Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


UW 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.14:

 • Opcja 'Pobierz jednostkę' w menu 'Ewopis'
  Możliwość pobrania pojedynczej jednostki rejestrowej z bazy danych Ewopis na takich samych zasadach jak przy opcji 'Pobierz dane'

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.13:

 • Opcja 'Cena gruntu' w menu 'Opłaty'
  generuje zestawienie działek, których cena 1 metra kw nie przekracza zadanej wartości,
 • Opcja 'Suma udziałów' w menu 'Kontrola'
  liczy sumę udziałów z wybranych kartotek,
 • Nowy wydruk 'Opłaty za działki'.

Uaktualnienie do wersji 2.12:

 • Dodano kolory w czasie edycji i dopisywania danych.
 • Nowa opcja 'Kontrola' › 'Wartość gruntu' obliczająca wartość gruntu dla wybranych kartotek z uwzględnieniem udziałów.
 • Nowy wzorzec dla wydruku 'Stan posiadania'.

Uaktualnienie do wersji 2.11:

 • Nowe pola ('Data oddania', 'Okres').
 • Możliwość wykorzystywania bibliotek dll poprzez menu 'Dodatki'.

Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Nowy raport - Stan posiadania.
 • Słownik obrębów.
 • Nowe zmienne w treści decyzji:
  <Dzialkiln> - lista działek wypisana w jednej linii,
  <odzialki> - lista działek z pominięciem nr obrębów,
  <odzialkiln> - lista działek z pominięciem nr obrębów wypisane w jednej linii,
  <obreb> - nr obrębu pierwszej działki z listy,
  <obrebsl> - słownie wypisany obręb (pierwszej działki z listy),
  <gmina> - nazwa gminy.

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Poprawiono scalanie gmin.

Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Poprawiono porównanie podmiotów z EWOPIS-em.
 • Poprawiono dopisywanie nowych kartotek.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Możliwość połączenia gmin w jedną bazę.
  UWAGA! Szczegółowy opis znajdziecie Państwo po przeprowadzeniu upgrade'u w pliku 'Opis.pdf' w tym samym katalogu w którym znajduje się plik 'UW.exe'.
 • Możliwość anulowania VAT.

Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Dodano kontrolę przypisów w archiwalnych kartotekach.
 • Rozszerzono możliwość eksportu danych do windykacji o rejestry Vatowskie (wymaga windykacji w wersji conajmniej 1.08).

Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Poprawiono zestawienie faktur za okres (sortowanie wg nr faktury)
 • Przygotowano nowy wzorzec do przypisów za okres ("PrzypZ" uwzględnia rozbicie na stawki VAT)
 • Poprawiono edycję adresów podmiotów.

Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Dodano zestawienie faktur za okres. (Przycisk 'Wydruki' › 'Faktury za okres')
 • Przygotowano bazę danych do bezpośredniego eksportu danych do windykacji.

Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Dodano obsługę faktur korygujących.

  Przypis korygujący wystawia się:

  • poprzez usunięcie przypisu z okresu zamkniętego (tego, który chcemy skorygować),
  • dopisanie przypisu i wskazanie przypisu, który chcemy skorygować.

  Fakturę korygującą wystawia się do przypisu korygującego.

  Przy wydruku faktury należy wybrać odpowiedni wzorzec: "Faktur" lub "Fak_kor"

 • Wprowadzono nowy mechanizm korygowania przypisów przekazanych do Windykacji - naciskając przycisk minus na nawigatorze przypisów kiedy kursor jest ustawiony na korygowanym przypisie przekazanym do Windykacji komputer przechodzi w tryb dopisywania przypisu, proponując nowy dokument o zminusowanych kwotach (które można poprawić) powiązany z korygowanym przypisem. Dla tak wyeksportowanego przypisu w trakcie importu danych w Windykacji, automatycznie zostanie wygenerowany dokument przeksięgowania łączący korygowany dokument z dokumentem korygującym.
 • Zmieniono kolorystykę wyświetlania przypisów - przypisy przekazane do eksportu wyświetlone są na szaro, przypisy korygujące - na żółtym tle (kolory można konfigurować).

Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Opcje pozwalające wyodrębnić VAT z opłaty. (Do tej pory VAT był doliczany do opłaty).


Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • Możliwość wydrukowania powiadomienia o opłatach (zamiast faktury).
 • Poprawiony wydruk faktury:
  • dodano numery działek na fakturze,
  • możliwość drukowania faktury dla małżeństw i podmiotów grupowych,
  • możliwość dodania przedrostka do nr faktury.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - zwana popularnie ustawą VAT oraz pismo Podsekretarza Stanu z dnia 11 sierpnia 2004 r. opublikowane w Internecie, potraktowały oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jako świadczenie usług, od których nalicza się podatek VAT i to 22 procentowy.
 • Konsekwencją tego była konieczność rozbudowy programu UW. Dodano nie tylko pola VAT i opłata brutto do bazy danych, ale poszerzono program o cały moduł wystawiania faktur VAT, gdyż każdy użytkownik, który ma możliwość odliczenia podatku VAT, będzie oczekiwał faktury, na podstawie której może ten podatek odliczyć.
 • Faktura VAT może być wystawiona przed dokonaniem przelewu i jej sporządzenie obciąża osoby naliczające opłatę.
 • Ponadto, naszym zdaniem zachodzi konieczność indywidualnego powiadomienia wszystkich użytkowników wieczystych o zwiększonych opłatach z tytułu wprowadzenia podatku VAT. By ułatwić to zadanie poszerzono program o możliwość generowania danych do korespondencji seryjnej.
 • Dokonując zmiany struktur bazy uwzględniliśmy wnioskowane wcześniej przez użytkowników zmiany w oprogramowaniu, między innymi dotyczące rozróżnienia bonifikat rocznych od bonifikat stałych, które nie mogą być automatycznie anulowane na początku roku.
 • Bardzo mocno zostały rozbudowane funkcje wyszukiwania i filtrowania kartotek oraz funkcje kontroli wypełnienia baz i ich spójności.
 • Wraz z wersją 2.0 dostarczana jest nowa instrukcja programu oraz załącznik opisujący procedury postępowania, które powinny ułatwić posługiwanie się programem.
 1. Procedury jednorazowe
 2. 1.1. Procedura przejścia pomiędzy wersją 1.xx a 2.00 programu UW

  1.2. Procedura generowania zawiadomień o zmianie opłat za wieczyste użytkowanie w związku z wprowadzeniem podatku VAT

  1.3. Procedura generowania przypisów na przełomie roku

 3. Procedury wykonywane w trakcie prowadzenia bazy użytkowania wieczystego
 4. 2.1. Ustanowienie prawa wieczystego użytkowania w związku z wykupem lokalu mieszkalnego

  2.2. Obrót prawa wieczystego użytkowania - sprzedaż, darowizna

  2.3. Obrót prawa wieczystego użytkowania - spadek

  2.4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność - uwłaszczenie

  2.5. Wykonywanie przypisów i przekazanie danych do windykacji

  2.6. Odroczenie terminu płatności opłaty za wieczyste użytkowanie

  2.7. Zmiana wartości nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie

  2.8. Wprowadzenie bonifikat do opłaty rocznej

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.14 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: UW 2
Wielkość: 2023883 B
Dodany: 2009-11-13
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 172 gości oraz 2 użytkowników.