Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


REJAKT 2 / FOGR 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Zmieniono sposób wprowadzania GUS B-05 i B-06 ze względu na zestawienie GUNB-3.
 • Dodano edytor wzorców GUNB-3. W folderze z wzorcami znajduje się przykładowy wzorzec GUNB-3.
 • Dodano wydruk wzorca GUNB-3.
 • Dodano możliwość generacji zestawień B-05, B-06, GUNB-3 z kilku sygnatur - w tym celu należy dokonać odpowiedniej konfiguracji (edycji pliku gus_poz.txt).
 • Dodano możliwość zmiany formatu wyświetlania daty (opcja Plik → Konfiguracja).
 • Dodano numerację pism w ramach roku.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Poszerzono zakres gromadzonych danych przy pozwoleniach na budowę o dane konieczne do utworzenia zestawień GUS: B-05 i B-06.
 • Dodano edytor wzorców B-05 i B-06. W folderze z wzorcami znajdują się przykładowe wzorce B-05 i B-06.
 • Dodano wydruk wzorców B-05 i B-06.

Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Dodano nowy typ dokumentów przychodzących - dowolny plik. Obecnie istnieje możliwość podłączania dokumentów typu PDF oraz innych.
 • W definicji sygnatur dodano opcję "Swobodna edycja". Opcja ta zezwala na dowolną modyfikację sprawy oraz jej usunięcie.
 • Dodano wizualizację obiektu w EWMAPIE.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Poprawiono obsługę zmiennych WAR_xxx POZ_xxx i FOGR_xxx.

Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Dostosowano moduł FOGR do nowych przepisów.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 115, poz. 967) zmieniła zasadę naliczania należności, a tym samym opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych.

Należność nie oblicza się już na podstawie równowartości ton ziarna żyta, ale na podstawie wartości podanych w ustawie.

Art. 2 ww. ustawy stanowi, że od 1 stycznia 2010 r.:

 • do spraw wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją naliczenie należności i opłat rocznych następuje na nowych zasadach wprowadzonych tą ustawą
 • do spraw, w których wydano decyzję ostateczną o wyłączeniu gruntów, do ustalenia kwoty należności oraz opłaty rocznej do uiszczenia w danym roku, stosuje się stare przepisy (sprzed ww. ustawy o zmianie).

Ustawa ta, spowodowała konieczność zmian w module FOGR w programie RejAkt.

 • W zakładce FOGR, w miejscu, gdzie wybierano sposób załatwienia sprawy (Typ decyzji), oprócz:
  • bez opłat
  • nie jest wymagana
  • nie mają zastosowania

  pojawiło się w miejscu wymagana opłata:

  • stara opłata
  • nowa opłata

W trakcie przeprowadzania upgrade programu przy wszystkich decyzjach, w których występowało wymagana opłata pojawi się stara opłata, czyli opłata obliczana na podstawie równowartości ton ziarna żyta.

W trybie modyfikacji można zmienić starą opłatę na nową opłatę i naciskając odpowiednie przyciski obliczyć należność i opłatę roczną wg nowych zasad.

Zmianie uległa tabela Parametry oprócz równowartości ton ziarna żyta dla każdego użytku, znalazła się kolumna Należność za ha, która umożliwia automatyczne naliczanie po użyciu przycisku Należności pierwotnej, czyli należności wynikającej z przemnożenia przez wyłączaną powierzchnię. W opisie zmiennych do tworzenia zestawień została opisana jako FOGR_należność nowa.

Pole Należność odpowiada Należności pierwotnej minus Wartość gruntu . Jest to wartość, którą inwestor powinien zapłacić.

Pozostałe funkcje programu zostały niezmienione.


Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • W oknie obsługi pism dodano opcję multidekretacji.

Obsługa multidekretacji polega na zaznaczeniu pism przy pomocy klawisza "Ins". Po zaznaczeniu należy nacisnąć przycisk dekretacji.


Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Zmieniono sposób obliczania długości linii w edytorze. Dzięki nowym, precyzyjnym obliczeniom układ dokumentu na ekranie i na wydruku powinien być identyczny. UWAGA! Po nowym przeliczeniu istniejące lub nowo tworzone dokumenty mogą wyglądać inaczej (pewne wyrazy mogą przejść do nowej linii lub być cofnięte do linii poprzedniej).
 • Dodano opcję łatwego wprowadzania znaku spacji nierozdzielającej (Prawy Alt + Spacja) oraz znaku paragrafu (Prawy Alt + 4).

Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Dodano obsługę druku dwustronnego (wymagana jest drukarka z duplexem).

Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Dodano możliwość sterowania programem jako serwerem OLE. Opcja wykorzystywana przez EWOPIS 3 do szybkiego zamykania sprawy w programie REJAKT.

Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • Podczas tworzenia kopii pisma możliwa jest natychmiastowa dekretacja.
 • Zrezygnowano ze wstępnego sortowania osób w menu "Osoby". Sortowanie załącza się automatycznie po wprowadzeniu warunku w filtrze. Zmiana znacznie przyspiesza wyświetlenie okna z osobami.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Program do obsługi kancelaryjnej organów gmin i powiatów (zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 XII 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych) REJAKT umożliwiający:
  • prowadzenie jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla organu
  • przyporządkowanie symboli wykazu akt do poszczególnych osób (pracowników)
  • prowadzenie spraw w ramach poszczególnych symboli wykazu
  • edycję pism z wykorzystaniem wzorców (decyzji, postanowień ...) w rozbudowanym i wygodnym edytorze
  • archiwizację wszystkich pism przyporządkowanych do sprawy
 • W wersji 2 program został poszerzony o szereg funkcji ułatwiających pracę.
 • Znaczna część zmian została zainspirowana przez dotychczasowych użytkowników.
 • Istotne zmiany zostały podyktowane nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (rozporządzenie ministra SWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku).
 • Wszystkie dokumenty tworzące sprawę, mogą być zdalnie dostępne w sieci urzędu dla tych osób, którym administrator nadał takie uprawnienia.
 • Dla określonych rodzajów spraw istnieje możliwość dołączenia dodatkowej tabeli, w której oprócz ogólnych atrybutów związanych ze sprawą, zapamiętywane są atrybuty szczególne niezbędne przy prowadzeniu spraw związanych z decyzjami o warunkach zabudowy, pozwoleniami na budowę, wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej itp.
 • Istotną cechą programu jest możliwość połączenia sprawy z obiektem terenowym zobrazowanym w programie EWMAPA.
 • W wersji 2.0 program REJAKT został rozszerzony o funkcję umożliwiającą dostęp do informacji poprzez sieć Internet. Udostępnianie informacji jest możliwe po wpisaniu numeru pisma i dotyczy:
  • daty wpływu pisma
  • znaku sprawy, do której pismo zostało przydzielone
  • daty wszczęcia postępowania
  • daty decyzji, jeśli została już podjęta
  • daty wysyłki
  • informacji z pola BIP.
 • Proces udostępniania informacji nie narusza więc danych osobowych, a dla osoby składającej pismo, znającej jego treść, daje pełną informację o stanie załatwiania sprawy.
 • Pole BIP umożliwia przesłanie dodatkowych informacji, np. prośby o kontakt telefoniczny nadawcy pisma do określonej osoby w urzędzie załatwiającej daną sprawę.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.10 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: REJAKT 2 / FOGR 2
Wielkość: 4624292 B
Dodany: 2016-03-22
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla programów REJAKT 2 oraz FOGR 2.

Odwiedza nas 85 gości oraz 1 użytkownik.