Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Moduł umożliwia przestrzenne prowadzenie bazy EMUiA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125). Na specjalnie przygotowane warstwy można wprowadzać punkty adresowe, numery adresowe, osie ulic oraz obszar osiedli i placów.

Moduł zawiera następujące dane:

 • Warstwy:
  • warstwa tekstowa: EADOD - Nazwy ulic, placów, miejscowości
   • 0 NZW UL,PL - Nazwy ulic, placów, miejscowości
  • warstwa tekstowa: EADTD - Numery adresowe
   • 0 NR ADR - Numery adresowe
   • 1 NR PROJ - Numery adresowe projektowane
   • 2 NR BUD - Numery adresowe w trakcie budowy
  • warstwa tekstowa: EAPADR - Punkty adresowe
   • 0 PADR IST - Punkty adresowe
   • 1 PADR PROJ - Punkty adresowe projektowane
   • 2 PADR BUD - Punkty adresowe w trakcie budowy
  • Warstwa liniowa: EAOADR - Place, osiedla - (obiekty powierzchniowe)
   • 0 OADR - Place, osiedla - (obiekty powierzchniowe)
  • Warstwa liniowa: EAUADR - Ulice, osiedla - (obiekty liniowe)
   • 0 UADR - Ulice, osiedla - (obiekty liniowe)
 • Zdefiniowane kody obiektów:
  • PADR - punkt adresowy, składający się z odpowiednich elementów na warstwie EAPADR,
  • UADR - ulice i osiedla (obiekty liniowe), składający się z elementów na warstwie EAUADR; obiekty na tej warstwie powinny stanowić ciągłą linię łamaną (może to być linia typu graf, do jednego wierzchołka może dochodzić więcej niż jeden odcinek),
  • OADR - place i osiedla (obiekty powierzchniowe), składający się z elementów na warstwie, EAOADR, obiekty na tej warstwie powinny stanowić zamkniętą powierzchnię.

Moduł ten najlepiej funkcjonuje w połączeniu z programem ADRES 3, który służy do prowadzenia części opisowej bazy adresowej. Pozwala na szybką lokalizację na mapie przez podanie adresu nieruchomości, porównanie adresów z danymi GUS, oraz eksport danych do formatu GML. Dodatkowo moduł może być połączony z bazą ewidencji ludności w programie MIESZKANIEC. Pozwala to m.in. na wykonywanie wykazu osób zameldowanych pod wybranymi adresami przez podanie dowolnego obszaru na mapie. Opcja ta może być szczególnie przydatna w celu wykonywania list wyborczych, lub wykazu osób w zarządzaniu kryzysowym.

Aby dodać nowy do moduł do bazy, należy:

 1. Z paska głównego menu wybrać Baza, następnie Konfiguracja baz.
 2. Ustawić się na swojej bazie, następnie wybrać Warstwy i z prawej strony kliknąć 1 na ekranie pojawi się okno:
  2
  w którym należy nazwać nowy katalog, np. ADRES.
 3. Wskazać ścieżkę katalogu z warstwami. W tym celu kliknąć Zmień, a następnie odszukać na dysku miejsce, w którym jest zapisany dany moduł. W przypadku tego modułu, należy
  3
  otworzyć katalog ADRESY.
 4. Ścieżka powinna być wpisana – kliknąć OK. Nowy katalog w bazie został utworzony. W celu sprawdzenia poprawnego wykonania, należy wybrać Baza → Otwórz bazę i otworzyć ją. Następnie otworzyć Eksplorator i sprawdzić czy utworzył się nowy katalog wraz z warstwami:
  4

Dodawanie menu

Wraz z warstwami, w katalogu docelowym znajdują się pliki z menu widoczności i aktywności. Aby dodać menu widoczności, należy:

 1. Wybrać Baza → Konfiguracja → Warstwy.
 2. W oknie z prawej strony wybrać Dodaj, powinno wyświetlić się w oknie Nowe menu widoczności, następnie kliknąć w Zmień, aby nadać mu nazwę, np. Adresy.
 3. Wskazać ścieżkę do pliku z menu, Adres3 wid.mnu, który znajduje się w katalogu
  5
  ADRESY, klikając w Zmień.
 4. Kliknąć OK – menu widoczności powinno zostać dodane.

Aby dodać menu aktywności, należy:

 1. Wybrać Baza → Konfiguracja → Warstwy.
 2. W oknie z prawej strony wybrać Dodaj, powinno wyświetlić się w oknie Nowe menu widoczności, następnie kliknąć w Zmień, aby nadać mu nazwę, np. Adresy.
 3. Wskazać ścieżkę do pliku z menu, Adres3.mnu, który znajduje się w katalogu ADRESY,
  6
  klikając w Zmień.
 4. Kliknąć OK – menu widoczności powinno zostać dodane.

Pliki do pobrania:

Pliki:
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Popularne

Pobierz

Moduł startowy do programu EWMAPA - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Archiwum zawierające wzorcowy katalog z warstwami, obiektami i menu widoczności oraz aktywności.Wielkość
Pobrany
243.76 KB
3972
Dokument - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Popularne

Pobierz

Moduł startowy do programu EWMAPA - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Instrukcja instalacji i konfiguracji modułu Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (dokument w formacie pdf).Wielkość
Pobrany
167.87 KB
3685

Odwiedza nas 86 gości oraz 1 użytkownik.