, odcinka i klasy technicznej drogi dla zagospodarowania i wyposażenia technicznego z parametrów technicznych.
 • Dodanie wyszukiwania odcinka drogi po nazwie ulicy (z pola przebieg).

Uaktualnienie do wersji 1.06:

 • Zmiany związane z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582).
 • Uzupełnienie kolumny kilometraż przy powtarzającym się zakresie kilometrażu (do tej pory kolumna była pusta).
 • Powiększenie miejsca na dane opisujące przebieg drogi, ciąg i lokalizacje.
 • Zapis kilometrażu na wydrukach w postaci km + m.
 • Dodanie kilometrażu punktu początkowego liczenia kilometrażu lokalnego.
 • Dodanie rozróżnienia na zestawienia w granicach administracyjnych miast i poza nimi tam gdzie wymaga tego rozporządzenie.
 • Dodanie wydruku tabeli osób upoważnionych do dokonywania wpisu.
 • Dodanie numeracji stron oraz wydruku spisu treści książki drogi.

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • Dodanie tabeli odnośnie skrzyżowań dla danego odcinka drogi.
 • Dodanie wydruków formularza danych o sieci dróg publicznych.
 • Dodanie wydruku części A karty danych techniczno-eksploatacyjnych.

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Ściślejsze dostosowanie wzorców wydruków do wzorów zawartych w rozporządzeniu.
 • Poprawienie generowania wykazu dróg i obiektów mostowych.
 • Dodanie możliwości wydruku tabel książki drogi nawet kiedy są one puste.

UWAGA:
Uaktualnienie zamienia większość wzorców wydruku na nowsze nadpisując stare wzorce. Jeżeli ktoś dokonał modyfikacji wzorców wydruku na własną rękę i nie zapisał ich pod inną nazwą to przed zrobieniem uaktualnienia powinien to zrobić w przeciwnym wypadku utraci wprowadzone przez siebie zmiany.


Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • Dodanie wyszukiwania miejscowości po opisie w słowniku miejscowości.
 • Dodanie długości przy opisie zjawiska w tabelce z kilometrażem.
 • Dodanie słownika oznakowania poziomego i pionowego.
 • Dodanie obliczania powierzchni przy znanej długości i szerokości danego zjawiska na drodze.

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • Dostosowanie do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 54).

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Program DROGI jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia części opisowej ewidencji dróg i obiektów mostowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582),
 • Program DROGI jest programem samodzielnym, ale jego siła ujawnia się we współpracy z innymi programami – elementami systemu STRATEG: EWMAPA, EWOPIS, SESUT.
 • Podstawowe funkcje programu:
  • ewidencja wszystkich atrybutów związanych z drogą
  • wykonanie zestawień i wydruków dotyczących dróg
  • ewidencja wybranych atrybutów dotyczących mostów w bazie danych i wszystkich pozostałych elementów w trybie opisowym
  • możliwość podłączenia zdjęć związanych z drogą lub obiektem mostowym.
 • Program DROGI współpracuje z programem EWMAPA poprzez:
  • Interfejs pytający umożliwiający pozyskanie informacji opisowej dotyczącej drogi. Interfejs ten ma formę interfejsu ciągłego, tzn. może wyświetlać dane w sposób ciągły.
  • Interfejs modyfikujący umożliwia dopisywanie nowych danych w części opisowej z poziomu części graficznej. Interfejs ten jest uruchamiany przy każdym dopisaniu, modyfikacji lub usunięciu obiektu. Dzięki niemu możemy uzyskać pełną synchronizację baz.
  • Interfejs numerujący ma za zadanie ułatwić numerację nowych punktów (armatury) i przewodów.
  • Interfejs zwrotny umożliwia wskazanie przewodu lub armatury spełniających zadany warunek.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.09 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: DROGI
Wielkość: 1082306 B
Dodany: 2012-01-25
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.