Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


REJCEN 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.17:

 • Poprawiono współpracę programów EwOpis - RCiWN

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.16:

 • Poprawiono wyświetlanie nazw obrębów po użyciu przycisku Filtruj następną bazę

Uaktualnienie do wersji 1.15:

 • Poprawiono wydruk do pliku.
 • Dodano przycisk oblicz powierzchnię nieruchomości.
 • Dodano szukanie wg. powierzchni nieruchomości.
 • Dodano szukanie wg. ID nieruchomości.
 • Dodano szukanie w innych bazach RCiWN przy ustawionym filtrze bez konieczności logowania.
 • Dodano import SWDE.
 • Dodano eksport SWDE.

Uaktualnienie do wersji 1.14:

 • Poprawiono wzorzec strony.rtf.
 • Poprawiono błędne przypisywanie danych do części mejskiej/wiejskiej.
 • Każdy budynek który ma wartość, powierzchnię*udział > 0, a z działek w transakcji wynika własność lub władanie i ma inne atrybuty potrzebne do określenia miejsca w sprawozdaniu dla GUSu będzie w nim ujęty.

Uaktualnienie do wersji 1.13:

 • Poprawa błędu I/O 103.
  W katalogu w którym jest zainstalowany RCiWN musi być podkatalog Wydruki.

Uaktualnienie do wersji 1.12:

 • Poprawa błędu 'Musisz zakończyć edycję' przy pobieraniu danych z EWOPISU WIN w RCiWN.

Uaktualnienie do wersji 1.11:

 • Poprawiono zestawienie M-04s dla GUS.

Uaktualnienie do wersji 1.10:

 • Nowe zestawienie M-04s dla GUS.

Uaktualnienie do wersji 1.09:

 • Przy przenoszeniu danych z EWOPIS-u dodano pole - data upływu władania.
 • Zestawienie GUS. Jeżeli lokal nie ma wartości a nieruchomość jest lokalowa i jest tylko jedna to jeżeli jest podana wartość nieruchomości lub transakcji to ten lokal zostanie wykazanu w sprawozdaniu.

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • Likwidacja "kłopotów" z formą obrotu przy zatwierdzaniu edycji lub dopisywaniu nowej transakcji.
 • Zbiorcze zestawienie GUS dla powiatu.

Uaktualnienie do wersji 1.07:

 • Podczas dopisywania nowej transakcji można wybrać zgłoszenie z Dziennika Zgłoszeń EWOPIS-u dla Windows i zaimportować dane (opcja dostępna dla EWOPIS-u dla Windows wersja 3 i wyższa).
 • Możliwość dopisania danych opisujących zmianę do RCiWN będąc w EWOPIS-ie dla Windows wersja 3 i wyższa.

Uaktualnienie do wersji 1.05:

 • Sprawozdanie GUS
  Strona 3 i 4. Jeżeli transakcja jest opisana nieruchomościami, które nie mają wpisanej wartości, to w sprawozdaniu będzie ujęta jako jedna nieruchomość, której wartość jest zapisana w transakcji.
  Jeżeli transakcja jest opisana nieruchością, która nie ma wartości, to jako wartość przyjmuje wartość transakcji.
  Jeżeli transakcja jest opisana kilkoma nieruchomościami a nie wszystkie nieruchomości mają wartość to w spawozdaniu będą tylko te, które mają wartość.
 • Wydruk - oprócz numeru obrębu jest drukowana jest też jego nazwa.

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • Sprawozdanie GUS.
  Każdy budynek (lokal), który ma wartość będzie wykazany na stronie 2(1). Jeżeli użytkownik zrobi sprawozdanie dla wszystkich stron to wyniki zostaną zapisane do pliku wydruki\NrStatGminy.GUS.
 • Zestawienie GUS dla powiatu.
  Po wybraniu plików *.GUS powstanie sprawozdanie, które jest sumą wszystkich wybranych.
 • Zaznaczanie do wydruku.
  Jeżeli jest wciśnięty przycisk "Zaznacz" i nie jest zaznaczona żadna transakcja to drukowana jest aktualna.
 • Poprawiono pobieranie adresów lokalu z EWOPISUu.
 • Zmieniono zaokrąglanie powierzchni lokalu z EWOPISu. Teraz jeżeli pow. lokalu w EWOPISie wynosi 15.6 to przeniesie 16 (było 15).

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Dodano do słownika Rodzaj wpisu 'Darowina'. Dokumenty, które będą opisane jako darowizna nie będą uwzględniane przy tworzeniu sprawozdania dla GUS.

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • Logowanie użytkownika z prawami ODCZYT
 • Rezygnacja z kontroli wypełnienia pól Rok zakonczenia budowy i Liczba lokali dla budynków
 • Zmiana przy wyborze wzorców zestawienia dla GUS (tylko po Ładuj Dane i zmianie wzorca program proponuje zapisanie wydruku do pliku)

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • Nadanie prawidłowej wartości generatorowi UID_NIERUCHOMOSCI_G po imporcie danych z programu EWOPIS dla Windows.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Moduł ten poszerza możliwości programu EWOPIS o prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości opisanych atrybutami określonymi w aneksie nr 9 do Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków - wytyczne techniczne wprowadzone Zarządzeniem nr 16 Głównego Geodety Kraju z dnia 3 listopada 2003 r.
 • W programie EWOPIS znajduje się opcja opcja która działa zgodnie z § 74.1. rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Wytyczne techniczne znacznie poszerzają zakres rejestru i istnieje uzasadniona obawa, że atrybuty oraz ich zakres będą podlegały zmianom w trakcie zakładania powszechnej taksacji nieruchomości, dlatego moduł ten obsługuje niezależną bazę rejestrującą atrybuty związane z rejestrem cen, wykorzystując bazę aktualizowaną przez program EWOPIS.
 • Moduł REJ-CEN podobnie jak program EWOPIS, oparty jest o bazę SQL Firebird (następca Interbase 6) zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, dużą szybkość i niezawodność.
 • Na szczególną uwagę zasługuje niezwykła prostota instalacji oraz fakt, że jako produkt Open Source Firebird jest darmowy na dowolną ilość stanowisk.
 • Dzięki współpracy z programem graficznym EWMAPA możliwe jest uzupełnienie danych rejestru cen takimi źródłami jak:
  • mapa zasadnicza
  • geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Program umożliwia zaimportowanie danych zarejestrowanych wcześniej w programie EWOPIS w opcji opcja Dane te mogą być następnie uzupełnione o dodatkowe atrybuty.
 • Dzięki opcji filtrowania można wybrać pozycje z rejestru wg różnych atrybutów:
  • rodzaj i sygnatura dokumentu (aktu, operatu itp.)
  • data transakcji lub wyceny
  • rodzaj transakcji
  • strony w transakcji
  • przedmiot transakcji lub wyceny (rodzaj nieruchomości i jej składniki)
  • adres nieruchomości.
 • Program umożliwia wydruk wybranych pozycji z rejestru oraz sporządzenie zestawienia-sprawozdania o dokonanych transakcjach dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.17 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: REJ-CEN
Wielkość: 1195518 B
Dodany: 2008-01-29
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 162 gości oraz 1 użytkownik.